Oznajmiono ci, człowiecze, co jest

BWV 45 - Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: 8 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Prof. Perz, 2012, Armin i Andrzej Teske, 2004, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • prof. M. Perz '2012
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 45

Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist

Waiting...

Oznajmiono ci, człowiecze, co jest

Waiting...

Waiting...

Erster Teil

Waiting...

Część pierwsza

Waiting...

Waiting...

1. Coro

Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich: Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott.

Waiting...

„Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem."

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Recitativo T

Continuo

Der Höchste lässt mich seinen Willen wissen
Und was ihm wohlgefällt;
Er hat sein Wort zur Richtschnur dargestellt,
Wornach mein Fuß soll sein geflissen
Allzeit einherzugehn
Mit Furcht, mit Demut und mit Liebe
Als Proben des Gehorsams, den ich übe,
Um als ein treuer Knecht dereinsten zu bestehn.

Waiting...

Najwyższy mi pozwolił wolę swoją znać,
Oznajmił, co Mu się podoba;
Jako drogowskaz Swe Słowo raczył dać,
Abym mógł po Jego drogach
Pewnie kroczyć dnia każdego
Z miłością, bojaźnią i uniżeniem,
Co posłuszeństwa probierczym kamieniem,
Abym się okazał wiernym sługą Jego.

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria T

Violino I/II, Viola, Continuo

Weiß ich Gottes Rechte,
Was ist's, das mir helfen kann,
Wenn er mir als seinem Knechte
Fordert scharfe Rechnung an.
Seele, denke dich zu retten,
Auf Gehorsam folget Lohn;
Qual und Hohn
Drohet deinem Übertreten!

Waiting...

Jeśli znam już prawa Boże,
Czy jest coś, co mi pomoże,
Co słudze przyjedzie na ratunek,
Gdy On przedstawi swój rachunek?
Duszo! Ratunek jest w Twych rękach:
Za posłuszeństwo zapłata dana;
A drwina, męka
Dla tych, co się nie bali Pana.

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Zweiter Teil

Waiting...

Część druga

Waiting...

Waiting...

4. Arioso B

Violino I/II, Viola, Continuo

Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissaget, haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen viel Taten getan?

Denn werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch noch nie erkannt, weichet alle von mir, ihr Übeltäter!

Waiting...

W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów?

A wtedy im powiem: Nigdy was nie znalem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Aria A

Flauto traverso I, Continuo

Wer Gott bekennt
Aus wahrem Herzensgrund,
Den will er auch bekennen.

Denn der muss ewig brennen,
Der einzig mit dem Mund
Ihn Herren nennt.

Waiting...

Bóg przyzna się do tego,
Który z głębi serca swego
O Nim złoży swe wyznanie.

Ale na wieki zginie,
Ten co ustami jedynie
Wołać będzie: Panie.

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Recitativo A

Continuo

So wird denn Herz und Mund selbst von mir Richter sein,
Und Gott will mir den Lohn nach meinem Sinn erteilen:
Trifft nun mein Wandel nicht nach seinen Worten ein,
Wer will hernach der Seelen Schaden heilen?
Was mach ich mir denn selber Hindernis?
Des Herren Wille muss geschehen,
Doch ist sein Beistand auch gewiss,
Dass er sein Werk durch mich mög wohl vollendet sehen.

Waiting...

Wraz z usty mymi serce sędzią mi się stanie,
A Bóg mi odpłaci podług mego zrozumienia;
Jeśli sprzeczne ze Słowem będzie me działanie,
U kogo wtenczas szukać duszy uleczenia?
Czemuż to trudność stwarzam sobie sam?
Wola wszak stać się musi Pana nad Panami.
Lecz pewną ja u Niego pomoc zawsze mam
I tak dzieła On swego dopełni moimi rękami.

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

7. Choral

Flauto traverso I/II e Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Continuo

Gib, dass ich tu mit Fleiß,
Was mir zu tun gebühret,
Worzu mich dein Befehl
In meinem Stande führet!
Gib, dass ichs tue bald,
Zu der Zeit, da ich soll;
Und wenn ich's tu, so gib,
Dass es gerate wohl!

Waiting...

Pilności w pracy daj,
Gdyż moim to zadaniem,
Bym polecenia Twe
Wykonał dobrze, Panie,
By każda praca ma
Właściwy miała sens,
Gdy ją wykonać mam,
Daj, by powiodła się.

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A T B, Coro: S A T B, Flauto traverso I/II, Oboe I, Oboe d'amore II, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 11. August 1726
Text: unbekannter Dichter; 1: Micha 6,8; 4. Matthäus 7,22-23; 7. Johann Heermann 1630
Anlass: 8. Sonntag nach Trinitatis
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarze użytkowników