Chwalże, moia duszo, Pana

BWV 69a - Lobe den Herrn, meine Seele

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: 12 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Prof. Perz, 2012, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • prof. M. Perz '2012
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 69a

Lobe den Herrn, meine Seele

Waiting...

Chwalże, moia duszo, Pana

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Coro

Tromba I-III, Tamburi, Oboe I-III, Fagotto, Violino I/II, Viola, Continuo

Lobe den Herrn, meine Seele,
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat!

Waiting...

Chwalże, moia duszo, Pana,
niech nie będzie przepomniana
dobrość Odeń Tobie dana!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Recitativo S

Fagotto, Continuo

Ach, dass ich tausend Zungen hätte!
Ach wäre doch mein Mund
Von eitlen Worten leer!
Ach, dass ich gar nichts redte,
Als was zu Gottes Lob gerichtet wär!
So machte ich des Höchsten Güte kund;
Denn er hat lebenslang so viel an mir getan,
Dass ich in Ewigkeit ihm nicht verdanken kann.

Waiting...

Ach, niechbym miał ięzyków tysiąc!
Ach, niechby me usta różne
odrzuciły słowa czcze i próżne!
Ach, bym mógł przysiąc,
iż nic nie rzeknę nie na Bożą chwałę!
Stąd oznaimię ia o Bożey dobroci;
On tak wiele dóbr dał mi w mym żywocie,
nie odwdzięczę się przez wieczność całę.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria T

Flauto, Oboe da caccia, Fagotto, Continuo

Meine Seele,
Auf, erzähle,
Was dir Gott erwiesen hat!

Rühmet seine Wundertat,
Lasst ein gottgefällig Singen
Durch die frohen Lippen dringen!

Waiting...

Moia duszo,
niech usłyszę,
co Bóg sam Ci okazował!

Dziwy iego wysławiaycie,
pienia zbożnego daycie
przez usty wesołe przeiść słowu!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Recitativo A

Fagotto, Continuo

Gedenk ich nur zurück,
Was du, mein Gott, von zarter Jugend an
Bis diesen Augenblick
An mir getan,
So kann ich deine Wunder, Herr,
So wenig als die Sterne zählen.
Vor deine Huld, die du an meiner Seelen
Noch alle Stunden tust,
Indem du nur von deiner Liebe ruhst,
Vermag ich nicht vollkommnen Dank zu weihn.
Mein Mund ist schwach, die Zunge stumm
Zu deinem Preis und Ruhm.
Ach! sei mir nah
Und sprich dein kräftig Hephata,
So wird mein Mund voll Dankens sein.

Waiting...

Skoro sięgnę wspomnieniem,
na to, coś, moy BOŻE, od słodkiey młodości
uczynił mi po to oka mrugnienie.
iestem, Panie, dziwów Twych w możności
zliczyć tak mało, iakbym gwiazdy liczył.
Za łaskę Twą, któreyś duszy użyczył
mey w każdey godzinie,
w niey nie znasz, czym iest odpocznienie,
w żaden czas należycie nie podziękuię.
Ust moich niemoc, ięzyka niemota
należney czci Twey nie okazuie.
Ach, będąc blizko mię przeto
rzekniy z mocą ,,bądź otworzone'',
stąd wargi me będą podzięką wypełnione.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Aria B

Oboe d'amore, Violino I/II, Viola, Fagotto, Continuo

Mein Erlöser und Erhalter,
Nimm mich stets in Hut und Wacht!
Steh mir bei in Kreuz und Leiden,
Alsdenn singt mein Mund mit Freuden:
Gott hat alles wohlgemacht!

Waiting...

Odkupiłeś mię, utrzymuiesz,
niech pod Twą strażą, ochroną się znaiduię!
Bądź przy mnie, gdy krzyż, cierpienie,
wtedy z ust popłynie wesołe pienie:
BOŻE wsze dobrym iest stworzenie!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Choral

Tromba I e Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Fagotto, Continuo

Was Gott tut, das ist wohlgetan,
Darbei will ich verbleiben.
Es mag mich auf die rauhe Bahn
Not, Tod und Elend treiben:
So wird Gott mich
Ganz väterlich
In seinen Armen halten.
Drum lass ich ihn nur walten.

Waiting...

Stworzenie BOŻE dobrym wsze,
to moie stałe hasło.
Drogę nierówną byle się,
choć zgon, wszelkie zło, przeszło:
byle by BÓG
iak Oyciec mógł
wziąć w Swoie mnie ramiona.
Niech władza Iego się wykona.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A T B, Coro: S A T B, Tromba I-III, Tamburi, Flauto, Oboe I/II, Oboe da caccia, Violino I/II, Viola, Fagotto, Continuo
Entstehungszeit: 1723
Text: Johann Oswald Knauer; 1: Psalm 103,2; 6: Samuel Rodigast 1674
Anlass: 12. Sonntag nach Trinitatis
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Filip Adam Zieliński

Najczcigodniejszej i Najłaskawszej PAnnie MAgister Grażynie Weronice BANDUCHÓWNIE poświęcam propozycję przekładu spisaną we wspomnienie Nayświętszey Panny Maryiey przed Niedzielą Pięćdziesiątnicy roku od Wcielenia Pańskiego MM°XXIII°. Adres elektronicznej poczty tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl ; To the most reverend and most gracious Lady Grażyna Weronika BANDUCH I dedicate the proposal of the translation written on 18th of February A.D. 2023. Translator's e-mail address: f.a.zielinski@interia.pl .

Komentarze użytkowników