Tyś, Jezu Chryste, człek i Bóg

BWV 127 - Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Niedziela Pięćdziesiątnicy / Niedziela Zapustna
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Prof. Perz, 2012, Armin i Andrzej Teske, 2004, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • prof. M. Perz '2012
 • prof. M. Perz '1995
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 127

Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott

Waiting...

Tyś, Jezu Chryste, człek i Bóg

Waiting...

Panie IEzukryste, człecze, BOŻE prawy

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Coro

Flauto I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott,
Der du littst Marter, Angst und Spott,
Für mich am Kreuz auch endlich starbst
Und mir deins Vaters Huld erwarbst,
Ich bitt durchs bittre Leiden dein:
Du wollst mir Sünder gnädig sein.

Waiting...

Tyś, Jezu Chryste, człek i Bóg,
Coś dla mnie tyle cierpieć mógł,
I za mnieś też na krzyżu zmarł,
Abym ja Ojca łaskę miał.
Dla cierpień Twoich proszę Cię:
Nade mną grzesznym zmiłuj się.

Waiting...

Panie IEzukryste, człecze, BOŻE prawy,
Ty wiesz, co to męki, lżenie, trwoga,
umarłeś kędy pień krzyżowy,
łaskęś mi wysłużył Twego Oyca, BOGA,
proszę przez gorzkie Twe cierpienie,
byś mi grzesznemu dał ułaskawienie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Recitativo T

Continuo

Wenn alles sich zur letzten Zeit entsetzet,
Und wenn ein kalter Todesschweiß
Die schon erstarrten Glieder netzet,
Wenn meine Zunge nichts, als nur durch Seufzer spricht
Und dieses Herze bricht:
Genug, dass da der Glaube weiß,
Dass Jesus bei mir steht,
Der mit Geduld zu seinem Leiden geht
Und diesen schweren Weg auch mich geleitet
Und mir die Ruhe zubereitet.

Waiting...

Gdy koniec straszny mnie przerazi,
Śmiertelny, zimny pot obleje członki me;
Gdy strach i niemoc mnie porazi,
A język tylko wzdychać chce,
To serce to wyrazi:
Wystarczy, gdy ma wiara jest przekonana,
Że mam przy sobie Pana,
Co męki cierpliwie przyjmował,
Tę ciężką drogę mi torował,
I pokój swój zgotował.

Waiting...

Skoro wszem strach przez dniem ostatnim
a pot śmiertelny swoim zimnem
niewoli członki iuże sztywne w matni,
skoro krom westchnień dźwięki uyścia inne
nie maią, serce tako rzecze moie:
dosyć, iż wiem ia dzięki wierze,
iż IEzus przy mnie staie,
Tenci cierpliwie idzie ku ofierze,
droga tać cięszka takoż mym udziałem,
uspokoienie gotowe dostałem.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria S

Flauto I/II, Oboe I, Violino I/II, Viola, Continuo

Die Seele ruht in Jesu Händen,
Wenn Erde diesen Leib bedeckt.

Ach ruft mich bald, ihr Sterbeglocken,
Ich bin zum Sterben unerschrocken,
Weil mich mein Jesus wieder weckt.

Waiting...

W dłoniach Jezusa spoczną dusze,
Gdy w ziemi leżą ciała ludzi.

Wzywajcie mnie już, śmierci dzwony!
Zgonem nie jestem zatrwożony,
Bo mnie mój Jezus znów obudzi.

Waiting...

Dusza ma leży w IEzusa dłoniach
skoro ziemia ciało to okryie.

Ach, niech dzwon mi śmierci zaraz biie,
przed śmiercią iam nieprzestraszony,
skoro mię IEzus wzbudzi nowo.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Recitativo e Aria B

Tromba, Violino I/II, Viola, Continuo

Wenn einstens die Posaunen schallen,
Und wenn der Bau der Welt
Nebst denen Himmelsfesten
Zerschmettert wird zerfallen,
So denke mein, mein Gott, im besten;
Wenn sich dein Knecht einst vors Gerichte stellt,
Da die Gedanken sich verklagen,
So wollest du allein,
O Jesu, mein Fürsprecher sein
Und meiner Seele tröstlich sagen:
Fürwahr, fürwahr, euch sage ich:
Wenn Himmel und Erde im Feuer vergehen,
So soll doch ein Gläubiger ewig bestehen.
Er wird nicht kommen ins Gericht
Und den Tod ewig schmecken nicht.
Nur halte dich,
Mein Kind, an mich:
Ich breche mit starker und helfender Hand
Des Todes gewaltig geschlossenes Band.

Waiting...

