Pasterzu Izraela, słuchaj!

BWV 104 - Du Hirte Israel, höre

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: 2 Niedziela Po Wielkiej Nocy
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Armin i Andrzej Teske, 2004
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

BWV 104

Du Hirte Israel, höre

Waiting...

Pasterzu Izraela, słuchaj!

Waiting...

1. Coro

Oboe I/II, Taille, Violino I/II, Viola, Continuo

Du Hirte Israel,
höre der du Joseph hütest wie der Schafe,
erscheine, der du sitzest über Cherubim.

Waiting...

„Pasterzu Izraela, słuchaj!
Ty, który prowadzisz Józefa jak trzodę,
Który zasiadasz na cherubach,
Ukaż się w chwale!" 

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Recitativo T

Continuo

Der höchste Hirte sorgt vor mich,
Was nützen meine Sorgen?
Es wird ja alle Morgen
Des Hirten Güte neu.
Mein Herz, so fasse dich,
Gott ist getreu.

Waiting...

Najwyższy Pasterz o mnie dba,
Na cóż więc me zmartwienia?
Każdego ranka, bez wytchnienia
On nowy dar dobroci ma.
Serce me nie zazna trwóg,
Bo wierny jest Bóg. 

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria T

Oboe d'amore I/II, Continuo

Verbirgt mein Hirte sich zu lange,
Macht mir die Wüste allzu bange,
Mein schwacher Schritt eilt dennoch fort.

Mein Mund schreit nach dir,
Und du, mein Hirte, wirkst in mir
Ein gläubig Abba durch dein Wort.

Waiting...

Gdy Pasterz mój się dłużej skrywa.
Gdy trwoży pustynia straszliwa, 
Choć krok mój chwiejny, idę wciąż.

Me usta Ciebie przyzywają.
Twe słowa w piersi mej wołają
Abba, do Ojca z wiarą dąż. 

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Recitativo B

Continuo

Ja, dieses Wort ist meiner Seelen Speise,
Ein Labsal meiner Brust,
Die Weide, die ich meine Lust,
Des Himmels Vorschmack, ja mein alles heiße.
Ach! sammle nur, o guter Hirte,
Uns Arme und Verirrte;
Ach lass den Weg nur bald geendet sein
Und führe uns in deinen Schafstall ein!

Waiting...

Tak, słowo to mej duszy pożywieniem,
Pokrzepieniem moim, Łąką, wodopojem,
Przedsmakiem nieba, jedynym pragnieniem.
Dobry Pasterzu! Ty przygarnij
Zagubionych i ubogich.
Skróć nam trudy naszej drogi,
Wprowadź nas do swej owczarni. 

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Aria B

Oboe d'amore I, Violino I/II, Viola, Continuo

Beglückte Herde, Jesu Schafe,
Die Welt ist euch ein Himmelreich.

Hier schmeckt ihr Jesu Güte schon
Und hoffet noch des Glaubens Lohn
Nach einem sanften Todesschlafe.

Waiting...

Szczęśliwa trzódko, owce Pana!
Wam świat już niebem zdaje się.
Dobroci Pana doświadczacie,
Nagrodę wziąć nadzieję macie,
Co ją da wiara po śmierci śnie. 

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Choral

Oboe I e Violino I col Soprano, Oboe II e Violino II coll' Alto, Taille e Viola col Tenore, Continuo

Der Herr ist mein getreuer Hirt,
dem ich mich ganz vertraue,
Zu Weid er mich, sein Schäflein, führt,
Auf schöner grünen Aue,
Zum frischen Wasser leit' er mich,
Mein Seel zu laben kräftliglich
Durchs selig Wort der Gnaden.

Waiting...

Dobrym pasterzem jest mi Pan;
Zawierzam Jego dłoniom.
Na łąki wszak mnie wiedzie sam,
I ku zielonym błoniom.
Pan świeżą wodą poi mnie,
Tak duszę mą pokrzepić chce
Przez Słowo pełne łaski. 

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: T B, Coro: S A T B, Oboe I/II, Taille (Oboe da caccia), Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 23. April 1724
Text: unbekannter Dichter; 1: Psalm 80,2; 6. Cornelius Becker 1598
Anlass: Misericordias Domini
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarze użytkowników