Ja jestem dobry pasterz.

BWV 85 - Ich bin ein guter Hirt

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: 2 Niedziela Po Wielkiej Nocy
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Prof. Perz, 2012, Armin i Andrzej Teske, 2004, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • prof. M. Perz '2012
 • prof. M. Perz '2012
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 85

Ich bin ein guter Hirt

Waiting...

Ja jestem dobry pasterz.

Waiting...

Iam pastyrzem dobrym

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Aria B

Oboe, Violino I/II, Viola, Continuo

Ich bin ein guter Hirt,
ein guter Hirt lässt sein Leben für die Schafe.

Waiting...

„Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce."

Waiting...

Iam pastyrzem dobrym, tenci oddawa żywot swoy za owce.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Aria A

Violoncello piccolo, Continuo

Jesus ist ein guter Hirt;
Denn er hat bereits sein Leben
Für die Schafe hingegeben,
Die ihm niemand rauben wird.
Jesus ist ein guter Hirt.

Waiting...

Jezus dobrym jest pasterzem,
Bo życie swe położy! już
Za stadko owiec - ludzkich dusz.
Których już nikt Mu nie odbierze.
Jezus dobrym jest pasterzem.

Waiting...

Pastyrz dobry – IEzus toć;
przeto Onci swoy żywot iuże
za owce zechciał dać,
skraść ich Iemu nikt nie może.
Pastyrz dobry – IEzus toć.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Choral S

Oboe I/II, Continuo

Der Herr ist mein getreuer Hirt,
Dem ich mich ganz vertraue,
Zur Weid er mich, sein Schäflein, führt
Auf schöner grünen Aue,
Zum frischen Wasser leit er mich,
Mein Seel zu laben kräftiglich
Durch selig Wort der Gnaden.

Waiting...

Dobrym pasterzem jest mi Pan;
Zawierzam Jego dłoniom.
Na łąki wszak mnie wiedzie sam,
I ku zielonym błoniom.
Pan świeżą wodą poi mnie,
Tak duszę mą pokrzepić chce
Przez Słowo pełne łaski.

Waiting...

Oto Pan mi wiernie pasterzuie,
Iemu ia zawierzyłem cale,
Onci owieczkami swemi kieruie
na popas, śród pól zieleni wspaniale.
Drogę wskazuie kędy woda świeża,
duszy mey pewnie sił dodaie,
Słowu łaski Swemu powierza.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Recitativo T

Violino I/II, Viola, Continuo

Wenn die Mietlinge schlafen,
Da wachtet dieser Hirt bei seinen Schafen,
So dass ein jedes in gewünschter Ruh
Die Trift und Weide kann genießen,
In welcher Lebensströme fließen.
Denn sucht der Höllenwolf gleich einzudringen,
Die Schafe zu verschlingen,
So hält ihm dieser Hirt doch seinen Rachen zu.

Waiting...

Gdy śpią najemnicy marni,
Czuwa Pan przy swej owczarni.
Każda owca ze spokojem
Rozkoszy zażywa pastwiska,
Które wszak jest życia zdrojem.
Gdy wilk z piekieł zębem błyska,
By porwać, pożreć którąś z dusz,
To pasterz ów za gardziel wnet go ściska.

Waiting...

Skoro śpiączką naymity zmorzone
Pastyrza onego opieką owce otoczone,
wszelki przeto śród miru żądanego
zażywać pastwy a błoni w możności,
kędy żywota strumienie biią w opwitości.
A skoro napaść wilczyska adowego
zagraża owcom pożarciem,
Pastyrz ienż szczęki rozbroi rozwarciem.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Aria T

Violino I/II, Viola, Continuo

Seht, was die Liebe tut.

Mein Jesus hält in guter Hut
Die Seinen feste eingeschlossen
Und hat am Kreuzesstamm vergossen
Für sie sein teures Blut.

Waiting...

Jak wielkie miłość czyni rzeczy!
Jezus swe owce ma na pieczy,
Na swoim zamknął je pastwisku.
Krew za nie przelał swą niewinną,
Gdy sam na drzewa krzyżu zginął.

Waiting...

Poźrzyicie, czegóż miłość przyczyną.

IEzus oto moy w owczarni trzyma
owce swe o dobrym zamknieniu,
a przelał na krzyżowym pniu
krwie swe drogocenne za nie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Choral

Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Continuo

Ist Gott mein Schutz und treuer Hirt,
Kein Unglück mich berühren wird:
Weicht, alle meine Feinde,
Die ihr mir stiftet Angst und Pein,
Es wird zu eurem Schaden sein,
Ich habe Gott zum Freunde.

Waiting...

Gdy mym pasterzem jest sam Bóg,
Nie zaznam zmartwień ani trwóg.
Odstąp więc, o mój wrogu!
Wszak ty mi życzysz tylko zła,
Więc ciężka będzie dola twa -
Mam przyjaciela w Bogu.

Waiting...

Skoro BÓG dobrym pasterzem a mym schronieniem
nieszczęsność wszelka nie dotknie mnie:
pierzchaycie, wszytkie me wrogi,
daiące mi boleść a trwogę,
W sromocie waszego doczekacie końca,
BOGA ma ia za sprzymierzeńca.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A T B, Coro: S A T B, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Violoncello piccolo, Continuo
Entstehungszeit: 15. April 1725
Text: unbekannter Dichter; 1. Johannes 10,12; 3. Cornelius Becker 1598; 6. Ernst Christoph Homburg 1658
Anlass: Misericordias Domini
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Armin i Andrzej Teske, 2004

Korekta edytorska: p. lic. F. A. Zieliński 3 VII 2023.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Najczcigodniejszej i Najłaskawszej PAnnie MAgister Grażynie Weronice BANDUCHÓWNIE poświęcam propozycję przekładu spisaną w Święto Ś. Piusa V roku od Wcielenia Pańskiego MM°XXI°. Adres elektronicznej poczty tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl ; To the most reverend and most gracious Lady Grażyna Weronika BANDUCH I dedicate the proposal of the translation written on 5th May A.D. 2021. Translator's e-mail address: f.a.zielinski@interia.pl .

Komentarze użytkowników