Chrystusa sławim ile sił

BWV 121 - Christum wir sollen loben schon

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: 2 Dzień Świąt Bożego Narodzenia
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Armin i Andrzej Teske, 2004
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

BWV 121

Christum wir sollen loben schon

Waiting...

Chrystusa sławim ile sił

Waiting...

1. Coro

Cornetto e Oboe d'amore e Violino I col Soprano, Trombone I e Violino II coll' Alto, Trombone II e Viola col Tenore, Trombone III col Basso, Continuo

Christum wir sollen loben schon,
Der reinen Magd Marien Sohn,
So weit die liebe Sonne leucht
Und an aller Welt Ende reicht.

Waiting...

Chrystusa sławim ile sił,
Co z Marii Panny zrodzon był.
To czynim, póki słońce trwa,
Póki świat swoją postać ma. 

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Aria T

Oboe d'amore, Continuo

O du von Gott erhöhte Kreatur,
Begreife nicht, nein, nein, bewundre nur:
Gott will durch Fleisch des Fleisches Heil erwerben.

Wie groß ist doch der Schöpfer aller Dinge,
Und wie bist du verachtet und geringe,
Um dich dadurch zu retten vom Verderben.

Waiting...

O ty, wywyższone przez Boga stworzenie,
Pojąć się nie staraj, wpadnij w podziwienie!
Przez ciało Bóg ciału pragnie dać zbawienie.
Jak wielki jest Stwórca wszechmocny, Pan chwały,
A ty, jak wzgardy godzien, mizerny i mały,
By aż takie przed zgubą dać ci ocalenie. 

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Recitativo A

Continuo

Der Gnade unermesslich's Wesen
Hat sich den Himmel nicht
Zur Wohnstatt auserlesen,
Weil keine Grenze sie umschließt.
Was Wunder, dass allhie Verstand und Witz gebricht,
Ein solch Geheimnis zu ergründen,
Wenn sie sich in ein keusches Herze gießt.
Gott wählet sich den reinen Leib zu einem Tempel seiner Ehren,
Um zu den Menschen sich mit wundervoller Art zu kehren.

Waiting...

Łaski istota niezmierzona
Nieba nie wybrała,
Aby tam mieszkała,
Gdyż niczym nie jest ograniczona.
Nie dziw więc, że rozum tu nic nie poradzi.
Gdy się z tak wielką tajemnicą wadzi,
Kiedy istota ta sobą napełnia czyste serce.
Bóg czyste ciało wybiera na świątynię swej chwały,
Aby do ludzi się zwrócić w sposób tak wspaniały.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Aria B

Violino I/II, Viola, Continuo

Johannis freudenvolles Springen
Erkannte dich, mein Jesu, schon.

Nun da ein Glaubensarm dich hält,
So will mein Herze von der Welt
Zu deiner Krippe brünstig dringen.

Waiting...

Małego Jana radosne skakanie
Już Ciebie, Jezu, rozpoznało.

Teraz, gdy wiary dłoń Cię dotyka,
Serce od tego świata umyka,
Do Twej stajenki pragnie wejść, Panie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Recitativo S

Continuo

Doch wie erblickt es dich in deiner Krippe?
Es seufzt mein Herz: mit bebender und fast geschlossner Lippe
Bringt es sein dankend Opfer dar.
Gott, der so unermesslich war,
Nimmt Knechtsgestalt und Armut an.
Und weil er dieses uns zugutgetan,
So lasset mit der Engel Chören
Ein jauchzend Lob- und Danklied hören!

Waiting...

Lecz jak zobaczy Cię w Twej stajence?
Wzdycha me serce, drżącymi wargami
Ofiarną pieśń przynosi w podzięce.
Bóg, którego zmierzyć nie możemy sami,
Przyjął postać sługi, biedę oraz ciało,
A z tej to przyczyny, że tak się to stało,
Dziękczynną pieśń na Jego cześć
Z chórem aniołów pragnę nieść. 

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Choral

Cornetto e Oboe d'amore e Violino I col Soprano, Trombone I e Violino II coll' Alto, Trombone II e Viola col Tenore, Trombone III, Continuo

Lob, Ehr und Dank sei dir gesagt,
Christ, geborn von der reinen Magd,
Samt Vater und dem Heilgen Geist
Von nun an bis in Ewigkeit.

Waiting...

Tobie, o Chryste, chwała, cześć,
Coś z Panny czystej zrodzon jest,
Razem z Ojcem i z Duchem wraz
Teraz i też na wieczny czas. 

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A T B, Coro: S A T B, Cornetto, Trombone I-III, Oboe d'amore, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 26. Dezember 1724
Text: 1,6: Martin Luther 1524; 2-5: Umdichtung eines unbekannten Bearbeiters
Anlass: 2. Weihnachtstag
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarze użytkowników