Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam

BWV 86 - Wahrlich, wahrlich, ich sage euch

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: 5 Niedziela Po Wielkiej Nocy
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Prof. Perz, 2012, Armin i Andrzej Teske, 2004, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • prof. M. Perz '2012
 • prof. M. Perz '1995
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 86

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch

Waiting...

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam

Waiting...

Prawie, prawie rzekę k wam

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Arioso B

Violino I/II, Viola, Continuo

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, so ihr den Vater etwas bitten werdet in meinem Namen, so wird er's euch geben.

Waiting...

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, da wam."

Waiting...

Prawie, prawie rzekę k wam, iż skoro Oćca o cokolwiek prosić będziecie w mym imieniu będzieć Wam Odeń przydane.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Aria A

Violino solo, Continuo

Ich will doch wohl Rosen brechen,
Wenn mich gleich die Dornen stechen.

Denn ich bin der Zuversicht,
Dass mein Bitten und mein Flehen
Gott gewiss zu Herzen gehen,
Weil es mir sein Wort verspricht.

Waiting...

Róże zrywać wszak zamierzam,
Chociaż ostre kolce ranią.

Temu bowiem ja zawierzam,
Ze mym prośbom i błaganiom
Bóg da posłuch i odpowie,
Jak obiecał w swoim Słowie.

Waiting...

Wciąż prawie różane kwiaty zbiorę,
chocia ode cirzni ninie ukłucia odbiorę.

Przeto ieśm ia dufnością przepełniony,
iż me prośby a błagalne pokłony
w sierce Boże wnidą prawie,
toć mi w swey przepowiedział Mowie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Choral S

Oboe d'amore I/II, Continuo

Und was der ewig gültig Gott
In seinem Wort versprochen hat,
Geschworn bei seinem Namen,
Das hält und gibt er gwiß fürwahr.
Der helf uns zu der Engel Schar
Durch Jesum Christum, amen.

Waiting...

Co przyrzekł wiecznie dobry Bóg,
To będzie dla nas, wiernych sług,
W imieniu Jego dane.
Zapewnił nas przez Słowo swe,
Przyłączy nas do świętych rzesz,
W Jezusie, Panu! Amen!

Waiting...

A cóż rzecze wiekuiście łaskawy Bóg wielki,
cóż w Mowie swey iest przepowiedziane,
coć przyobiecanie w Iego imieniu,
dotrzymuie a dawa Onci pewnie na wieki.
Tenci wspomoże nas w angielskiego pocztu osiągnieniu
przez Iezukrysta, niechżeć takoż się stanie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Recitativo T

Continuo

Gott macht es nicht gleichwie die Welt,
Die viel verspricht und wenig hält;
Denn was er zusagt, muss geschehen,
Dass man daran kann seine Lust und Freude sehen.

Waiting...

Bo Bóg nie czyni tak jak świat,
Co słowem czczym szafować rad.
To, co On przyrzekł musi się stać
I w tym Jego radość będzie znać.

Waiting...

Na wzór świata obietnic nie czyni Bóg na wysokości,
tenci wiele przyobiecuie a wypełnia mało.
Przeto to Onci rzeknie mus, iżby się zstało,
iżby człek w tem widzieć roskosz a wiesiele był w możności.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Aria T

Violino I/II, Viola, Continuo

Gott hilft gewiss;
Wird gleich die Hilfe aufgeschoben,
Wird sie doch drum nicht aufgehoben.
Denn Gottes Wort bezeiget dies:
Gott hilft gewiss!

Waiting...

Bóg pomoc da!
Bo choć nawet się odwleka,
Bóg na czas właściwy czeka.
Ze Słowa płynie pewność ta:
Bóg pomoc da!

Waiting...

Pewnym bywa boskie dopomożenie;
chocia z sukursem się omieszkawa
nie będzieć Onci tegoż nie dawał.
Przeto Mowy Bożey iasne okazanie:
pewnym bywa boskie dopomożenie!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Choral

Instrumentierung nicht überliefert

Die Hoffnung wart' der rechten Zeit,
Was Gottes Wort zusaget,
Wenn das geschehen soll zur Freud,
Setzt Gott kein g'wisse Tage.
Er weiß wohl, wenn's am besten ist,
Und braucht an uns kein arge List;
Des solln wir ihm vertrauen.

Waiting...

Nadzieja czeka na swój czas,
Tak Słowo nam powiada;
Napełni Pan radością nas,
Choć dni nie zapowiada.
Wie dobrze, kiedy nam co dać;
Nie może podstęp za iym stać,
Więc Jemu zaufajmy.

Waiting...

Dufność oczekawa czasu właściwego
na toć, co Boża Mowa przepowiada:
skoro toć się zstanie brać będzieć rada,
Bóg nie zrządza k temu dnia pewnego.
Onci wie prawie, który czas nayprzednieyszy
a na nas nie sprowadzi iadu, który straszny;
stąd powinniśmy Mu zadufać.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A T B, Coro: S A T B, Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 14. Mai 1724
Text: unbekannter Dichter; 1. Johannes 16,23; 3. Georg Grünwald 1530; 6. Paul Speratus 1524
Anlass: Rogate
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Armin i Andrzej Teske, 2004

Korekta edytorska: p. Filip Adam Zieliński 5 X 2019.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przekład pisany w dzień ferialny po VIIII Niedzieli po Święcie Zesłania Ducha Świętego roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIIII poświęcam czcigodnej i łaskawej Pani Magister Grażynie Banduch. Translation written on 27th of July A.D. 2019 I dedicate to reverend and gracious lady Grażyna Banduch.

Komentarze użytkowników