Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu.

BWV 109 - Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben!

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: 21 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Armin i Andrzej Teske, 2004, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 109

Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben!

Waiting...

Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu.

Waiting...

Waiting...

1. Coro

Corno da caccia, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben!

Waiting...

„Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu." 

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Recitativo T

Continuo

Des Herren Hand ist ja noch nicht verkürzt,
Mir kann geholfen werden.
Ach nein, ich sinke schon zur Erden
Vor Sorge, dass sie mich zu Boden stürzt.
Der Höchste will, sein Vaterherze bricht.
Ach nein! er hört die Sünder nicht.
Er wird, er muss dir bald zu helfen eilen,
Um deine Not zu heilen.
Ach nein, es bleibet mir um Trost sehr bange;
Ach Herr, wie lange?

Waiting...

Jeszcze nie ukrócona jest prawica Pana,
Więc mnie również pomoc może zostać dana.
Ach, nie! Już ziemia mnie pochłania
Od troski, co mnie rzuca na kolana.
Najwyższy chce, a Jego serce już się kruszy!
Ach, nie! Na grzesznika głos są głuche Jego uszy.
On nadejść musi, On już nadchodzi,
On cię od biedy oswobodzi.
Ach, nie! Trzęsą mną strachu dreszcze.
Panie, jak długo jeszcze? 

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria T

Violino I/II, Viola, Continuo

Wie zweifelhaftig ist mein Hoffen,
Wie wanket mein geängstigt Herz!

Des Glaubens Docht glimmt kaum hervor,
Es bricht dies fast zustoßne Rohr,
Die Furcht macht stetig neuen Schmerz.

Waiting...

Pełna zwątpienia moja nadzieja.
Serce się waha wśród zatrwożenia!

Tli się knot wiary, lecz gasnąć zaczyna,
I nadłamana pęka już trzcina.
Lęk ciągle nowe zsyła mi cierpienia. 

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Recitativo A

Continuo

O fasse dich, du zweifelhafter Mut,
Weil Jesus itzt noch Wunder tut!
Die Glaubensaugen werden schauen
Das Heil des Herrn;
Scheint die Erfüllung allzufern,
So kannst du doch auf die Verheißung bauen.

Waiting...

Pokrzep się, serce przejęte trwogą:
Cuda i dzisiaj zdarzyć się mogą,
I ujrzą kiedyś wiary źrenice
Pana zbawienie.
Więc, gdy ogarnia cię zwątpienie
Za kamień węgielny weź tę obietnicę. 

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Aria A

Oboe I/II, Continuo

Der Heiland kennet ja die Seinen,
Wenn ihre Hoffnung hülflos liegt.

Wenn Fleisch und Geist in ihnen streiten,
So steht er ihnen selbst zur Seiten,
Damit zuletzt der Glaube siegt.

Waiting...

Wszak swoje dzieci zna Zbawiciel.
Wie, gdy się nadzieja wzrok podnieść boi,

Gdy duch się z mdłym ciałem potykać stara,
To Zbawca sam u boku stoi,
Aby zwyciężyć mogła wiara.

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Choral

Corno da caccia, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Wer hofft in Gott und dem vertraut,
Der wird nimmer zuschanden;
Denn wer auf diesen Felsen baut,
Ob ihm gleich geht zuhanden
Viel Unfalls hie, hab ich doch nie
Den Menschen sehen fallen,
Der sich verlässt auf Gottes Trost;
Er hilft sein'n Gläubgen allen.

Waiting...

Kto w Bogu swą nadzieję ma,
Ten wstydzić się nie będzie,
Bo wieczna jest opoka ta,
A choć nieszczęścia wszędzie,
To nie widziałem nigdy ja
Człeka upadającym,
Co w Bogu swą nadzieję ma;
Pomaga Pan wierzącym. 

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: A T, Coro: S A T B, Corno da caccia, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 17. Oktober 1723
Text: unbekannter Dichter; 1. Markus 9,24; 6: Lazarus Spengler 1524
Anlass: 21. Sonntag nach Trinitatis
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarze użytkowników