Będziesz miłował Pana, Boga swego

BWV 77 - Du sollt Gott, deinen Herren, lieben

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: 13 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Prof. Perz, 2012, Armin i Andrzej Teske, 2004, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • prof. M. Perz '2012
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 77

Du sollt Gott, deinen Herren, lieben

Waiting...

Będziesz miłował Pana, Boga swego

Waiting...

Ieś w powinności Boga, Twego Pana, miłować

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Coro

Tromba da tirarsi, Violino I/II, Viola, Continuo

Du sollt Gott, deinen Herren, lieben
von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von
ganzem Gemüte und deinen Nächsten als dich selbst.

Dies sind die heil'gen zehn Gebot
Die uns gab unser Herre Gott,
Durch Mose, seinen Diener treu,
Hoch auf den Berg Sinai.
Kyrie eleis!

Waiting...

„Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego, jak siebie samego."

Waiting...

Ieś w powinności Boga, Twego Pana,
miłować z całego serca, całey duszycy,
ze wszych sił a wszego zamierzenia,
zasię drugiego tako, iako y siebie.

Teć dziesięć świętych przykazań,
dał one nam nasz Bóg y Pan
z rąk Moyżeszowych, sługi wiernego,
na szczycie wzgórza Synaiowego.
Panie, miey zmiłowanie!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Recitativo B

Continuo

So muss es sein!
Gott will das Herz vor sich alleine haben.
Man muss den Herrn von ganzer Seelen
Zu seiner Lust erwählen
Und sich nicht mehr erfreun,
Als wenn er das Gemüte
Durch seinen Geist entzündt,
Weil wir nur seiner Huld und Güte
Alsdenn erst recht versichert sind.

Waiting...

Tak musi być!
Bóg chce mieć serce tylko dla siebie.
Człowiek winien dążyć ze wszystkich sil,
By Pan radością jego był,
I radość widzieć tylko w tym,
Że Pan
Zapala ludzkie serce duchem swym.
Bo pewność łaski i dobroci Pana,
Dopiero wtedy jest nam dana.

Waiting...

Tako ma być!
Oto Bóg sierce pragnie dla się mieć iedynie.
Człekowi mus Pana z duszycy całey
obrać za pożądanie
a w inszym nie czuć szczęsności większey,
skoro Onci nam umysły uczynił w całości
poprzez ducha swego zapalonemi,
gdyż Iego dary łaskawości a dobrości
wtenczas iedynie prawie umocnionemi.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria S

Oboe I/II, Continuo

Mein Gott, ich liebe dich von Herzen,
Mein ganzes Leben hangt dir an.
Lass mich doch dein Gebot erkennen
Und in Liebe so entbrennen,
Dass ich dich ewig lieben kann.

Waiting...

Mój Boże, kocham Cię całym moim sercem.
Życie na Tobie zawiesiłem.
Daj mi rozpoznać Twe przykazanie,
I daj mi taką miłości siłę,
Bym Cię przez wieczność mógł kochać, Panie!

Waiting...

Bożeż moy, miłuię Cię serdecznie,
żywot moy od Ciebie zależy w całości.
Day, niech mam przykazania Twego rozeznanie
a tako rozgorzałe miłowanie,
iżbym miłować Cię wiecznie był w możności.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Recitativo T

Violino I/II, Viola, Continuo

Gib mir dabei, mein Gott! ein Samariterherz,
Dass ich zugleich den Nächsten liebe
Und mich bei seinem Schmerz
Auch über ihn betrübe,
Damit ich nicht bei ihm vorübergeh
Und ihn in seiner Not nicht lasse.
Gib, dass ich Eigenliebe hasse,
So wirst du mir dereinst das Freudenleben
Nach meinem Wunsch, jedoch aus Gnaden geben

Waiting...

Daj mi do tego, mój Boże, serce Samarytanina,
Tak, abym kochał bliźniego,
A gdy nań przyjdzie zła godzina,
Abym współczucie miał dla niego.
I daj, abym nie przeszedł mimo,
I nie zostawił go w potrzebie,
Abym nie kochał jeno sam siebie.
A kiedyś żywot dasz mi, gdy przeminą znoje;
Wedle mego pragnienia, ale z łaski Twojej.

