Nie pozywaj na sąd sługi swego

BWV 105 - Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: 9 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Prof. Perz, 2012, Armin i Andrzej Teske, 2004, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • prof. M. Perz '2012
 • Ton Koopman and Amsterdam Baroque Orchestra & Choir, Complete Cantatas, Vol. 7 CD 2
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 105

Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht

Waiting...

Nie pozywaj na sąd sługi swego

Waiting...

Waiting...

1. Coro

Corno, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht.
Denn vor dir wird kein Lebendiger gerecht.

Waiting...

„Nie pozywaj na sąd sługi swego,
Gdyż nikt z żyjących nie okaże się sprawiedliwym przed Tobą!" 

Waiting... Ps 143:2
Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Ton Koopman and Amst...
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Recitativo A

Continuo

Mein Gott, verwirf mich nicht,
Indem ich mich in Demut vor dir beuge,
Von deinem Angesicht.
Ich weiß, wie groß dein Zorn und mein Verbrechen ist,
Dass du zugleich ein schneller Zeuge
Und ein gerechter Richter bist.
Ich lege dir ein frei Bekenntnis dar
Und stürze mich nicht in Gefahr,
Die Fehler meiner Seelen
Zu leugnen, zu verhehlen!

Waiting...

Nie odrzucaj mnie, mój Boże,
Gdy padam przed Tobą w pokorze,
Od oblicza Twego.
Wiem, jak wielką ma przewina, a jak gniew Twój jest straszliwym
Że w Tobie świadka mam szybkiego,
Żeś Ty zarazem sędzią sprawiedliwym.
Sam Ci składam me wyznanie,
By w pokusę nie wpaść, Panie,
I nie przeczyć z krnąbrności
Duszy mej grzeszności.

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Ton Koopman and Amst...
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria S

Oboe, Violino I/II, Viola

Wie zittern und wanken
Der Sünder Gedanken,
Indem sie sich untereinander verklagen
Und wiederum sich zu entschuldigen wagen.
So wird ein geängstigt Gewissen
Durch eigene Folter zerrissen.

Waiting...

Jak drżą, jak się chwieją
Grzeszników myśli zatrwożone:
To się wzajemnie potępiają,
To znowu usprawiedliwiają.
Tak sumienia przerażone
W mękach własnych swych szaleją.

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Ton Koopman and Amst...
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Recitativo B

Violino I/II, Viola, Continuo

Wohl aber dem, der seinen Bürgen weiß,
Der alle Schuld ersetzet,
So wird die Handschrift ausgetan,
Wenn Jesus sie mit Blute netzet.
Er heftet sie ans Kreuze selber an,
Er wird von deinen Gütern, Leib und Leben,
Wenn deine Sterbestunde schlägt,
Dem Vater selbst die Rechnung übergeben.
So mag man deinen Leib, den man zum Grabe trägt,
Mit Sand und Staub beschütten,
Dein Heiland öffnet dir die ewgen Hütten.

Waiting...

Szczęśliwy jednak, kto swego poręczyciela pamięta
Który dług cały wziął na siebie,
Bo dłużny list unieważniony,
Gdy przez Jezusa krwią skropiony.
On sam go zawiesił na krzyża drzewie
I z dóbr twych, ciała, życia, co tobie są dane.
Gdy przyjdzie Tobie czas umierać,
On sam Ojcu swemu rachunek przedłoży.
Może więc grabarz ciało twe w grób złożyć,
Może być ziemią przysypane,
Twój Zbawca namiot wieczny będzie Ci otwierać.

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Ton Koopman and Amst...
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Aria T

Corno, Violino I/II, Viola, Continuo

Kann ich nur Jesum mir zum Freunde machen,
So gilt der Mammon nichts bei mir.

Ich finde kein Vergnügen hier
Bei dieser eitlen Welt und irdschen Sachen.

Waiting...

Gdybym tylko w Jezusie druha miał i brata,
Mamona byłaby mi jak śmieć;

Niczego nie pragnąłbym mieć
Ze spraw tego próżnego świata.

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Ton Koopman and Amst...
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Choral

Violino I/II, Viola, Continuo

Nun, ich weiß, du wirst mir stillen
Mein Gewissen, das mich plagt.
Es wird deine Treu erfüllen,
Was du selber hast gesagt:
Dass auf dieser weiten Erden
Keiner soll verloren werden,
Sondern ewig leben soll,
Wenn er nur ist Glaubens voll.

Waiting...

Teraz wiem, że ukojenie
Dzięki Twej wierności mam
Uspokoisz me sumienie
Boś wszak Ty obiecał nam:
Że po wszystkie ziemi strony
Nie zostanie nikt zgubiony,
Ale wiecznie będzie żyć,
Kto wierzącym umie być.

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Ton Koopman and Amst...
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A T B, Coro: S A T B, Corno, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 25. Juli 1723
Text: unbekannter Dichter; 1: Psalm 143,2; 6: Johann Rist 1641
Anlass: 9. Sonntag nach Trinitatis
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarze użytkowników