Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi

BWV 6 - Bleib bei uns, denn es will Abend werden

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Poniedziałek w Oktawie Wielkanocnej
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Prof. Perz, 2012, Armin i Andrzej Teske, 2004, Inne przekłady, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • prof. M. Perz '2012
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 6

Bleib bei uns, denn es will Abend werden

Waiting...

Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi

Waiting...

Ostań przy nas, abociem oto wieczór będzieć

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Coro

Oboe I/II, Oboe da caccia, Violino I/II, Viola, Continuo

Bleib bei uns, denn es will Abend werden,
und der Tag hat sich geneiget.

Waiting...

Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi
i dzień się już nachylił.

Waiting...

Ostań przy nas, abociem oto wieczór będzieć a dzień ma się ku kresowi.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Aria A

Oboe da caccia (o, Viola), Continuo

Hochgelobter Gottessohn,
Lass es dir nicht sein entgegen,
Dass wir itzt vor deinem Thron
Eine Bitte niederlegen:
Bleib, ach bleibe unser Licht,
Weil die Finsternis einbricht.

Waiting...

Pochwalon bądź, o Synu Boży!
Niech serce Twoje się nie sroży,
Kiedy przed tron Twój my w pokorze
Przyjdziemy prośbę naszą złożyć:
Zostań, pozostań światłem naszym
Ciemność nas niechaj już nie straszy!

Waiting...

Synu Boży wielce czczony,
niech nie będzieć Ci niemiłym,
bychmy ninie przed Twym tronem
prośbę naszą położyli:
bądź, ach, bądź pobrzaskiem naszym,
skoro mrok wkroczywszy straszy.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Choral S

Violoncello piccolo, Continuo

Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ,
Weil es nun Abend worden ist,
Dein göttlich Wort, das helle Licht,
Lass ja bei uns auslöschen nicht.

In dieser letzt'n betrübten Zeit
Verleih uns, Herr, Beständigkeit,
Dass wir dein Wort und Sakrament
Rein b'halten bis an unser End.

Waiting...

Zostań z nami, Jezu Panie!
Oto wieczór już nastanie.
Słowo Twe, co świeci jaśnie,
Niechaj nigdy nam nie zgaśnie!

W czasie ostatnim, w czasie złym
Dajże wytrwałość Sługom Twym,
By Słowa, co od Ciebie jest
W czystości strzegli aż po kres.

Waiting...

Ach, Panie Iezukryste, ostań przy nas,
oto ninie wieczorowy nastał czas,
Twa Boża Mowa, światłość lśniąca czyście,
niech nie sczeźnie nama wiekuiście.

W onych dniach koniecznych frasunków
udziel nam, Panie, w działaniu stałości,
iżbyśmy Słowo a dar sakramentów
zachowali po kres w całości.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Recitativo B

Continuo

Es hat die Dunkelheit
An vielen Orten überhand genommen.
Woher ist aber dieses kommen?
Bloß daher, weil sowohl die Kleinen als die Großen
Nicht in Gerechtigkeit
Vor dir, o Gott, gewandelt
Und wider ihre Christenpflicht gehandelt.
Drum hast du auch den Leuchter umgestoßen.

Waiting...

Gdy ciemność ziemię
Zła okryła,
Jakaż przyczyna tego była?
Przyszło to stąd, że tako wielcy
Jak i mali,
Nie bacząc jaka wola Twa,
Nie bacząc Twej sprawiedliwości
Ziemskiej oddali się marności.
Dlategoś lichtarz swój obalił.

Waiting...

Oto y ćma
wieleć krain opanowała.
Skądli tać ależ powstała?
Nieboracy a możne, przyczyna prosta ta,
przed Tobą w prawości
o Boże, nie stawali,
przeciw krześcian zobowiązaniom postępowali,
stąd sprawiłeś, iż lichtarz obalon do niskości.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Aria T

Violino I/II, Viola, Continuo

Jesu, lass uns auf dich sehen,
Dass wir nicht
Auf den Sündenwegen gehen.
Lass das Licht
Deines Worts uns helle scheinen
Und dich jederzeit treu meinen.

Waiting...

Jezu spraw, byśmy Cię wciąż patrzyli,
I dlatego
Po grzechu drogach nie błądzili.
Słowa Twego
Światło niech jasnym świeci blaskiem.
Wytrwania, wiary daj nam laskę.

Waiting...

IEzus, dozwól na Cię skierować spoyźrzenia,
iżbychmy nie obierali
ścieżek zgrzeszenia.
Niechżeć oświetli
nas Twey Mowy promień białasy
y łaskę Twą udzieli na wsze czasy.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Choral

Violino I e Oboe I/II col Soprano, Violino II e Oboe da caccia coll' Alto, Viola col Tenore, Continuo

Beweis dein Macht, Herr Jesu Christ,
Der du Herr aller Herren bist;
Beschirm dein arme Christenheit,
Dass sie dich lob in Ewigkeit.

Waiting...

O Jezu Chryste, moc swą wskaż,
Boś Pan nad pany, Królu nasz.
Kościoła broń od wszelkich trwóg,
By Cię na wieki chwalić mógł.

Waiting...

Dokaż, iżeś mocny, Iezukryste Panie,
iżeś Panem wszytkich ziemie panuiących;
broń ie, niech Cię chwalą krześcianie
biedni przez wieczność wieków będących.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A T B, Coro: S A T B, Oboe I/II, Oboe da caccia, Violino I/II, Viola, Violoncello piccolo, Continuo
Entstehungszeit: 2. April 1725
Text: unbekannter Dichter; 3: Nikolaus Selnecker 1611; 6: Martin Luther 1642
Anlass: 2. Osterfesttag
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Armin i Andrzej Teske, 2004

Korekta edytorska: p. Filip Adam Zieliński 8 X A.D. 2019.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 24 II A.D. 2019 (ze zmianami wprowadzonemi 17 VI A.D. 2019). Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Rainerowi Haraldowi. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on 24th of February A.D. 2019 (with the changes implemented on 17th day of June A.D. 2019). Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mr. Rainer Harald. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników