Pasterzu Izraela, słuchaj!

BWV 104 - Du Hirte Israel, höre

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: 2 Niedziela Po Wielkiej Nocy
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Armin i Andrzej Teske, 2004, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 104

Du Hirte Israel, höre

Waiting...

Pasterzu Izraela, słuchaj!

Waiting...

Tyś pastyrzem Izraelskim, posłysz

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Coro

Oboe I/II, Taille, Violino I/II, Viola, Continuo

Du Hirte Israel,
höre der du Joseph hütest wie der Schafe,
erscheine, der du sitzest über Cherubim.

Waiting...

„Pasterzu Izraela, słuchaj!
Ty, który prowadzisz Józefa jak trzodę,
Który zasiadasz na cherubach,
Ukaż się w chwale!" 

Waiting...

Tyś pastyrzem Izraelskim, posłysz, Który Iosephow strzeżesz iako owce, ukaż się, Który śród cherubiny zasiadasz.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Recitativo T

Continuo

Der höchste Hirte sorgt vor mich,
Was nützen meine Sorgen?
Es wird ja alle Morgen
Des Hirten Güte neu.
Mein Herz, so fasse dich,
Gott ist getreu.

Waiting...

Najwyższy Pasterz o mnie dba,
Na cóż więc me zmartwienia?
Każdego ranka, bez wytchnienia
On nowy dar dobroci ma.
Serce me nie zazna trwóg,
Bo wierny jest Bóg. 

Waiting...

Nawiętszy pasterz nade mną czuwa,
cóż więc znaczą trudności?
Skoro iutrzenka będąca zagości
dobrota pastyrza nowa.
Sierce me, Tobie opamiętanie,
Bóg da wierności okazanie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria T

Oboe d'amore I/II, Continuo

Verbirgt mein Hirte sich zu lange,
Macht mir die Wüste allzu bange,
Mein schwacher Schritt eilt dennoch fort.

Mein Mund schreit nach dir,
Und du, mein Hirte, wirkst in mir
Ein gläubig Abba durch dein Wort.

Waiting...

Gdy Pasterz mój się dłużej skrywa.
Gdy trwoży pustynia straszliwa, 
Choć krok mój chwiejny, idę wciąż.

Me usta Ciebie przyzywają.
Twe słowa w piersi mej wołają
Abba, do Ojca z wiarą dąż. 

Waiting...

Pastyrza mego skrycie się dłuży,
pustkowie nazbyt trwoży mię zgoła,
choć niepewnie – śpieszę nuże.

Ięzyk moy za Tobą woła,
moy Pastyrzu, dawasz rozbudzenie
swym Słowem wiernego ,,Oćcze’’ we mnie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Recitativo B

Continuo

Ja, dieses Wort ist meiner Seelen Speise,
Ein Labsal meiner Brust,
Die Weide, die ich meine Lust,
Des Himmels Vorschmack, ja mein alles heiße.
Ach! sammle nur, o guter Hirte,
Uns Arme und Verirrte;
Ach lass den Weg nur bald geendet sein
Und führe uns in deinen Schafstall ein!

Waiting...

Tak, słowo to mej duszy pożywieniem,
Pokrzepieniem moim, Łąką, wodopojem,
Przedsmakiem nieba, jedynym pragnieniem.
Dobry Pasterzu! Ty przygarnij
Zagubionych i ubogich.
Skróć nam trudy naszej drogi,
Wprowadź nas do swej owczarni. 

Waiting...

Prawie, Mowa tać strawą duchową,
Pokrzepieniem mego ciała.
pastwisko, toć wieselem nazywam,
przedsionkiem raiu, pełnia cała,
Ach! pastyrzu dobry, w Twoyey trzodzie
zrządź zgromadzenie, zbłąkane niebożęta,
niech skończy się rychło droga kręta,
prowadź ku Twoich owieczek zagrodzie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Aria B

Oboe d'amore I, Violino I/II, Viola, Continuo

Beglückte Herde, Jesu Schafe,
Die Welt ist euch ein Himmelreich.

Hier schmeckt ihr Jesu Güte schon
Und hoffet noch des Glaubens Lohn
Nach einem sanften Todesschlafe.

Waiting...

Szczęśliwa trzódko, owce Pana!
Wam świat już niebem zdaje się.

Dobroci Pana doświadczacie,
Nagrodę wziąć nadzieję macie,
Co ją da wiara po śmierci śnie. 

Waiting...

Szczęsna trzódko owiec Iezusowych,
świat królestwem Niebios bywa dla Cię.

Tuć iuże wy kosztuiecie dobrości owych
Iezusa a w nagrodę za wiarę ufacie
po delikatney skonania śpiączce.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Choral

Oboe I e Violino I col Soprano, Oboe II e Violino II coll' Alto, Taille e Viola col Tenore, Continuo

Der Herr ist mein getreuer Hirt,
dem ich mich ganz vertraue,
Zu Weid er mich, sein Schäflein, führt,
Auf schöner grünen Aue,
Zum frischen Wasser leit' er mich,
Mein Seel zu laben kräftliglich
Durchs selig Wort der Gnaden.

Waiting...

Dobrym pasterzem jest mi Pan;
Zawierzam Jego dłoniom.
Na łąki wszak mnie wiedzie sam,
I ku zielonym błoniom.
Pan świeżą wodą poi mnie,
Tak duszę mą pokrzepić chce
Przez Słowo pełne łaski. 

Waiting...

Pan, pastyrz oddany, bywa przy mię blisko,
w nim dufność pokładam w całości,
mię, swą owieczkę, wiedzie kędy pastwisko,
kędy łąki wdzięczne w swey zieloności,
ku wodom świeżym prowadzi mię,
duszycy mey dawa mocne pokrzepienie,
przez święte Słowo swey łaskawości.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: T B, Coro: S A T B, Oboe I/II, Taille (Oboe da caccia), Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 23. April 1724
Text: unbekannter Dichter; 1: Psalm 80,2; 6. Cornelius Becker 1598
Anlass: Misericordias Domini
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Armin i Andrzej Teske, 2004

Poprawił p. Filip Adam Zieliński we wspomnienie Najświętszey Maryi Panny w sobotę po XVI Niedzieli po Święcie Zesłania Ducha Świętego roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIIII.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przekład pisany w dzień ferialny po III Niedzieli po Wielkiejnocy i Święto Świętego Jana Chrzciciela de la Salle, Wyznawcy, roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIIII poświęcam czcigodnej i łaskawej Pani Magister Grażynie Banduch oraz p. Mieke VAN DER SUIS. Translation written on 14th and 15th of May A.D. 2019 I dedicate to reverend and gracious lady Grażyna Banduch and Mrs. Mieke VAN DER SUIS.

Komentarze użytkowników