W pokoju z światem żegnam się

BWV 125 - Mit Fried und Freud ich fahr dahin

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Oczyszczenie Maryi
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Armin i Andrzej Teske, 2004, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 125

Mit Fried und Freud ich fahr dahin

Waiting...

W pokoju z światem żegnam się

Waiting...

W pokoiu, szczęściu stąd odbieżę

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Coro

Flauto traverso, Oboe, Violino I/II, Viola, Corno col Soprano, Continuo

Mit Fried und Freud ich fahr dahin
In Gottes Willen;
Getrost ist mir mein Herz und Sinn,
Sanft und stille;
Wie Gott mir verheißen hat,
Der Tod ist mein Schlaf worden.

Waiting...

W pokoju z światem żegnam się,
Z woli Boga.
Już pocieszone serce me,
Znikła trwoga.
Bo to mi obiecał Bóg:
Ma śmierć snem jeno będzie. 

Waiting...

W pokoiu, szczęściu stąd odbieżę
w zgodzie z BOGIEM;
serce a zmysł pewne są szczerze,
spokoine, błogie;
iak BÓG przyobiecał mi,
umrzeć mi będzie iako śnić.

Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Aria A

Flauto traverso, Oboe d'amore, Continuo

Ich will auch mit gebrochnen Augen
Nach dir, mein treuer Heiland, sehn.

Wenngleich des Leibes Bau zerbricht,
Doch fällt mein Herz und Hoffen nicht.
Mein Jesus sieht auf mich im Sterben
Und lässet mir kein Leid geschehn.

Waiting...

Chciałbym, by me gasnące oczy
Ku Tobie, Zbawco mój, patrzyły.

Gdy się gmach ciała już rozpadnie,
Nadzieja moja nie upadnie.
Bo i w mej śmierci Pan mnie zoczy,
Da, by mi bóle nie dokuczyły.

Waiting...

Chcę takoż oczy złamanemi
ku Tobie wyglądać, wierny Zbawco.

Budowla ciała znika z ziemi,
lecz nie upada ufność, serce.
Pan patrzy na me umieranie,
nie da, bym odczuł, czym cierpienie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Recitativo e Choral B

Violino I/II, Viola, Continuo

O Wunder, dass ein Herz
Vor der dem Fleisch verhassten Gruft und gar des Todes Schmerz
Sich nicht entsetzet!
Das macht Christus, wahr' Gottes Sohn,
Der treue Heiland,

Der auf dem Sterbebette schon
Mit Himmelssüßigkeit den Geist ergötzet,
Den du mich, Herr, hast sehen lan,

Da in erfüllter Zeit ein Glaubensarm das Heil des Herrn umfinge;
Und machst bekannt

Von dem erhabnen Gott, dem Schöpfer aller Dinge
Dass er sei das Leben und Heil,

Der Menschen Trost und Teil,
Ihr Retter vom Verderben
Im Tod und auch im Sterben.

Waiting...

To cud, że serce me
Grób widząc, którego nienawidzi ciało
, Patrząc na śmierci mękę całą,
Nie lęka wcale się!
To czyni Chrystus, Boży Syn,
W Nim Zbawcę mam,
Który na śmierci łożu mym
Ducha słodyczą rajską raduje,
Którego w miłosierdziu swym
Bo czasu owego
Ramię wiary Pańskie zbawienie obejmuje;
Dałeś mi sam,
Stworzyciela wszechrzeczy,Boga Najwyższego
By mi zbawieniem, życiem był
Działem, otuchą, by dodał sil,
Aby ratunkiem mógł być dla mnie
W życiu i w umieraniu. 

Waiting...

