Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie

BWV 59 - Wer mich liebet, der wird mein Wort halten I

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Zesłanie Ducha Świętego
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Prof. Perz, 2012, Armin i Andrzej Teske, 2004, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • prof. M. Perz '2012
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 59

Wer mich liebet, der wird mein Wort halten I

Waiting...

Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie

Waiting...

Który mię kce miłować tenci Mowę mą zachowa

Waiting...

1. Aria (Duetto) S B

Tromba I/II, Tamburi, Violino I/II, Viola, Continuo

Wer mich liebet, der wird mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen.

Waiting...

Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy.

Waiting...

Który mię kce miłować
tenci Mowę mą zachowa,
a Ociec moy miłością ji obdarować
raczy a przybywszy pospołu k niemu
mieszkanie tamo nagotuiemy.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Recitativo S

Violino I/II, Viola, Continuo

O, was sind das vor Ehren,
Worzu uns Jesus setzt?
Der uns so würdig schätzt,
Dass er verheißt,
Samt Vater und dem heilgen Geist
In unsern Herzen einzukehren.
O, was sind das vor Ehren?
Der Mensch ist Staub,
Der Eitelkeit ihr Raub,
Der Müh und Arbeit Trauerspiel
Und alles Elends Zweck und Ziel.
Wie nun? Der Allerhöchste spricht,
Er will in unsern Seelen
Die Wohnung sich erwählen.
Ach, was tut Gottes Liebe nicht?
Ach, dass doch, wie er wollte,
Ihn auch ein jeder lieben sollte.

Waiting...

Jaki to zaszczyt, wielki niesłychanie,
Który Pan Jezus nam przeznaczył.
On, co nas tak cenić raczył,
Że złożył obietnicę nam,
Że On, i Duch Święty, i Ojciec sam
W naszych to sercach obiorą mieszkanie.
Jaki to zaszczyt, wielki niesłychanie!
Prochem wszak jest człowiek,
Żerem i pastwą pada próżności.
Trud i wysiłek sen mu spędza z powiek,
Wszystko go wiedzie ku marności.
Jakże więc to? Czemu powiada Bóg,
Że chce przejść duszy ludzkiej próg,
By znaleźć tam mieszkanie?
Ach, przedziwne jest to miłowanie!
Ach, gdyby choć zgodnie z Wolą Jego,
Kochał i człowiek Stwórcę swego.

Waiting...

O iakież to honory chodzi,
ku którym nas sam Iesus wodzi?
Tenci nas tako wielmi uważa,
iż obietnicą nas obdarza,
będzieć z Oćcem a Świętym Duchem
w siercach mieszkanie swe gotować.
O iakichż to honorach mowa?
Człek wszakże prochem,
łupem marności,
tragiczną grą mozołu, pracey
kresem a celem dla wszej nieszczęsności.
Cóż ninie? W naszey,
Nawiętszy prawi, duszycy
mieszkanie obrać sobie życzy.
Ach, czegóż tać miłość Boża nie sprawi?
Ach, niechby, z Iego wolą w zgodności,
wszelki człowiek miłował Ji prawie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Choral

Violino I/II, Viola, Continuo

Komm, Heiliger Geist, Herre Gott,
Erfüll mit deiner Gnaden Gut
Deiner Gläubigen Herz, Mut und Sinn.
Dein brünstig Lieb entzünd in ihn'n.
O Herr, durch deines Lichtes Glanz
Zu dem Glauben versammlet hast
Das Volk aus aller Welt Zungen;
Das sei dir, Herr, zu Lob gesungen.
Alleluja, alleluja.

Waiting...

O Duchu Święty, Boże przyjdź!
Z Swą łaską do Swych wiernych wnijdź.
Napełnij prawdą serca ich,
Miłości ogień rozpal w nich.
O Panie, coś przez światło Swe
Zgromadził świata ludy wsze
Do jednej i prawdziwej wiary,
Dziękczynień naszych przyjm ofiary.
Alleluja! Alleluja!

Waiting...

Poidzi, Święty Duchu, Panie Boże,
napełń klemencyi dobrotą nuże
sierce, myśl, zmysł ludu wiernego,
miłość płomienną wlewając w niego.
O Panie, dzięki światła Twego iasności
w wierze lud wszego świata zebrano,
co wszytkiemi ięzyki prawić w możności.
iżby na chwałę Twą, Panie, śpiewano.
Chwała Panu, chwała Panu.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Aria B

Violino solo, Continuo

Die Welt mit allen Königreichen,
Die Welt mit aller Herrlichkeit
Kann dieser Herrlichkeit nicht gleichen,
Womit uns unser Gott erfreut:
Dass er in unsern Herzen thronet
Und wie in einem Himmel wohnet.
Ach Gott, wie selig sind wir doch,
Wie selig werden wir erst noch,
Wenn wir nach dieser Zeit der Erden
Bei dir im Himmel wohnen werden.

Waiting...

Świat ze swoimi królestwami,
Świat oraz jego wspaniałości
Nie może równać się radości,
Którą nasz Bóg się dzieli z nami:
Ze w naszych sercach sam ma tron,
Że w nich zamieszkać raczył On.
Ach, Boże! Jakże nam jest błogo!
Jak błogo jeszcze będzie nam,
Kiedy dotrzemy ziemską drogą
Do Nieba, gdzie Ty mieszkasz sam!

Waiting...

Oto świat z królestwy swemi,
wszytka świętość na tey ziemi
w równości prawie nie stawa,
z tąć, co nama Bóg nasz dawa:
iż Onci w siercach nam tronuie
a iakoby w Niebiesiech zamieszkuie.
Ach, Boże, błogosławieniśmy przecie,
a będziem więcey błogosławionemi,
skoro po czasie na tym świecie
w Niebiesiech przy Tobie postawionemi.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. [ Choral ]

[ rekonstrukcja ]
Waiting...
Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S B, Coro: S A T B, Tromba I/II, Tamburi, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 1723/24
Text: Erdmann Neumeister 1716; 1: Johannes 14,23; 3. Martin Luther 1524
Anlass: 1. Pfingstfesttag
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 12 III A.D. 2019 (ze zmianami wprowadzonemi 18 VI A.D. 2019). Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 12th day of March A.D. 2019 (with the changes implemented on 18th day of June A.D. 2019). Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników