A Syn Boży na to się objawił

BWV 40 - Darzu ist erschienen der Sohn Gottes

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: 2 Dzień Świąt Bożego Narodzenia
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Prof. Perz, 2012, Armin i Andrzej Teske, 2004, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • prof. M. Perz '2012
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 40

Darzu ist erschienen der Sohn Gottes

Waiting...

A Syn Boży na to się objawił

Waiting...

Ku temu ieść wziewiony Boży Syn

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Coro

Corno I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Darzu ist erschienen der Sohn Gottes,
dass er die Werke des Teufels zerstöre.

Waiting...

"A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie".

Waiting...

Ku temu ieść wziewiony Boży Syn, iżby Onci czyny czartowskie wygubił.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Recitativo T

Continuo

Das Wort ward Fleisch und wohnet in der Welt,
Das Licht der Welt bestrahlt den Kreis der Erden,
Der große Gottessohn
Verlässt des Himmels Thron,
Und seiner Majestät gefällt,
Ein kleines Menschenkind zu werden.
Bedenkt doch diesen Tausch, wer nur gedenken kann;
Der König wird ein Untertan,
Der Herr erscheinet als ein Knecht
Und wird dem menschlichen Geschlecht
- O süßes Wort in aller Ohren! -
Zu Trost und Heil geboren.

Waiting...

A ciałem się Słowo stało i pośród nas już mieszka.
A światłość świeci nad ziemi kręgiem całym.
Gdyż Boga Syn jednorodzony
Opuszcza Niebios trony.
Odrzucił swój majestat,
By dzieckiem stać się małym.
Pomnij na tę odmianę, kto tylko pomnieć chce.
Bo Król poddanym staje się.
Przemienił w człeka się prostego.
A dla rodzaju ludzkiego -
Jak słodkie jest tych słów znaczenie -
Zrodzon jest na pocieszenie.

Waiting...

Oto Słowo stało się ciałem a w świecie ma mieszkanie,
światłość świata okrąg ziemski opromienia.
Oto wielki Boży Syn
Ode stolicy swey niebieskiey iest z dala
a godność Iego zadowala,
iżby dziecięciem ludzkim był.
Niech przemyśliwa to przeistoczenie ktokolwiek myśleć zdoła;
oto król w poddanego się wciela,
oto pan ma iako służebnik wziewienie
a bywa ludzkiemu plemieniu
- o słodkie toć słowo uchu wszelkiemu! –
narodzon iako cieszenie a zbawienie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Choral

Corno I e Oboe I e Violino I col Soprano, Oboe II e Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Continuo

Die Sünd macht Leid;
Christus bringt Freud,
Weil er zu Trost in diese Welt ist kommen.
Mit uns ist Gott
Nun in der Not:
Wer ist, der uns als Christen kann verdammen?

Waiting...

Grzech - bólem nam;
Radością - Pan,
Gdyż jest On tego świata pocieszeniem.
Z nami jest Bóg,
Czy ból, czy trud:
Któż skaże nas chrześcijan na potępienie?

Waiting...

Zgrzeszenie boleści czyni wiele,
Chrystys przynosi wesele,
gdyż Onci na świat przyszedł ku cieszeniu.
Oto Bóg z nami
w niedoli ninie:
przez kogóż mamy być potępieni iako krześciiani?

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Aria B

Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Höllische Schlange,
Wird dir nicht bange?
Der dir den Kopf als ein Sieger zerknickt,
Ist nun geboren,
Und die verloren,
Werden mit ewigem Frieden beglückt.

Waiting...

Wężu piekielny,
Drzyj, boś śmiertelny.
Ten, który zetrze twoją głowę
Jest już zrodzony,
Dla zgubionych
Szczęście i pokój są już gotowe.

Waiting...

Wężu adowy,
nie ieś przerażony?
Tenci, zwycięski miażdżyciel Twey głowy,
ninie narodzony
a ci, co zgubieni
będąć mirem wiecznym uszczęśliwieni.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Recitativo A

Violino I/II, Viola, Continuo

Die Schlange, so im Paradies
Auf alle Adamskinder
Das Gift der Seelen fallen ließ,
Bringt uns nicht mehr Gefahr;
Des Weibes Samen stellt sich dar,
Der Heiland ist ins Fleisch gekommen
Und hat ihr allen Gift benommen.
Drum sei getrost! betrübter Sünder.

Waiting...

Ten wąż, co się do raju wkradł
I wśród Adama dzieci
Do duszy ludzkiej wsączył jad,
Nie straszny jest już nam.
Niewiasty potomek już się zjawił,
Zbawiciel ciało przybrał sam.
Trucizny wszelkiej go pozbawił.
Pocieszcie się! Smutni grzesznicy!

