Dla Ciebie pokorne milczenie jest chwałą

BWV 120 - Gott, man lobet dich in der Stille

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Wybór rady miejskiej
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Armin i Andrzej Teske, 2004, dr Paweł Piszczatowski, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • prof. M. Perz '1995
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 120

Gott, man lobet dich in der Stille

Waiting...

Dla Ciebie pokorne milczenie jest chwałą

Waiting...

Boże, Twoją chwała dawana w cichości

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Aria A

Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Gott, man lobet dich in der Stille zu Zion,
und dir bezahlet man Gelübde.

Waiting...

„Dla Ciebie pokorne milczenie jest chwałą, Boże na Syjonie,
Tobie niech będą dopełnione śluby." 

Waiting...

Boże, Twoyą chwała dawana w cichości Syońskiey,
przed Tobą składane obietnice wypełnianemi bywaią.

Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Coro

Tromba I-III, Tamburi, Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Jauchzet, ihr erfreuten Stimmen,
Steiget bis zum Himmel nauf!
Lobet Gott im Heiligtum
Und erhebet seinen Ruhm;
Seine Güte,
Sein erbarmendes Gemüte
Hört zu keinen Zeiten auf!

Waiting...

Krzyczcie radosnymi glosy,
Śpiew ku niebu niech powstaje!

Sławcie święte Jego Imię.
Chwalcie sławę, co nie minie,
Bo dobroć Pana,
Łaska przez Niego okazana,
Nigdy, przenigdy nie ustaje. 

Waiting...

Uweselone głosy, radować wam w głos sie,
ku sklepieniu niebieskiemu sie wznoście!
Świętość Boża pochwalona
a sława Iego wywyższona;
Iego dobrota prawa,
kompasyia, którą dawa
w żadnym czasie nie ustawa.

Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Recitativo B

Continuo

Auf, du geliebte Lindenstadt,
Komm, falle vor dem Höchsten nieder,
Erkenne, wie er dich
In deinem Schmuck und Pracht
So väterlich
Erhält, beschützt, bewacht
Und seine Liebeshand
Noch über dir beständig hat.
Wohlan,
Bezahle die Gelübde, die du dem Höchsten hast getan,
Und singe Dank- und Demutslieder!
Komm, bitte, dass er Stadt und Land
Unendlich wolle mehr erquicken
Und diese werte Obrigkeit,
So heute Sitz und Wahl verneut,
Mit vielem Segen wolle schmücken!

Waiting...

Śpiesz, miasto lip, uwielbić Pana.
Przyjdź, padnij przed Nim na kolana.
Chciej zobaczyć,
Jak w twojej chwale i świetności
Po ojcowsku Pan cię utrzymywać raczy;
Jak zachowuje cię i broni
Mocą swej opiekuńczej dłoni.
Nuże !
Śluby Bogu złożone wypełnić dzisiaj chciej;
Dziękuj w pokorze przy pieśni wtórze.
Przyjdź, aby Pan błogosławił miastu i ziemi tej;
By wiecznie je pokrzepiać chciał;
By władzy naszej w każdej chwili,
Radzie, którąś my dziś odnowili.
Swe błogosławieństwo dał. 

Waiting...

Nuże, miasto Lipy umiłowane,
przydź, przed Nawiętszym paść Ci ze zgiętym kolanem,
znay, iako Ciebie Onci
w Twych pięknie a splendorze
oćcowsko może
utrzymać, osłaniać, strzec od złości  
a dłoń swą miłości
wciąż nad Tobą mieć wyciągniętą.
Przeto
obietnicę spełń, onę przed Nawiętszym poczyniłeś,
uderzay w pokorności a dziękczynne pienie!
Poidzi, proszę, iżby Onci w gród a ziemie
chciał, więcej orzeźwiając, wlać nową siłę
a by czcigodne to zgromadzenie,
dzisia maiące obrady z rządów odnowieniem,
dostało wielością błogosławieństw ozdobienie!

Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Aria S

Violino concertante, Violino I/II, Viola, Continuo

Heil und Segen
Soll und muss zu aller Zeit
Sich auf unsre Obrigkeit
In erwünschter Fülle legen,

Dass sich Recht und Treue müssen
Miteinander freundlich küssen.

Waiting...

Niechaj spłynie
W każdym dniu oraz godzinie
Błogosławieństwo w obfitości
Dla naszej wybranej zwierzchności.

By się ze sobą przez czas cały
Prawo i wierność całowały. 

Waiting...

Dobrodzieystwo a szczęsności
winny y muszą w każdy czas
na barki naszey Zwierzchności
żądanę abundancyę kłaść,

by wierności a sprawiedliwości
całunek nastał śród przyiazności.

Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Recitativo T

Violino I/II, Viola, Continuo

Nun, Herr, so weihe selbst das Regiment mit deinem Segen ein,
Dass alle Bosheit von uns fliehe
Und die Gerechtigkeit in unsern Hütten blühe,
Dass deines Vaters reiner Same
Und dein gebenedeiter Name
Bei uns verherrlicht möge sein!

Waiting...

Przeto Panie, rządowi naszemu chciej sam błogosławić,
By uciekła stąd złość cała,
A sprawiedliwość zamieszkała;
Byśmy wielbili Cię bez wytchnienia;
Abyśmy chwałę Twojego Imienia
Radośnie mogli sławić!  

Waiting...

Terazci benedykuy ieden naszę radę swym błogosławieństwem, Panie,
iżby wszytko nieprawe ode nas pierzchało
a sprawiedliwość w namieciech naszych miała rozkwitanie,
iżby Oćca Twego chędogie nasienie
a Twe błogosławiene Imię
przy nas sławienie swoye dostało!

Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Choral

Instrumentierung nicht überliefert

Nun hilf uns, Herr, den Dienern dein,
Die mit deinm Blut erlöset sein!
Lass uns im Himmel haben teil
Mit den Heilgen im ewgen Heil!
Hilf deinem Volk, Herr Jesu Christ,
Und segne, was dein Erbteil ist;
Wart und pfleg ihr zu aller Zeit
Und heb sie hoch in Ewigkeit!

Waiting...

Więc pomóż, Panie, sługom Twym
Których przez krew Twój zbawił Syn.
Mieszkanie dla nas w niebie miej;
Z Twymi świętymi wziąć tam chciej.
O Jezu, wesprzyj dzieci Twe,
Dziedzictwo pobłogosław swe.
Na każdy dzień opiekę daj.
Spraw, aby lud Twój ujrzał raj. 

Waiting...

Ninie służebnikowi Twemu, Panie, day dopomożenie,
który przez krwie Twe otrzymał wyzwolenie!
Dozwól, iżbychmy w niebiesiech osiągnienie
śród świętych mieli tego, czym wieczne radowanie!
Nacyi Twey day, Panie Iezukryste, dopomożenie,
benedykuy toć, czego masz odziedziczenie;  
strzeż a dogląday tęć w każdey godzinie,
day na wieczne wieki wysokie wyniesienie!

Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A T B, Coro: S A T B, Tromba I-III, Tamburi, Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 29. September 1729
Text: wahrscheinlich Christian Friedrich Henrici (Picander); 1: Psalm 65,2; 6: Martin Luther 1529
Anlass: Ratswechsel, Leipzig 1728 oder 1729
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 30 X A.D. 2018 (ze zmianami wprowadzonemi 20 VI A.D. 2019). Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i Radzie Gminy Jemielnica. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 30th day of October A.D. 2018 (with the changes implemented on 20th day of June A.D. 2019). Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and the municipal council of Jemielnica. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników