Co Bóg mój chce, niech stanie się

BWV 111 - Was mein Gott will, das g'scheh allzeit

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Trzecia niedziela po Objawieniu
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Armin i Andrzej Teske, 2004, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 111

Was mein Gott will, das g'scheh allzeit

Waiting...

Co Bóg mój chce, niech stanie się

Waiting...

Czegóż BÓG żąda toć ma wżdy spełnienie

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Coro

Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Was mein Gott will, das g'scheh allzeit,
Sein Will, der ist der beste;
Zu helfen den'n er ist bereit,
Die an ihn gläuben feste.
Er hilft aus Not, der fromme Gott,
Und züchtiget mit Maßen:
Wer Gott vertraut, fest auf ihn baut,
Den will er nicht verlassen.

Waiting...

Co Bóg mój chce, niech stanie się
Najlepsza wola Jego,
Obfitą pomoc wszystkim śle,
Co mocno wierzą w Niego.
Nasz wierny Bóg uwalnia z trwóg,
A karze tylko miernie.
Kto dzień po dniu zaufa Mu,
Pan temu sprzyja wiernie. 

Waiting... ŚE 664/1

Czegóż BÓG żąda toć ma wżdy spełnienie,
Iego wola, naylepszą bywa tać;
pomoc tym gotów Onci dać,
których Weń pewnym iest wierzenie.
Onci z biady wyciąga, święty BÓG,
a w karaniu miarę miewa:
któż w BODZE dufa, mocno na nim stawia,
nie opuszczon Odeń na żadney z dróg.

Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Aria B

Continuo

Entsetze dich, mein Herze, nicht,
Gott ist dein Trost und Zuversicht

Und deiner Seele Leben.

Ja, was sein weiser Rat bedacht,
Dem kann die Welt und Menschenmacht
Unmöglich widerstreben.

Waiting...

Nie troszcz więc się, o serce me,
W Bogu masz pocieszenie swe. 
I życie twojej duszy.

Czego Bóg chce w swojej mądrości,
Tego ni świat, ni wola ludzkości
Nie zmieni ni nie skruszy. 

Waiting...

Serce me, nie bądźże strwożonym,
BÓG Ci cieszeniem a Twoią ufnością
a żywotem Twey duszy.

Prawie, zamysł mądrością Iego naznaczony
niewzruszon od świata a człeczey mocności,
trwale onci stać musi.

Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Recitativo A

Continuo

O Törichter! der sich von Gott entzieht
Und wie ein Jonas dort
Vor Gottes Angesichte flieht;
Auch unser Denken ist ihm offenbar,
Und unsers Hauptes Haar
Hat er gezählet.
Wohl dem, der diesen Schutz erwählet
Im gläubigen Vertrauen,
Auf dessen Schluss und Wort
Mit Hoffnung und Geduld zu schauen.

Waiting...

Głupcem, kto od Boga pragnie być z daleka,
I tak jak Jonasz
Przed Pana swego obliczem ucieka.
Nasza myśl jest Mu znana nim ją człek wypowie,
A liczba włosów na naszej głowie
Jest policzona.
Szczęśliwy, kto tego za obrońcę bierze
Z pełną wiary ufnością,
Na którego radę i Słowo może
Czekać z nadzieją i z cierpliwością. 

Waiting...

O bezrozumny! który Boga pozbawia się bliskości
a na wzór Ionasza
odbieża sprzed Boskiey Obliczności;
takoż znaną iest Iemu myśl nasza,
a włosy głowy
onci nam zrachował.
Dobrzeć ma, któremu schron gotowy
w wierzącey ufności chowa,
by na kres ów a słowo
z nadzieią a wytrwaniem spoglądać owo.

Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Aria (Duetto) A T

Violino I/II, Viola, Continuo

So geh ich mit beherzten Schritten,
Auch wenn mich Gott zum Grabe führt.

Gott hat die Tage aufgeschrieben,
So wird, wenn seine Hand mich rührt,
Des Todes Bitterkeit vertrieben.

Waiting...

Kroczę więc ja śmiałymi kroki,
Nawet, gdy w grób mnie wiedzie On.

Bóg ma spisane wszystkie przyszłe dni.
Przeto, gdy dotknie mnie Jego dłoń,
To śmierć nie będzie gorzką mi. 

Waiting...

Stąd krokiem postępuię śmiało,
nawet, gdy BÓG w grób mię przywiedzie.

Dni mi pisane od BOGA zrządzone,
stąd gdy tknie mię iego ramię będzie
gorycz śmierci będzie przepędzoną.

Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Recitativo S

Oboe I/II, Continuo

Drum wenn der Tod zuletzt den Geist
Noch mit Gewalt aus seinem Körper reißt,
So nimm ihn, Gott, in treue Vaterhände!
Wenn Teufel, Tod und Sünde mich bekriegt
Und meine Sterbekissen
Ein Kampfplatz werden müssen,
So hilf, damit in dir mein Glaube siegt!
O seliges, gewünschtes Ende!

Waiting...

Ale kiedy w końcu już kostucha
Wydrze mi z ciała mego ducha,
Weź go w Twe wierne dłonie, Boże!
Gdy szatan, śmierć, grzech zwyciężyć mnie się stara,
A moje śmierci łoże
W bitwy pole jest zmienione,
To pomóż, by ma zwyciężyła wiara!
Daj zaśnięcie wymarzone! 

Waiting...

Skoro śmierć ducha z iego ciała
wyrwać przemocą koniecznie zdoła
weźmiy go, Boże, w wierne oyca ręce!
Skoro bies, zgon a grzech mię zwalczaią, więcey,
łoże me śmierci, kędym iest złożony
polem walki oney stać się musiało
wspomóż, by w Tobie co z wiary ma wygrało!
O szczęsny kresie żądany!

Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Choral

Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Continuo

Noch eins, Herr, will ich bitten dich,
Du wirst mir's nicht versagen:
Wenn mich der böse Geist anficht,
Lass mich doch nicht verzagen.
Hilf, steur und wehr, ach Gott, mein Herr,
Zu Ehren deinem Namen.
Wer das begehrt, dem wird's gewährt;
Drauf sprech ich fröhlich: Amen.

Waiting...

O jedno, Panie, prosić chcę:
Ku prośbie racz się skłonić!
Gdy szatan mnie usidlić chce,
Ty sam mnie racz obronić!
Posilaj, broń, od złego chroń
I wspieraj mnie, mój Boże!
Za rękę bierz i serca strzeż,
Ach błagam Cię w pokorze! 

Waiting... ŚE 664/4

O iedno, Panie, chcę Ciebie prosić,
przydai mi tego w pełności:
skoro mię zły duch pocznie kusić
niech nie tracę ufności.
Wspomóż, wiedź, broń, ach Boże, moy Panie,
chwalone Twoie imię.
Kto żąda tego iest mu przydane;
stąd rzekę wesele: niech tak się stanie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A T B, Coro: S A T B, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 21. Januar 1725
Text: Herzog Albrecht von Preußen 1547
Anlass: 3. Sonntag nach Epiphanias
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Armin i Andrzej Teske, 2004

Poprawił p. Filip Adam Zieliński w XVIII Niedzielę po Święcie Zesłania Ducha Świętego roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIIII.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Najczcigodniejszej i Najłaskawszej PAnnie MAgister Grażynie Weronice BANDUCHÓWNIE i p. K. M. poświęcam propozycję przekładu spisaną w Święto Ś. Wacława, Xięcia, Męczennika, roku od Wcielenia Pańskiego MM°XVIIII° i ferię Wielkiego Postu po Wspomnieniu Ś. Benedykta, Opata, roku od Wcielenia Pańskiego MM°XXII°. Adres elektronicznej poczty tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl ; To the most reverend and most gracious Lady Grażyna Weronika BANDUCH and Mrs. K. M. I dedicate the proposal of the translation written on 28th September A.D. 2019 and 22nd of March A.D. 2022. Translator's e-mail address: f.a.zielinski@interia.pl .

Komentarze użytkowników