Waiting...

Oto wąż, przezeń śród raiskiego ogrodu
do wszych dziatek, oććem ich Adam,
dusz przystęp trucizna miała iadu,
nie niesie dłużey szkody nam;
dziewicze nasienie rodzi się na świat,
Zbawca ciało na się obleka
a wszelki ode onych wzięty iad.
Cieszenie stąd! Smętnego w grzechu człeka.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Choral

Corno I e Oboe I e Violino I col Soprano, Oboe II e Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Continuo

Schüttle deinen Kopf und sprich:
Fleuch, du alte Schlange!
Was erneurst du deinen Stich,
Machst mir angst und bange?
Ist dir doch der Kopf zerknickt,
Und ich bin durchs Leiden
Meines Heilands dir entrückt
In den Saal der Freuden.

Waiting...

Podnieś głowę swą i mów:
Odejdź, stary wężu!
Kąsać mnie próbujesz znów?
Już cię wszak zwyciężył
Ten co łeb ci zmiażdżył sam.
Przez jego cierpienie
Już uciekłem ci i mam
Pokój i zbawienie.

Waiting...

Rzekniy Twą wzruszywszy głową:
pierzchay, wężu Ty starodawny!
Na cóż żądło swe sposobisz nowo,
chceszli we mię wzbudzić lęk, obawy?
Głowa Twa prawie zgruchotaną
a ia ieśm przez boleści
mego Zbawcy salwowany
wprost w salę radości.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

7. Aria T

Corno I/II, Oboe I/II, Continuo

Christenkinder, freuet euch!

Wütet schon das Höllenreich,
Will euch Satans Grimm erschrecken:
Jesus, der erretten kann,
Nimmt sich seiner Küchlein an
Und will sie mit Flügeln decken.

Waiting...

Dzieci Boże, cieszcie się.

Choć piekło cale złością wrze,
Choć szatan was przestraszyć chce,
Jezus, który was pamięta
Przygarnie swoje pisklęta,
I pod skrzydła weźmie swe.

Waiting...

Dziatki krześciiańskie, weselić się wam!

Choć królestwo piek’lne  iuże szaleie,
złość Szatana przestraszyć was kce:
IEzus, Tenci w możności wybawienie dać  nam,
zgromadza swoie niby kokosza
a pode krzydły schronienie przynasza.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

8. Choral

Corno I e Oboe I e Violino I col Soprano, Oboe II e Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Continuo

Jesu, nimm dich deiner Glieder
Ferner in Genaden an;
Schenke, was man bitten kann,
Zu erquicken deine Brüder:
Gib der ganzen Christenschar
Frieden und ein selges Jahr!
Freude, Freude über Freude!
Christus wehret allem Leide.
Wonne, Wonne über Wonne!
Er ist die Genadensonne.

Waiting...

Jezu, ujmij się za nami;
Chcemy w łasce Twojej trwać.
Czego prosim, racz nam dać,
By pokrzepić nas znakami,
I chrześcijańskiej trzódce swej
Pokój, dobry rok dać chciej.
Radość, radość nad radości!
Chrystus broni przed cierpieniem.
Błogość, błogość nad błogości!
On jest słońcem i zbawieniem.

Waiting...

IEzu, weźmiy z sobą członki Twe
w czas będący śród łaskawości;
ześli, o cóż możesz być proszonym
ku pokrzepieniu Twey braci:
day całey krześciiańskiey społeczności
mir a rok nowy błogosławiony!
Mir, mir ponad miry wsze!
Chryst wsze odwraca cirzpienie.
Błogość, błogość nad błogości!
Onci bywa Słoince klemencyi.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: A T B, Coro: S A T B, Corno I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 26. Dezember 1723
Text: unbekannter Dichter (vielleicht Bach); 1. Johannes 3,8; 3: Kaspar Füger 1592; 6: Paul Gerhaardt 1653; 8: Christian Keymann 1645
Anlass: 2. Weihnachtstag
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Armin i Andrzej Teske, 2004

Korekta edytorska: p. Filip Adam Zieliński 27 I 2020.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Najczcigodniejszej i najłaskawszej PAni MAgister Grażynie Banduchównie poświęcam przekład pisany w roku Pańskim 2017 i w Święto Świętego Jana Chryzostoma, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła, roku od Wcielenia Pańskiego MMXX. To the most reverend and most gracious Ms. Grażyna Banduch I dedicate the translation written A.D. 2017 and on 27th of January A.D. MMXX.

Komentarze użytkowników