Wszelka rzecz w Bogu maiąca powicie

BWV 80a - Alles, was von Gott geboren

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: 3 Niedziela Wielkiego Postu
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Inne przekłady, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 80a

Alles, was von Gott geboren

Waiting...

Wszelka rzecz w Bogu maiąca powicie

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Aria B

Alles, was von Gott geboren,
Ist zum Siegen auserkoren.
Was bei Christi Blutpanier
In der Taufe Treu geschworen,
Siegt in Christo für und für.
Alles, was von Gott geboren,
Ist zum Siegen auserkoren.

Waiting...

Wszelka rzecz w Bogu maiąca powicie
przeznaczona do odnoszenia zwycięstw.
Cóż pod Chrystusów sztandarem
wierność we chrzcie zaprzysięgłem,
w Chryście ma zwycięstwo ciągłe.
Wszelka rzecz w Bogu maiąca powicie
przeznaczona do odnoszenia zwycięstw.

Waiting...

2. Recitativo B

Erwäge doch,
Kind Gottes, die so große Liebe,
Da Jesus sich
Mit seinem Blute dir verschriebe,
Wormit er dich
Zum Kriege wider Satans Heer
Und wider Welt und Sünde
Geworben hat!
Gib nicht in deiner Seele
Dem Satan und den Lastern statt!
Lass nicht dein Herz,
Den Himmel Gottes auf der Erden,
Zur Wueste werden!
Bereue deine Schuld mit Schmerz,
Dass Christi Geist mit dir sich fest verbinde!

Waiting...

Rozważ przeto,
dziecię Boże, iakże wielkim miłowanie,
IEzus to
w Krwie Swey dał zapisanie,
nim też Tobie Onci
na bóy z szatańskiem woyskiem
a przeciw światu a grzeszności
zrządził posłanie!
W duszy Twey wnętrzności
nie day mieśćca ma Szatana, zbluźnienie!
Nie day siercu Twemu,
co Bożym Niebem iest na ziemi,
zrównać się mieśćcu pustynnemu.
Żałuy za winy Twe śród boleści,
iżby Duch Chrystusowy z Twym w pewney był łączności!

Waiting...

3. Aria S

Komm in mein Herzenshaus,
Herr Jesu, mein Verlangen!
Treib Welt und Satan aus
Und lass dein Bild in mir erneuet prangen!
Weg! schnöder Sündengraus!

Waiting...

Wnidź w sierca mego mieszkanie,
Panie IEzu, mym ieś pragnieniem!
Wygnay świat zeń a Szatana
a zwol, iżby Twa obliczność we mnie świetniała nowotna!
Precz! Nieprawa grzeszności zgrozo!

Waiting...

4. Recitativo T

So stehe denn
Bei Christi blutbefärbten Fahne
O Seele, fest!
Und glaube, dass dein Haupt dich nicht verlässt,
Ja, dass sein Sieg
Auch dir den Weg zu deiner Krone bahne!
Tritt freudig an den Krieg!
Wirst du nur Gottes Wort
So hören als bewahren,
So wird der Feind
Gezwungen auszufahren.
Dein Heiland bleibt dein Hort!

Waiting...

Stąd staway przeto
przy Krysta chorągwi Krwie zabarwioną,
o duszo, umocnioną!
Wierzaiąc, iż Głowa Twa nie puści Cię, oto
Iey zwyciężenie
przystęp takoż Tobie ku Twey da koronie!
Ku woynie przystąp wesele!
Ieśli tak Słowa Bożego
uchowasz iak słuchasz wiele,
będąć nieprzyiaciele
zmuszeni, by pierzchali.
Obroną Twą osoba Zbawcy Twego!

Waiting...

5. Aria A T

Wie selig ist der Leib, der, Jesu, dich getragen?
Doch selger ist das Herz, das dich im Glauben trägt!
Es bleibet unbesiegt und kann die Feinde schlagen
Und wird zuletzt gekrönt, wenn es den Tod erlegt.

Waiting...

Iakże błogosławione ciało, które Cię, IEzus, wydało?
Aleć świętszem sierce, które nosi Cię we wierze!
Niezwyciężonym pozostawa, wrogi w możności śmiało
siec, a posiędzie na koniec koronę, skoro śmirć ie zmorze.

Waiting...

6. Choral

Mit unser Macht ist nichts getan,
Wir sind gar bald verloren.
Es streit' vor uns der rechte Mann,
Den Gott selbst hat erkoren.
Fragst du, wer er ist?
Er heißt Jesus Christ,
Der Heffe Zebaoth,
Und ist kein andrer Gott,
Das Feld muss er behalten.

Waiting...

Mocą naszą nic nie uczynione,
caleśmy rychło zgubione.
Walczy mąż prawy nam,
Którego Bóg obrać raczył.
Pytasz li: któż zacz?
Onci IEzus Chrystus, Pan
zbroynych to zastępów,
niemaszci krom Niego bogów,
pole musi utrzymać.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Entstehungszeit: vielleicht 1715
Text: Salomo Franck 1715
Bemerkungen: Musik verschollen
Anlass: Oculi
Diskussion: Aryeh Oron

Komentarz Filip Adam Zieliński

Najczcigodniejszej i Najłaskawszej PAni MAgister Grażynie BANDUCHÓWNIE poświęcam przekład pisany w dzień ferialny po Święcie Świętego Mikołaja z Tolentynu, Wyznawcy, roku od Wcielenia Pańskiego MM°XX°. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej autora tłumaczenia: f.a.zielinski@interia.pl . To the most reverend and most gracious Ms. Grażyna BANDUCH I dedicate the translation written on 11th September 2020 A.D. Translator's e-mail address: f.a.zielinski@interia.pl .

Komentarze użytkowników