Przymierza nowego radosny to czas

BWV 83 - Erfreute Zeit im neuen Bunde

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Oczyszczenie Maryi
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Prof. Perz, 2012, Armin i Andrzej Teske, 2004, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • prof. M. Perz '2012
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 83

Erfreute Zeit im neuen Bunde

Waiting...

Przymierza nowego radosny to czas

Waiting...

Śród Nowego Przymierza chwila to wesoła

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Aria A

Corno I/II, Oboe I/II, Violino solo, Violino I/II, Viola, Continuo

Erfreute Zeit im neuen Bunde,
Da unser Glaube Jesum hält.

Wie freudig wird zur letzten Stunde
Die Ruhestatt, das Grab bestellt!

Waiting...

Przymierza nowego radosny to czas,
Gdy wiara Jezusa się trzyma.

Jak pełna radości ostatnia godzina,
Gdy miejsce spoczynku - nasz grób - czeka nas!

Waiting...

Śród Nowego Przymierza chwila to wesoła,
w którey wierzenie nam IEzusa chwycić zdoła.

Iakoż wesele iest w ostatniey chwili,
byśmy w grób gotowy na zawsze się złożyli!

Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Aria B

Violino I/II, Viola, Continuo

Herr, nun lässest du deinen Diener in Friede fahren,
wie du gesaget hast.

Was uns als Menschen schrecklich scheint,
Ist uns ein Eingang zu dem Leben.
Es ist der Tod
Ein Ende dieser Zeit und Not,
Ein Pfand, so uns der Herr gegeben
Zum Zeichen, dass er's herzlich meint
Und uns will nach vollbrachtem Ringen
Zum Frieden bringen.
Und weil der Heiland nun
Der Augen Trost, des Herzens Labsal ist,
Was Wunder, dass ein Herz des Todes Furcht vergisst!
Es kann den erfreuten Ausspruch tun:

Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen,
welchen du bereitet hast für allen Völkern.

Waiting...

,,Teraz puszczasz sługę swego. Panie, według  słowa swego w pokoju,"
To, co tak straszne w oczach ludzi,
To do nowego życia brama,
Ta śmierć, co przerażenie budzi,
Choć kończy dla nas cierpień czas,
Rękojmią daną nam przez Pana
Na znak, że On miłuje nas,
I dla nas, po skończonym boju,
Pragnie pokoju.
A skoro teraz Zbawcę mam,
Co pociechę sercu, rozkosz oczom daje,
Serce grozę śmierci pamiętać przestaje.
Radośnie mogę wołać sam:
„Gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje,
które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów."

Waiting...

Panie, ninie służebnikowi swemu dozwalasz,
by spokoynym odszedł zgodnie z rzeczeniem Twym.

Cóż oczom człeczym straszliwe się zdawa
iest przeyście nam do żywota zgonem.
Zgon kres czasu tego y biady dawa,
tać obietnica od Pana złożona
znamieniem, iż serdeczną wola Iego,
a po wypełnieniu biegu skończonego
chce nas obdarzyć pokoiem.
A skoro Zbawca ninie
oczom balsamem, sercu ukoieniem,
cóż dziwić się, iż sierce przepomina obawy przed zgonem swoie?
Ono w możności wyrzec radosnych słów wiela:

Tedy me oczy uyrzały Twego Zbawiciela,
Iegoś nagotował ludom wszem.

Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria T

Violino solo, Violino I/II, Viola, Continuo

Eile, Herz, voll Freudigkeit
Vor den Gnadenstuhl zu treten
Du sollst deinen Trost empfangen
Und Barmherzigkeit erlangen,
Ja, bei kummervoller Zeit,  
Stark am Geiste, kräftig beten.

Waiting...

Spiesz serce, pełne radości,
Przed tron łaski Najwyższego!
Pan nad tobą się zmiłuje,
Pocieszeniem obdaruje.
Więc na ziemi, w czas żałości,
Módl gorąco się do Niego.

Waiting...

Nuże, sierce, weselem przepełnione,
iżbyś stanęło przed stolcem łaskawości.
Winnoś odczuć pocieszenie
Twe, zdobędziesz i litości,
iście, skoro czas zgryzoty nastawa,
niech modły usilne z mocą ducha dawasz.

Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Recitativo A

Continuo

Ja, merkt dein Glaube noch viel Finsternis,
Dein Heiland kann der Zweifel Schatten trennen;
Ja, wenn des Grabes Nacht
Die letzte Stunde schrecklich macht,
So wirst du doch gewiss
Sein helles Licht im Tode selbst erkennen.

Waiting...

Choć otaczają wiarę ciemności,
To ma Zbawiciel moc.
By przegnać cienie wątpliwości.
A chociaż grobu noc
Tak nas przeraża niesłychanie,
To z całą pewnością
Z Jezusa światłością
W śmierci twej będziesz miał spotkanie.

Waiting...

Choć wiara wieleć ieszcze mroczności wymienia,
rozprasza Twoy Zbawca cienie rozproszenia;
iście, skoro noc grobowa
konieczną godzinę pośród trwogi chowa,
to Ty z pewnością
poznasz przy śmierci, co Iego iasną światłością.

Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Choral

Corno I e Oboe I e Violino I col Soprano, Oboe II e Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Continuo

Es ist das Heil und selig Licht
Für die Heiden,
Zu erleuchten, die dich kennen nicht,
Und zu weiden.
Er ist deins Volks Israel
Der Preis, Ehre, Freud und Wonne.

Waiting...

On wszak dla pogan światło śle,
On zbawieniem.
Dla tych, którzy nie znają Cię,
Oświeceniem.
On dla Izraela jest
Radością oraz chwałą.

Waiting...

Teć zbawienie, święte światłości dano
czcicielom bałwanów,
na nieznaiących Cię oświecenie,
onych błonie,
On Twego ludu Izraela
chwałą, czcią, rozkoszą, źródłem wesela.

Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: A T B, Coro: S A T B, Corno I/II, Oboe I/II, Violino solo, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 2. Februar 1724
Text: unbekannter Dichter; 2: Lukas 2,29-31; 3: Paraphrasierung von Hebräer 4,16; 5: Martin Luther 1524
Anlass: Mariae Reinigung (2. Februar)
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Armin i Andrzej Teske, 2004

Korekta edytorska: p. lic. F. A. Zieliński 5 VIIII A.D. 2021 i 3 VII 2023.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Najczcigodniejszej i Najłaskawszej PAnnie MAgister Grażynie Weronice BANDUCHÓWNIE poświęcam propozycję przekładu spisaną w Niedzielę XV. po Święcie Zesłania Ducha Ś. roku od Wcielenia Pańskiego MM°XXI°. Adres elektronicznej poczty tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl ; To the most reverend and most gracious Lady Grażyna Weronika BANDUCH I dedicate the proposal of the translation written on the 5th of September A.D. 2021. Translator's e-mail address: f.a.zielinski@interia.pl .

Komentarze użytkowników