Waiting...

Przyday mi, moy Boże, sierce samarytańskie ku temu,
iżbym okazał umiłowanie drugiemu
a skoro przeżywa boleści
takoż zasmęcił się iako y on,
iżbym nie przeszedł mimo,
w niedoli iego ji nie opuścił.
Dozwól, iżbym miał miłość własną w nienawiści,
stąd dnia niektórego uraczysz mię wesiela żywotem
upragnionym, lecz iedno przydanym z łaskawości.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Aria A

Tromba, Continuo

Ach, es bleibt in meiner Liebe
Lauter Unvollkommenheit!
Hab ich oftmals gleich den Willen,
Was Gott saget, zu erfüllen,
Fehlt mir's doch an Möglichkeit.

Waiting...

Ach, jak wiele w mej miłości
Jawnej niedoskonałości!
Chociaż wciąż czynię starania,
By spełniać Boże przykazania,
Nie starcza mi możliwości.

Waiting...

Ach, w mym miłowaniu pozostawa
ułomność prawa!
Chocia częstokroć mamci ia skłonności,
iżby, co Bóg rzecze, uczynić w pełności,
lecz niemaszci ku temu możności.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Choral

Instrumentierung nicht überliefert

Herr, durch den Glauben wohn in mir,
Lass ihn sich immer stärken,
Dass er sei fruchtbar für und für
Und reich in guten Werken;
Dass er sei tätig durch die Lieb,
Mit Freuden und Geduld sich üb,
Dem Nächsten fort zu dienen.

Du stellst, mein Jesu, selber dich
Zum Vorbild wahrer Liebe.
Gib mir auch Gnad und Kraft, dass ich
Gott und den Nächsten liebe,
Dass ich bei allem, wo ich kann
Stets lieb und helfe jedermann
Nach deinem Wort und Weise.

Waiting...

Twym domem, Panie, wiara ma;
Spraw, aby rosła stale.
Niechaj obfity owoc da
W dziełach ku Twojej chwale,
By w miłość przekształcała się,
Cierpliwie przeszła próby Twe,
By bliźnim chciała służyć.

Waiting...

Panie, dzięki wierze miey we mię mieszkanie,
niech tać coraz silniejszą się stanie,
iżby owocną bezustannie była
a owocuiącą w dobre działa;
iżby działała poprzez miłowanie,
ćwiczyła się z radością oraz wytrwaniem,
w służbie dalszey u bliźniego.

Iawisz się, IEzu moy sam, iako
wzorzec miłowania prawego.
Przyday mi takoż łask a mocności,
iżbym miłował Boga a drugiego,
iżbym będąc ku temu w możności,
stale miłował a wspierał każdego
podług Mowy Twey a uczynku takoż.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A T B, Coro: S A T B, Tromba, Tromba da tirarsi, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 22. August 1723
Text: unbekannter Dichter; 1: Lukas 10,27; 6: Text nicht überliefert. Ergänzungsvorschlag von Neumann: David Denicke 1657
Anlass: 13. Sonntag nach Trinitatis
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham
Uzupełnił p. Filip Adam Zieliński w Święto Świętego Franciszka Salezego, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła, roku od Wcielenia Pańskiego MMXX.

Komentarz Armin i Andrzej Teske, 2004

Korekta edytorska: p. Filip Adam Zieliński 29 I 2020.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Najczcigodniejszej i najłaskawszej PAni MAgister Grażynie Banduchownie i p. Tobinowi Schmuckowi poświęcam tłumaczenie ze Święta Świętego Franciszka Salezego, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła, roku od Wcielenia Pańskiego MMXX. To the most reverend and most gracious Ms. Grażyna Banduch and Mr. Tobin Schmuck I dedicate my translation written on 29th of January A.D. 2020.

Komentarze użytkowników