A kiedy trąby w czas ostatni zabrzmią,
By świat pogrążyć w ognia odmętach;
Kiedy świat zadrży w swoich fundamentach,
I waląc się z łoskotem Ziemia z Niebem zagrzmią,
Dusza ma wtenczas tej się myśli trzymać będzie,
Że, gdy mój Sędzia na tronie zasiędzie,
A świadczyć przeciw mnie będą myśli me i czyny,
To wtedy Ty jedyny,
Zechcesz, Jezu, moim być obrońcą,
I raczysz mojej duszy rzec pocieszająco:
Zaprawdę tak powiadam wam:
Niebo i Ziemię zje ogień gorący,
Lecz na wieki przetrwa człek we mnie wierzący.
Przed Boży sąd nie pójdzie on,
I nań nie czeka wieczny zgon.
Tylko chwyć mnie!
Chwyć, dziecię me:
Ręka ma silna wszak zerwać chce
Łańcuchy, w które śmierć skuwa cię.

Waiting...

Skoro zabrzmią pienia dęte
a budowa tego świata
z niebnym onym fundamentem
iest zmiażdżoną i upada,
pomyśl o mnie, moy BOŻE, łaskawie,
gdy sługa Twoy przed sądem stanie,
on w myślach oskarża się prawie,
zechciey Ty sam,
o IEzu, niech w Tobie pośrednika mam,
powiedz mey duszy ciesząc, Panie:
prawdziwie, rzekę ia Tobie,
skoro ziemia z Niebem śród ognia przeminie
wiecznie się dusza wierząca ostanie.
Nie będzie pod sąd oddaną ona,
nie zazna, co to wiecznie skonać.

Trzymay się mnie,
dziecię moie:
pomocna dłoń ma silna zwycięży
potężne wiążące śmiertelne więzy.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Choral

Flauto I e Flauto II in octava e Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Continuo

Ach, Herr, vergib all unsre Schuld,
Hilf, dass wir warten mit Geduld,
Bis unser Stündlein kömmt herbei,
Auch unser Glaub stets wacker sei,
Dein'm Wort zu trauen festiglich,
Bis wir einschlafen seliglich.

Waiting...

Ach, Panie, przebacz winy nam,
I cierpliwością obdarz sam,
Aż naszej śmierci przyjdzie czas.
Daj, aby wiara żyła w nas,
Byśmy wierzyli w Słowo Twe,
Aż przed Twój tron udamy się.

Waiting...

Ach, Panie, przebacz nam wsze winy,
wspomóż, iżbyśmy czekali cierpliwie,
zanim się doczekamy godziny,
niech takoż wiara czuwa, żywie,
by stale zaufała w Słowie,
nim sen nastanie błogosławiony.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S T B, Coro: S A T B, Tromba, Flauto I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 11. Februar 1725
Text: 1,5: Paul Eber; 2-4: Umdichtung eines unbekannten Bearbeiters
Anlass: Estomihi
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham
Poprawił p. lic. Filip Adam Zieliński 21 V A.D. 2022.

Komentarz Armin i Andrzej Teske, 2004

Poprawił p. lic. Filip Adam Zieliński 21 V A.D. 2022.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Najczcigodniejszej i Najłaskawszej PAnnie MAgister Grażynie Weronice BANDUCHÓWNIE i p. Arminowi Piotrowi TESKE poświęcam propozycję przekładu spisaną we wspomnienie Najświętszej Panny Maryi w sobotę przed Niedzielą V. po Wielkieynocy roku od Wcielenia Pańskiego MM°XXI°. Adres elektronicznej poczty tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl ; To the most reverend and most gracious Lady Grażyna Weronika BANDUCH and Mr Armin P. TESKE I dedicate the proposal of the translation written on 21st of May A.D. 2022. Translator's e-mail address: f.a.zielinski@interia.pl .

Komentarze użytkowników

2017-06-30
wredott
"Bazuje na pieśni żałobnej z 1562 roku śpiewana na melodię >Warownym grodem< …" Nie dokładnie... Sam tekst pochodzi wprawdzie z 1562, ale melodia jest znacznie starsza, bo z 1594 roku, skomponowana przez S. Calvisiusa do tekstu "Wenn einer schon ein Haus aufbaut". Przy czym nie ma nic wspólnego z pieśnią "Warownym Grodem...", co jak sądzę oznacza "Ein feste Burg", opublikowaną w 1529 roku i będącą opracowaniem (być może przez M. Lutra) jeszcze starszej melodii Meistersingerów. "Co znaczy kwintet z continuem? V1, V2, Cello, Cont. ??" Tu jest jakieś nieporozumienie. Jeśli chodzi o smyczki, w tej kantacie jest zwykły skład: Violino 1, 2, Viola i B.C. Pojęcie "kwintet smyczkowy" dotyczy orkiestry z klasycyzmu i romantyzmu.