Pochwalon Jezu Chryste bądź

BWV 91 - Gelobet seist du, Jesu Christ

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Boże Narodzenie
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Prof. Perz, 2012, Armin i Andrzej Teske, 2004, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • prof. M. Perz '2012
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 91

Gelobet seist du, Jesu Christ

Waiting...

Pochwalon Jezu Chryste bądź

Waiting...

IEzukryste, bądź pozdrowionym

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Coro

Corno I/II, Tamburi, Oboe I-III, Violino I/II, Viola, Continuo

Gelobet seist du, Jesu Christ,
Dass du Mensch geboren bist
Von einer Jungfrau, das ist wahr,
Des freuet sich der Engel Schar.
Kyrie eleis!

Waiting...

Pochwalon, Jezu Chryste, bądź,
Ze raczyłeś ciało wziąć
Z Dziewicy czystej, radość stąd,
Więc chwali Cię aniołów rząd.
Kyrieleison!

Waiting...

IEzukryste, bądź pozdrowionym,
iżeś człowiekiem iest zrodzonym,
matką Twą panna iest prawdziwie,
stąd kor angielski wesół żywie.
Panie, day nam wysłuchanie!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Choral e Recitativo S

Continuo

Der Glanz der höchsten Herrlichkeit,
Das Ebenbild von Gottes Wesen,
Hat in bestimmter Zeit
Sich einen Wohnplatz auserlesen.
Des ewgen Vaters einigs Kind,

Das ewge Licht von Licht geboren,
Itzt man in der Krippe findt.

O Menschen, schauet an,
Was hier der Liebe Kraft getan!
In unser armes Fleisch und Blut,

(Und war denn dieses nicht verflucht, verdammt, verloren?)
Verkleidet sich das ewge Gut.

So wird es ja zum Segen auserkoren.

Waiting...

Najwyższej chwały blask niezmierzony.
Boży obraz i istota
Wybrał w czasie oznaczonym
Dla siebie mieszkanie wśród tego świata.
Jednorodzony Ojca Syn
Przedwieczne Światło ze Światła zrodzone
W żłóbku jest dla naszych win,
O ludzie, zwróćcie swe spojrzenia,
Jak moc miłości świat odmienia.
Obleka nasze ciało On,
Czyż to co było zgubione i potępione,
Co chwały swej opuścił tron.
Nie będzie teraz błogosławione?

Waiting...

Chwały naywyższey toć światłości,
podobieństwo BOSKIEY istności,
czasu onego
mieśćce mieszkania obrały swego.
Iedyny syn Oćca wiecznego
Wieczysty blask z blasku zrodzony,
naleziony ninie w żłobie.
Ludkowie, patrzcie, iż ze strony
miłosney siły toć się stawa!
W niemocnych ciała a krwie sposobie
(czyż li to nie było przeklętym, potępionym, utraconym?)
naywyższe dobro kryie się naszego.
Stąd ku dobroci wam nastawa.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria T

Oboe I-III, Continuo

Gott, dem der Erden Kreis zu klein,
Den weder Welt noch Himmel fassen,
Will in der engen Krippe sein.

Erscheinet uns dies ewge Licht,
So wird hinfüro Gott uns nicht
Als dieses Lichtes Kinder hassen.

Waiting...

Choć mały ziemi krąg dla Boga,
Nie mieści się w wymiarach świata,
Mieszkaniem stajnia mu uboga.

Światło Twe zajaśniało. Boże!
W niechęci Bóg nas mieć nie może,
Którzyśmy dziećmi tego Światła.

Waiting...

Oto BÓG, któremu świat zbyt mały,
na ziemi, w Niebiesiech nie zmieści się cały,
chce pośród ciasnoty żłobu lec.

Tać wieczna światłość zaświtała nad nami,
odtąd BÓG nie zechce więc
wzgardzić nami iako światłości dzieciątkami.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Recitativo B

Violino I/II, Viola, Continuo

O Christenheit!
Wohlan, so mache die bereit,
Bei dir den Schöpfer zu empfangen.
Der grosse Gottessohn
Kömmt als ein Gast zu dir gegangen.
Ach, lass dein Herz durch diese Liebe rühren;
Er kömmt zu dir, um dich for seinen Thron
Durch dieses Jammertal zu führen.

Waiting...

Chrześcijanie!
Gotujcie się na powitanie,
By Stworzyciela w tę godzinę
Nabożnie przyjąć. Oto On,
On sam przychodzi w gościnę.
Niech serce twe poruszą drżenia;
On chce cię przed swój zawieść tron
Przez tę dolinę śmierci cienia.

Waiting...

O, ludu krześciański!
Dobrze więc, stąd bądź nagotowanym,
byś przez Stworzyciela był powitany.
Wielki Syn BOSKI
gościem wstąpił w Twoie strony.
Ach, niech serce Twe miłością poruszone;
Onci idzie, by Cię podle tronu swego
wywiódłszy postawić z padołu łzawego.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Aria (Duetto) S A

Violino I/II, Continuo

Die Armut, so Gott auf sich nimmt,
Hat uns ein ewig Heil bestimmt,
Den Überfluss an Himmelsschätzen.

Sein menschlich Wesen machet euch
Den Engelsherrlichkeiten gleich,
Euch zu der Engel Chor zu setzen.

Waiting...

Ubóstwo, które Bóg przyjmuje,
Wieczne nam szczęście dziś zwiastuje,
Niebiańskich skarbów przepych niesłychany.

Za to, żeś naturę wziął człowieka,
Udział w anielskich chórach nas czeka,
Z aniołem człowiek będzie zrównany.

Waiting...

Ubogość, którę BÓG bierze na się,
zrządza nam wieczne wybawienie,
niebieskich skarbów przepełnienie.

Istność człecza Iego nas czyni
angielskim wspaniałościom równymi,
ustanawia nas kędy angiełów koru zasięg.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Choral

Corno I/II, Tamburi, Oboe I-III e Violino I col Soprano, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Continuo

Das hat er alles uns getan,
Sein groß Lieb zu zeigen an;
Des freu sich alle Christenheit
Und dank ihm des in Ewigkeit.
Kyrie eleis!

Waiting...

To wszystko wszak uczyni! Pan,
By miłość okazać nam.
Cieszą się więc chrześcijanie wraz,
Dziękują Mu po wieczny czas.
Kyrielejson!

Waiting...

Wszystko to Onci nam uczynił,
iżby okazał wielkość swego miłowania;
stąd raduy się, ludu chrześciański,
stąd daway Mu w wieczności dzięki.
Panie, day nam wysłuchanie!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A T B, Coro: S A T B, Corno I/II, Tamburi, Oboe I-III, Violino I/II, Viola, Fagotto, Continuo
Entstehungszeit: 25. Dezember 1724
Text: 1,2,6: Martin Luther 1524; 3-5: Umdichtungen eines unbekannten Bearbeiters
Anlass: 1. Weihnachtstag
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Armin i Andrzej Teske, 2004

Korekta edytorska: p. lic. F. A. Zieliński 3 VII 2023.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Najczcigodniejszej i Najłaskawszej PAnnie MAgister Grażynie Weronice BANDUCHÓWNIE i H. B. D. poświęcam propozycję przekładu spisaną w Święto Nayświętszey Panny Maryey Królowy roku od Wcielenia Pańskiego MM°XXI°. Adres elektronicznej poczty tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl ; To the most reverend and most gracious Lady Grażyna Weronika BANDUCH and H. B. D. (H. W. D.) I dedicate the proposal of the translation written on 31st May A.D. 2021. Translator's e-mail address: f.a.zielinski@interia.pl .

Komentarze użytkowników