Bądź gotowy, duchu mój

BWV 115 - Mache dich, mein Geist, bereit

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: 22 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Armin i Andrzej Teske, 2004, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • prof. M. Perz '1995
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 115

Mache dich, mein Geist, bereit

Waiting...

Bądź gotowy, duchu mój

Waiting...

Waiting...

1. Coro

Flauto traverso, Oboe d'amore, Violino I/II, Viola, Corno col Soprano, Continuo

Mache dich, mein Geist, bereit,
Wache, fleh und bete,
Dass dich nicht die böse Zeit
Unverhofft betrete;
Denn es ist
Satans List
Über viele Frommen
Zur Versuchung kommen.

Waiting...

Bądź gotowy, duchu mój,
Czuwaj rozmodlony,
Byś, gdy nagły przyjdzie bój,
Stanął uzbrojony.
Z różnych stron
Swoich szpon
Szatan tu próbuje,
Wiernych napastuje . 

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Aria A

Oboe d'amore, Violino I/II, Viola, Continuo

Ach schläfrige Seele, wie? ruhest du noch?
Ermuntre dich doch!

Es möchte die Strafe dich plötzlich erwecken
Und, wo du nicht wachest,
Im Schlafe des ewigen Todes bedecken.

Waiting...

Ty jeszcze drzemiesz, duszo osowiała?
Przebudź się, ospała!

Bo kara cię zbudzi, co na tobie ciąży,
I, gdy ty nie czuwasz,
Ona cię w wiecznym śnie śmierci pogrąży. 

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Recitativo B

Continuo

Gott, so vor deine Seele wacht,
Hat Abscheu an der Sünden Nacht;
Er sendet dir sein Gnadenlicht
Und will vor diese Gaben,
Die er so reichlich dir verspricht,
Nur offne Geistesaugen haben.
Des Satans List ist ohne Grund,
Die Sünder zu bestricken;
Brichst du nun selbst den Gnadenbund,
Wirst du die Hilfe nie erblicken.
Die ganze Welt und ihre Glieder
Sind nichts als falsche Brüder;
Doch macht dein Fleisch und Blut hiebei
Sich lauter Schmeichelei.

Waiting...

Bóg, który duszy twojej strzeże,
Brzydzi się nocą grzechu szczerze;
On promień łaski swojej śle,
I za swe szczodre dary
Jedna jest rzecz, której Bóg chce:
Otwartych oczu wiary.
Lecz wszystkie szatan swe siły zbierze,
Aby grzesznika mieć w swojej mocy,
I kiedy ty złamiesz przymierze,
Nie ujrzysz od Pana już pomocy.
A w każdym członku tego świata
Masz fałszywego tylko brata,
Lecz jemu właśnie twoje ciało
Tak przypodobać by się chciało. 

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Aria S

Flauto traverso, Violoncello piccolo, Continuo

Bete aber auch dabei
Mitten in dem Wachen!

Bitte bei der großen Schuld
Deinen Richter um Geduld,
Soll er dich von Sünden frei
Und gereinigt machen!

Waiting...

Módl się przy tym wiernie, módl,
Także w swej czujności.

Wobec wielkiego długu twego
Proś o cierpliwość sędziego,
Aby cię z grzechu uwolnić mógł;
Przywrócił do czystości.

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Recitativo T

Continuo

Er sehnet sich nach unserm Schreien,
Er neigt sein gnädig Ohr hierauf;
Wenn Feinde sich auf unsern Schaden freuen,
So siegen wir in seiner Kraft:
Indem sein Sohn, in dem wir beten,
Uns Mut und Kräfte schafft
Und will als Helfer zu uns treten.

Waiting...

Bóg tęskni za naszym wołaniem,
Łaskawie wtedy ucho skłania;
Gdy wróg nasz w szkodzie naszej ma upodobanie,
To Boga mocą zwyciężymy.
Doda nam męstwa, natchnie mocą
Syn, w którym się modlimy,
I sam nadejdzie nam z pomocą. 

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Choral

Corno e Flauto traverso e Oboe d'amore e Violino I col Soprano, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Continuo

Drum so lasst uns immerdar
Wachen, flehen, beten,
Weil die Angst, Not und Gefahr
Immer näher treten;
Denn die Zeit
Ist nicht weit,
Da uns Gott wird richten
Und die Welt vernichten.

Waiting...

Czuwajmy w modlitwie wraz
I wznieśmy błaganie.
Nim ogarnie trwoga nas,
Zanim strach nastanie.
Bliski czas,
Kiedy nas
Sądzić będziesz Panie,
Świat w płomieniach stanie. 

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A T B, Coro: S A T B, Corno, Flauto traverso, Oboe d'amore, Violino I/II, Viola, Violoncello piccolo, Continuo
Entstehungszeit: 5. November 1724
Text: 1,6: Johann Burchard Freystein 1695; 2-5: Umdichtung eines unbekannten Bearbeiters
Anlass: 22. Sonntag nach Trinitatis
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarze użytkowników