Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony

BWV 37 - Wer da gläubet und getauft wird

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Wniebowstąpienie Pańskie
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Prof. Perz, 2012, Armin i Andrzej Teske, 2004, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • prof. M. Perz '2012
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 37

Wer da gläubet und getauft wird

Waiting...

Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony

Waiting...

Który przeto wierzy a okrzczon iest

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Coro

Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Wer da gläubet und getauft wird, der wird selig werden.

Waiting...

,,Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony''.

Waiting... Mk 16:16

Który przeto wierzy a okrzczon iest, tenci będzieć zbawionym.

Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Aria T

Violino, Continuo

Der Glaube ist das Pfand der Liebe,
Die Jesus für die Seinen hegt.

Drum hat er bloß aus Liebestriebe,
Da er ins Lebensbuch mich schriebe,
Mir dieses Kleinod beigelegt.

Waiting...

Wiara poręką tu jest ninie.
Miłości Jezusa bez miary
Wpisałeś z miłości jedynie
Do księgi życia moje imię,
Dając mi klejnot wiary.

Waiting...

Wierzenie umiłowania zapewnieniem,
które IEzus żywi wobec swoich.
Stąd Onci w przeiawie miłości iedynie,
wpisawszy w żywota księgi imię moie,
ów kamień cenny mi daruie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Choral (Duetto) S A

Continuo

Herr Gott Vater, mein starker Held!
Du hast mich ewig vor der Welt
In deinem Sohn geliebet.
Dein Sohn hat mich ihm selbst vertraut,
Er ist mein Schatz, ich bin sein Braut,
Sehr hoch in ihm erfreuet.
Eia!
Eia!
Himmlisch Leben wird er geben mir dort oben;
Ewig soll mein Herz ihn loben.

Waiting...

O Boże, mocny grodzie mój,
Nim świat ten miał początek swój,
Już mnie umiłowałeś;
Syn Twój zapłacił za mnie krwią,
Oblubienicą nazwał swą.
W Nim wszystko darowałeś!
W Niebie z siebie
Skarb przedrogi, żywot błogi mi daruje,
Za to z serca Mu dziękuję.

Waiting...

Panie Boże Oćcze, moy mocarny bohaterze!
Tyś mię na wieki przed świata stworzeniem
umiłował w Synu swoim szczyrze.
Syn Twoy uczynił swe ze mną zaręczenie,
Onci mym skarbem bywa, ieśm ia oblubienica Iego,
wielce w nim uradowaną prawdziwie.
Niechay żywie!
Niechay żywie!
Onci mi przyda tamo w górze żywotu niebieskiego;
sierce me powinno Ji sławić do wieka wiecznego.

Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Recitativo B

Violino I/II, Viola, Continuo

Ihr Sterblichen, verlanget ihr,
Mit mir
Das Antlitz Gottes anzuschauen?
So dürft ihr nicht auf gute Werke bauen;
Denn ob sich wohl ein Christ
Muss in den guten Werken üben,
Weil es der ernste Wille Gottes ist,
So macht der Glaube doch allein,
Dass wir vor Gott gerecht und selig sein.

Waiting...

Czy pragniecie, o śmiertelni,
Wraz ze mną
Do Raju Boga wkroczyć krainy?
Nie liczcie na swe dobre czyny;
Bo choć chrześcijanin tak służbę pełni,
Ze się o dzieła dobre stara,
Gdyż takie jest Boga pragnienie,
To daje jednak tylko wiara
Przed Bogiem usprawiedliwienie

Waiting...

Wy śmiertelnicy, pragniecie li
podobni mi
spoglądać na Bożą Obliczność?
Stąd nie możecie polegać na działach dobrości.
Przeto chocia prawie krześciianin
musi w dobrych działach być zaprawiony,
gdyż toć Boży roskaz bywa wziewiony,
atoli toć wierzenie iedynie
przed Bogiem nas prawemi a świętemi czyni.

Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Aria B

Oboe d'amore I, Violino I/II, Viola, Continuo

Der Glaube schafft der Seele Flügel,
Dass sie sich in den Himmel schwingt,
Die Taufe ist das Gnadensiegel,
Das uns den Segen Gottes bringt;
Und daher heißt ein selger Christ,
Wer gläubet und getaufet ist.

Waiting...

Wiara skrzydłami duszy jest,
I ją pod Niebo samo wznosi.
Pieczęcią łaski zaś jest chrzest,
Błogosławieństwo nam przynosi.
Przeto do chrześcijan należy,
Kto ochrzczon jest i mocno wierzy.

Waiting...

Duszycę uskrzydla wierzenie,
stąd ku Niebiosom wzlecieć może,
krzest bywa łaski zapieczętowanie,
toć przynasza benedykcyę Bożą;
stąd tenci się zwie szczęsnym krystyianinem,
który wierzy a przyiął okrzczenie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Choral

Oboe d'amore I e Violino I col Soprano, Oboe d'amore II e Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Continuo

Den Glauben mir verleihe
An dein' Sohn Jesum Christ,
Mein Sünd mir auch verzeihe
Allhier zu dieser Frist.
Du wirst mir nicht versagen,
Was du verheißen hast,
Dass er mein Sünd tu tragen
Und lös mich von der Last.

Waiting...

Dodaj mi wiary, Panie,
Że Jezus to Syn Twój.
Okaż mi zmiłowanie.
Przebaczyć racz grzech mój.
Ty nie odmówisz przecie,
Wszak zaufałem Ci,
Ze On mój grzech poniesie,
Zdejmie brzemiona mi.

Waiting...

Wierzenia day mi zapewnienie
w IEzukrysta, Syna Twego,
grzechu mego takoż odpuszczenie
w tey godzinie.
Nie wyrzekniesz się wobec mię tego,
czegóżeś dał przyrzeczenie,
iż Onci poniesie me zgrzeszenie
a uwolni mię ode iarzma grzesznego.

Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A T B, Coro: S A T B, Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 18. Mai 1724
Text: unbekannter Dichter; 1: Markus 16,16; 3. Philipp Nicolai 1599; 6: Johann Kolrose 1535
Anlass: Himmelfahrt
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Armin i Andrzej Teske, 2004

Korekta edytorska: p. Filip Adam Zieliński 13 XI 2019.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przekład pisany w Święto Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny i Święto Świętego Stanisława Kostki, Wyznawcy, Patrona Polski, roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIIII poświęcam najczcigodniejszej i najłaskawszej Pani Magister Grażynie Banduchównie i p. Zuzannie Wiewiórkównie. Translation written on 11th of October and 13th of November A.D. 2019 I dedicate to most reverend and most gracious lady Grażyna Banduch and Ms. Zuzanna Wiewiórka.

Komentarze użytkowników