Panie, czy Twoje oczy nie są nakierowane na prawdę?

BWV 102 - Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben!

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: 10 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Armin i Andrzej Teske, 2004
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

BWV 102

Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben!

Waiting...

Panie, czy Twoje oczy nie są nakierowane na prawdę?

Waiting...

Erster Teil

Waiting...

Erster Teil

Waiting...

1. Coro

Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben!
Du schlägest sie, aber sie fühlen's nicht; du plagest sie,
aber sie bessern sich nicht. Sie haben ein härter Angesicht denn
ein Fels und wollen sich nicht bekehren.

Waiting...

„Panie, czy Twoje oczy nie są nakierowane na prawdę?
Ty ich smagasz, lecz oni nie czują bólu,
Ty ich wytracasz, lecz oni nie przyjmują karcenia.
Uczynili swoje oblicze twardsze niż skala,
Nie chcą się nawrócić." 

Waiting...
 • Suzuki
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Recitativo B

Continuo

Wo ist das Ebenbild, das Gott uns eingepräget,
Wenn der verkehrte Will sich ihm zuwiderleget?
Wo ist die Kraft von seinem Wort,
Wenn alle Besserung weicht aus dem Herzen fort?
Der Höchste suchet uns durch Sanftmut zwar zu zähmen,
Ob der verirrte Geist sich wollte noch bequemen;
Doch, fährt er fort in dem verstockten Sinn,
So gibt er ihn in's Herzens Dünkel hin.

Waiting...

Gdzież jest ów Boży obraz, co Bóg zawarł w nas,
Gdy się od Pana dusza odwraca raz po raz?
I gdzież jest siła Jego Słowa,
Gdy po każdej poprawie grzeszymy od nowa?
Chce nas wszak Najwyższy swą łagodnością obłaskawić,
Ducha zagubionego powstrzymać, by mógł się poprawić.
Lecz ten trwa nadal w swej zatwardziałości,
Przeto zostawi go Pan w pysze zarozumiałości. 

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria A

Oboe, Continuo

Weh der Seele, die den Schaden
Nicht mehr kennt

Und, die Straf auf sich zu laden,
Störrig rennt,
Ja von ihres Gottes Gnaden
Selbst sich trennt.

Waiting...

Ach, biada duszy, co błędów starych
Nie rozpoznaje,

I chociaż ściąga na siebie kary,
Krnąbrną zostaje! 

Bóg, ze swą laską i swymi dary,
Z nią się rozstaje. 

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Arioso B

Violino I/II, Viola, Continuo

Verachtest du den Reichtum seiner Gnade,
Geduld und Langmütigkeit? Weißest du nicht, dass dich
Gottes Güte zur Buße locket? Du aber nach deinem verstockten
und unbußfertigen Herzen häufest dir selbst den Zorn auf
den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes.

Waiting...

„Albo może lekceważysz bogactwo Jego
dobroci i cierpliwości, i pobłażliwości, nie
zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania
cię prowadzi? Ty jednak przez zatwardziałość
swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie
gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego
sądu Boga." 

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Zweiter Teil

Waiting...

Zweiter Teil

Waiting...

5. Aria T

Flauto traverso solo, Continuo

Erschrecke doch,
Du allzu sichre Seele!
Denk, was dich würdig zähle
Der Sünden Joch.
Die Gotteslangmut geht auf einem Fuß von Blei,
Damit der Zorn hernach dir desto schwerer sei.

Waiting...

Lękaj się wszak,
Duszo pewna tak!
Zważ, co masz za powód chwały:
Toż to wór grzechu cały.
Boża pobłażliwość powolna, nogę ma ołowianą,
Stąd skutki Jego gniewu cięższe ci się staną.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Recitativo A

Oboe I/II, Continuo

Beim Warten ist Gefahr;
Willst du die Zeit verlieren?
Der Gott, der ehmals gnädig war,
Kann leichtlich dich vor seinen Richtstuhl führen.
Wo bleibt sodann die Buß? Es ist ein Augenblick,
Der Zeit und Ewigkeit, der Leib und Seele scheidet;
Verblendter Sinn, ach kehre doch zurück,
Dass dich dieselbe Stund nicht finde unbereitet!

Waiting...

Niebezpieczna rzecz: czekać.
Szkoda czas tak tracić.
Bóg, co dotąd łaskawie raczył zwlekać,
Jutro cię osądzi, każe ci odpłacić.
Gdzie czas na pokutę? Wszak ta chwila mała
Rozdzieli czas od wieczności, a duszę od ciała.
O duszo omamiona! Pokucie się oddaj cała,
Aby cię ta godzina gotową zastała. 

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

7. Choral

Flauto traverso in octava e Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Continuo

Heut lebst du, heut bekehre dich,
Eh morgen kömmt, kann's ändern sich;
Wer heut ist frisch, gesund und rot,
Ist morgen krank, ja wohl gar tot.
So du nun stirbest ohne Buß,
Dein Leib und Seel dort brennen muss.

Hilf, o Herr Jesu, hilf du mir,
Dass ich noch heute komm zu dir
Und Buße tu den Augenblick,
Eh mich der schnelle Tod hinrück,
Auf dass ich heut und jederzeit
Zu meiner Heimfahrt sei bereit.

Waiting...

Jeszcze dziś, gdyż dzisiaj żyjesz,
Nawróć się, bo jutro czyjeż?
Kto dziś wesół, zdrów i świeży,
Jutro już na marach leży.
Dusza z grzechów nie zbudzona
Jest na wieki potępiona.

Pomóż mi, mój Jezu, Panie!
Niech się rozbrat z grzechem stanie,
I to zaraz, dzisiaj jeszcze,
Nim konania przyjdą dreszcze,
Abym zawsze był gotowy
Odejść, gdy się śmierć zapowie. 

Waiting... ŚE 422/4,5
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: A T B, Coro: S A T B, Flauto traverso solo, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 25. August 1726
Text: unbekannter Dichter; 1. Jeremia 5,3; 4: Römer 2,4-7; 7: Johann Heermann 1630
Anlass: 10. Sonntag nach Trinitatis
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Armin i Andrzej Teske, 2004

Tekst poprawiony przez p. F. A. Zielińskiego 4 V A.D. 2019.

Komentarze użytkowników