Księciem pokoju Tyś jest sam

BWV 116 - Du Friedefürst, Herr Jesu Christ

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: 25 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Armin i Andrzej Teske, 2004
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

BWV 116

Du Friedefürst, Herr Jesu Christ

Waiting...

Księciem pokoju Tyś jest sam

Waiting...

1. Coro

Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Viola, Corno col Soprano, Continuo

Du Friedefürst, Herr Jesu Christ,
Wahr' Mensch und wahrer Gott,
Ein starker Nothelfer du bist
Im Leben und im Tod.
Drum wir allein
Im Namen dein
Zu deinem Vater schreien.

Waiting...

Księciem pokoju Tyś jest sam,
Tyś człowiek oraz Bóg.
W śmierci pomagasz, Panie, nam
I pośród życia dróg.
W zmartwieniu swym
W imieniu Twym
Do Ojca więc wołamy. 

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Aria A

Oboe d'amore solo, Continuo

Ach, unaussprechlich ist die Not
Und des erzürnten Richters Dräuen!

Kaum, dass wir noch in dieser Angst,
Wie du, o Jesu, selbst verlangst,
Zu Gott in deinem Namen schreien.

Waiting...

Ach, nędza nasza niewypowiedziana!
Cóż gniew Sędziego pohamować zdoła?

Stąd też serce nasze lęku pełne całe,
Tak, że do Ojca, choć Ty nam kazałeś,
W imieniu Twoim boimy się wołać. 

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Recitativo T

Continuo

Gedenke doch,
O Jesu, dass du noch
Ein Fürst des Friedens heißest!
Aus Liebe wolltest du dein Wort uns senden.
Will sich dein Herz auf einmal von uns wenden,
Der du so große Hülfe sonst beweisest?

Waiting...

Pamiętaj wszakże,
Żeś Jezu, także

Księciem pokoju zwany zaiste!
Słowo Twe dala nam Twoja miłość.
Czyżby się serce Twe odwróciło?
Wszak nam pomagasz w biedzie, Chryste! 

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Aria (Terzetto) S T B

Continuo

Ach, wir bekennen unsre Schuld
Und bitten nichts als um Geduld
Und um dein unermesslich Lieben.

Es brach ja dein erbarmend Herz,
Als der Gefallnen Schmerz
Dich zu uns in die Welt getrieben.

Waiting...

Ach, wyznajemy swą niegodziwość,
Prosimy Cię tylko o Twą cierpliwość,
O niezmierzone Twe miłowanie.

Pękło już raz Twe dobre serce,
Gdy, by upadłych zaradzić męce,
Z nieba na świat ten przyszedłeś, Panie. 

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Recitativo A

Violino I/II, Viola, Continuo

Ach, lass uns durch die scharfen Ruten
Nicht allzu heftig bluten!
O Gott, der du ein Gott der Ordnung bist,
Du weißt, was bei der Feinde Grimm
Vor Grausamkeit und Unrecht ist.
Wohlan, so strecke deine Hand
Auf ein erschreckt geplagtes Land,
Die kann der Feinde Macht bezwingen
Und uns beständig Friede bringen!

Waiting...

Spraw, niech przez razy, które cierpimy,
Zanadto się nie wykrwawimy.
Wszak mamy w Tobie porządku Boga;
Ty wiesz, ile jest w furii naszego wroga
Okrucieństwa i nieprawości.
Nuże ! Obejmij Twoim ramieniem 
Kraj umęczony srogim cierpieniem;
Ramię Twe zdolne zwyciężyć wrogi,
A dla nas przynieść pokój błogi. 

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Choral

Corno e Oboe d'amore I e Violino I col Soprano, Oboe d'amore II e Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Continuo

Erleucht auch unser Sinn und Herz
Durch den Geist deiner Gnad,
Dass wir nicht treiben draus ein Scherz,
Der unsrer Seelen schad.
O Jesu Christ,
Allein du bist,
Der solchs wohl kann ausrichten.

Waiting...

Swe światło zapal w sercu mym
Przez ducha łaski Twej,
Abym nie czynił z tego kpin
Ze szkodą duszy mej.
Tylko Tyś Pan,
Tyś zdolny sam
Tak mi uczynić, Chryste . 

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A T B, Coro: S A T B, Corno, Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 26. November 1724
Text: 1,6: Jakob Ebert 1601, 2-5: Umdichtung eines unbekannten Bearbeiters
Anlass: 25. Sonntag nach Trinitatis
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarze użytkowników