O dziwo, serce oto
przed ciała obrzydłą grobową grotą
ani przed śmierci boleścią
nie zdięte lękliwością!
Toć Chrystus, Syn BOGA prawy, czyni,
Odkupiciel wiernością słynie,
który na łożu śmierci iuże
ducha raduie słodkością, co w górze,
to, Panie, uyrzeć mi dozwolisz,
gdy okrąg wiary ramion zbawienie Pana okoli;
przydałeś wiedzenie
o BOGU wysokim, stwórcy wszechrzeczy,
iż Onci żywot a zbawienie,
cieszenie człeka, iego ma na pieczy,
wybawca przed sczeźnieniem
w życiu a skonu godzinie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Aria (Duetto) T B

Violino I/II, Continuo

Ein unbegreiflich Licht erfüllt den ganzen Kreis der Erden.

Es schallet kräftig fort und fort
Ein höchst erwünscht Verheißungswort:
Wer glaubt, soll selig werden.

Waiting...

Dziś światłem niepojętym jest
Krąg ziemi cały napełniony.

Rozbrzmiewa w każdą świata stronę
Nadziei słowo upragnione:
Kto wierzy, ten będzie zbawiony. 

Waiting...

Światło niewypowiedziane
krąg ziemi opromienia cały.

Wykwita znowu pełne siły,
żądane tak przyobiecanie,
kto wierzy ten szczęsnym nazwany.

Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Recitativo A

Continuo

O unerschöpfter Schatz der Güte,
So sich uns Menschen aufgetan: es wird der Welt,
So Zorn und Fluch auf sich geladen,
Ein Stuhl der Gnaden
Und Siegeszeichen aufgestellt,
Und jedes gläubige Gemüte
Wird in sein Gnadenreich geladen.

Waiting...

Skarbnico dobroci niewyczerpana,
Która się oto otwierasz dla nas:
Dla świata tego, Który jest godzien jeno gniewu Twego
Zwycięstwa znak
I ołtarz łaski jest wystawiony.
Kto wierzy tak,
Do królestwa laski jest zaproszony. 

Waiting...

Nieprzeliczony skarb dobrości,
co nam iest, ludziom, uczyniona: świat oto,
co pełen przeklęstwa a złości,
tron łask dobroty
otrzyma ze znakiem wygraney,
a wszelka wierząca dusza
w otwarte bramy łaski włości rusza.

Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Choral

Corno e Flauto traverso in octava e Oboe e Violino I col Soprano, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Continuo

Er ist das Heil und selge Licht
Für die Heiden,
Zu erleuchten, die dich kennen nicht,
Und zu weiden.
Er ist deins Volks Israel
Der Preis, Ehr, Freud und Wonne.

Waiting...

On wszak dla pogan światło śle,
On zbawieniem.
Dla tych, którzy nie znają Cię,
Oświeceniem.
On dla Izraela jest
Radością oraz chwałą. 

Waiting...

To-ć iest zbawienie, święta iaśń
poganom
na oświecenie, u nich Cię nie znano,
trzeba ich paść.
On Izraela, ludu Twego,
źródłem czci, chwały, wesela rozkosznego.

Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: A T B, Coro: S A T B, Corno, Flauto traverso, Oboe, Oboe d'amore, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 2. Februar 1725
Text: 1,3,6: Martin Luther 1524; 2-5: Umdichtung eines unbekannten Bearbeiters
Anlass: Mariae Reinigung (2. Februar)
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Filip Adam Zieliński

Najczcigodniejszej i Najłaskawszej PAnnie MAgister Grażynie Weronice BANDUCHÓWNIE i p. Michałowi Marissenowi poświęcam propozycję przekładu spisaną we wspomnienie Ś. Agnieszki, Dziewicy i Męczennicy, roku od Wcielenia Pańskiego MM°XXIII°. Adres elektronicznej poczty tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl ; To the most reverend and most gracious Lady Grażyna Weronika BANDUCH and Mr. Michael Marissen I dedicate the proposal of the translation written on 28th of January A.D. 2023. Translator's e-mail address: f.a.zielinski@interia.pl .

Komentarze użytkowników