Jakże mógłbym cię porzucić, Efraimie

BWV 89 - Was soll ich aus dir machen, Ephraim

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: 22 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Prof. Perz, 2012, Armin i Andrzej Teske, 2004, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • prof. M. Perz '2012
 • prof. M. Perz '1995
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 89

Was soll ich aus dir machen, Ephraim

Waiting...

Jakże mógłbym cię porzucić, Efraimie

Waiting...

Cóżem powinny uczynić z Tobą, Efraimie?

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Aria B

Oboe I/II, Corno, Violino I/II, Viola, Continuo

Was soll ich aus dir machen, Ephraim? Soll ich dich schützen, Israel? Soll ich nicht billig ein Adama aus dir machen und dich wie Zeboim zurichten? Aber mein Herz ist anders Sinnes, meine Barmherzigkeit ist zu brünstig.

Waiting...

Jakże mógłbym cię porzucić, Efraimie, zaniechać ciebie, Izraelu? Jakże mógłbym zrównać ciebie z Adam, postąpić z tobą jak z Seboim? Zadrżało we mnie serce, byłem do głębi poruszony.

Waiting...

Cóżem powinny uczynić z Tobą, Efraimie?
Mamli Ciebie piastować, Izraelu?
Mamli nie dopuścić, iżby jak z Adamą z Tobą uczyniono
a jakoć Zeboim Cię dotknięto?
Aleć sierce moye inszy ma cel,
lutość moya bywa zbyt płomienną.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Recitativo A

Continuo

Ja, freilich sollte Gott
Ein Wort zum Urteil sprechen
Und seines Namens Spott
An seinen Feinden rächen.
Unzählbar ist die Rechnung deiner Sünden,
Und hätte Gott auch gleich Geduld,
Verwirft doch dein feindseliges Gemüte
Die angebotne Güte
Und drückt den Nächsten um die Schuld;
So muss die Rache sich entzünden.

Waiting...

Wyrok powinien Bóg ogłosić, A tym wyrokiem kara sroga. Jak długo kpiny ma Pan znosić?
Winien wziąć zemstę na swych wrogach. Grzechy twe zliczone być nie mogą. Gdyby nawet miał Bóg cierpliwość, To serce twe usposobione wrogo Odrzuca Jego szczodrobliwość, I od bliźniego wydusić dług się stara.
Dlatego musi cię spotkać kara.

Waiting...

Prawie, winien Bóg krom straży
głosić wyroku sentencyę
a Imienia Swego szydercze
ataki na wrogach skarze.
Zgrzeszeń Twych liczba niezliczona,
a choćby Bóg cierpliwy być chciał
natura Twa wrażą, odrzuca ona
dobra, które by przydał
a Ty dławisz drugiego za iego przewinę;
zemsta zapali się, wyrok nie może być innym.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria A

Continuo

Ein unbarmherziges Gerichte
Wird über dich gewiss ergehn.

Die Rache fängt bei denen an,
Die nicht Barmherzigkeit getan,
Und machet sie wie Sodom ganz zunichte.

Waiting...

Będzie nad tobą sprawowany
Bez miłosierdzia sąd.

Tych spotka kara w pierwszej kolei,
Co miłosierdzia dla innych nie mieli;
Jak Sodoma będą z ziemią zrównani.

Waiting...

Bez przebaczenia sądne słowo
rzeczone będzie iście nad Twą głową.

Zemsta pocznie swe dzieło nad temi
którzy w miłosierdziu nie ćwiczonemi,
niby Sodomę zniszczy ich w całości.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Recitativo S

Continuo

Wohlan! mein Herze legt Zorn, Zank und Zwietracht hin;
Es ist bereit, dem Nächsten zu vergeben.
Allein, wie schrecket mich mein sündenvolles Leben,
Dass ich vor Gott in Schulden bin!
Doch Jesu Blut
Macht diese Rechnung gut,
Wenn ich zu ihm, als des Gesetzes Ende,
Mich gläubig wende.

Waiting...

Nuże! Porzuca serce me i gniew i waśnie, ach,
I memu bliźniemu przebaczyć chce.
Lecz życie moje grzeszne budzi we mnie strach.
Ach, w jakich długach wobec Boga tkwię!
Ale Jezusa krwią
Długi spłacone są,
Kiedy się Jemu - spełnieniu Przymierza -
Ufnie powierzam.

Waiting...

Niech będzie! sierce me odrzuca gniew, złość a poswarek;
gotowe iest ku przebaczeniu drugiemu.
Atoli, iako mię przeraża życie me grzeszne ponad miarę,
toć, iżem winowaty przed Bogiem!
Ależ Krwie IEzusowa
dobrym rozliczenie owo czyni,
skoro k’niemu, iako zakonu kresowi,
zwrócę się we wierzeniu.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Aria S

Oboe, Continuo

Gerechter Gott, ach, rechnest du?
So werde ich zum Heil der Seelen
Die Tropfen Blut von Jesu zählen.
Ach! rechne mir die Summe zu!
Ja, weil sie niemand kann ergründen,
Bedeckt sie meine Schuld und Sünden.

Waiting...

O, sprawiedliwy Boże, Ty rachujesz?
Ja zaś dla duszy ratunku
Krwi Pańskiej krople zliczyć próbuję.
Dopisz je, proszę, do rachunku!
Zliczyć krwi kropli nikt nie będzie mógł.
Przewyższa ona grzech mój i cały mój dług.

Waiting...

Bożeż prawy, ach, czy li rachuiesz?
Stąd będęć ia ku dusznemu zbawieniu
kropie krwie IEzusowey summować.
Ach! rachuy teć na konto moie.
Prawie, niemożebne ku wypowiedzeniu,
zechcą teć winę a zgrzeszenia schować.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Choral

Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Continuo

Mir mangelt zwar sehr viel,
Doch, was ich haben will,
Ist alles mir zugute
Erlangt mit deinem Blute,
Damit ich überwinde
Tod, Teufel, Höll und Sünde.

Waiting...

Choć wciąż mi wiele brak,
To, czego pragnę tak,
Dla dobra mego dane
Za sprawą krwi Twej, Panie.
Tym będzie pokonana
Śmierć oraz moc szatana.

Waiting...

Prawie, niemaszci we mię mnogości,
aleć, cóż będzie śród mych posiadłości
wszytko dobre mi da korzyści
przez Krwie Twe mi dane,
iżby były przeze mię zwycięstwo odniesione
piekło, zgrzeszenia a śmirć z Szatanem.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A B, Coro: S A T B, Corno, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 24. Oktober 1723
Text: unbekannter Dichter; 1. Hosea 11,8; 6. Johann Heermann 1630
Anlass: 22. Sonntag nach Trinitatis
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Armin i Andrzej Teske, 2004

Korekta edytorska: p. Filip Adam Zieliński 30 I 2020.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Najczcigodniejszej i najłaskawszej PAni MAgister Grażynie Banduchównie poświęcam przekład pisany w listopadzie roku od Wcielenia Pańskiego MMXVII i w Święto Świętej Martyny, Dziewicy i Męczennicy, roku od Wcielenia Pańskiego MMXX. To the most reverend and most gracious Ms. Grażyna Banduch I dedicate the translation written in November A.D. 2017 and on 30th of January A.D. 2020.

Komentarze użytkowników