Tak umiłował Bóg świat ten

BWV 68 - Also hat Gott die Welt geliebt

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Poniedziałek w Oktawie Zesłania Ducha Świętego
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Prof. Perz, 2012, Armin i Andrzej Teske, 2004, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • prof. M. Perz '2012
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 68

Also hat Gott die Welt geliebt

Waiting...

Tak umiłował Bóg świat ten

Waiting...

Waiting...

1. Coro

Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Taille, Corno col Soprano, Continuo

Also hat Gott die Welt geliebt,
Dass er uns seinen Sohn gegeben.
Wer sich im Glauben ihm ergibt,
Der soll dort ewig bei ihm leben.
Wer glaubt, dass Jesus ihm geboren,
Der bleibet ewig unverloren,
Und ist kein Leid, das den betrübt,
Den Gott und auch sein Jesus liebt.

Waiting...

Tak umiłował Bóg świat ten,
Że dał mu nawet Syna swego.
Każdy, kto wierzyć będzie weń,
Wiecznie żyć będzie u boku Jego.
Wierzaj, że dla cię On zrodzony,
A nigdy nie będziesz zgubiony.
Temu nie groźny ból ni trud,
Którego umiłował Bóg.

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Aria S

Oboe, Violino I, Violoncello piccolo, Continuo

Mein gläubiges Herze,
Frohlocke, sing, scherze,
Dein Jesus ist da!

Weg Jammer, weg Klagen,
Ich will euch nur sagen:
Mein Jesus ist nah.

Waiting...

Serce pełne wiary
Raduj się bez miary!
Bo Jezus jest tuż.

A troskom i smutkom
Odpowiedź dam krótką:
On u drzwi jest już!

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Recitativo B

Continuo

Ich bin mit Petro nicht vermessen,
Was mich getrost und freudig macht,
Dass mich mein Jesus nicht vergessen.
Er kam nicht nur, die Welt zu richten,
Nein, nein, er wollte Sünd und Schuld
Als Mittler zwischen Gott und Mensch vor diesmal schlichten.

Waiting...

Tak jak Piotr nie chcę znać pychy,
Lecz ma radość niepojęta,
Stąd, że Jezus mnie pamięta.
Nie tylko sądzić ma on świat ten lichy.
Nie! To dla zgładzenia win
Za nas się wstawia Boży Syn.

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Aria B

Oboe I/II, Taille, Continuo

Du bist geboren mir zugute,
Das glaub ich, mir ist wohl zumute,
Weil du vor mich genung getan.

Das Rund der Erden mag gleich brechen,
Will mir der Satan widersprechen,
So bet ich dich, mein Heiland, an.

Waiting...

Że się dla mnie narodziłeś,
W to wierzę. Słodko mi na duszy.
Dla mnie tyle uczyniłeś.

Niech się świata okrąg kruszy,
Niech się sroży szatan podły.
Ja do Ciebie wznoszę modły.

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Coro

Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Taille, Cornetto col Soprano, Trombone I coll' Alto, Trombone II col Tenore, Trombone III col Basso, Continuo

Wer an ihn gläubet, der wird nicht gerichtet;
wer aber nicht gläubet, der ist schon gerichtet; denn er
gläubet nicht an den Namen des eingebornen Sohnes Gottes.

Waiting...

„Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony; kto
zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie
uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego."

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S B, Coro: S A T B, Corno, Cornetto, Trombone I-III, Oboe I/II, Taille, Violino I/II, Viola, Violoncello piccolo, Continuo
Entstehungszeit: 21. Mai 1725
Text: Christiane Mariane von Ziegler 1728; 1: Salomo Liscow 1675; 5: Johannes 3,18
Anlass: 2. Pfingstfesttag
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Armin i Andrzej Teske, 2004

Tekst poprawiony przez p. F. A. Zielińskiego 12 III A.D. 2019 i 4 VIIII A.D. 2021.

Komentarze użytkowników