Z radością wam wzlecieć k niebnej wyżynie

BWV 36a - Steigt freudig in die Lufft

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Urodziny
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 36a

Steigt freudig in die Lufft

Waiting...

Z radością wam wzlecieć k niebnej wyżynie

Waiting...

1. Aria

Steigt freudig in die Lufft zu den erhabnen Höhen,
Ihr Wünsche, die ihr ietzt in unserm Herzen wallt;
Doch bleibet hier; Ihr dürfft so weit nicht von uns gehen,
Die Theure Hertzogin ist euer Auffenthalt.

Waiting...

Z radością wam wzlecieć k niebnej wyżynie,
życzenia, które w siercach naszych tworzycie sie ninie;
Atoli, zostańcież tuć; odyść wam niepodobna precz,
przy Xiężnej bydź nadobnej – oto wasza rzecz.

Waiting...

2. Recitativo

Durchlauchtigste,
Die tieffgebückte Schuldigkeit
Erscheint zu Deinen Füssen;
Die Hulde, so Dein Eigenthum,
Dein Glantz, Dein Welt bekannter Ruhm
Macht uns von aller Schüchternheit
Und allen Fürchten frey,
Dass wir der Lippen Melodey
Mehr halten, als befördern müssen.

Waiting...

Najjaśniejsza Ty pani nasza,
powinność z ukłony niskiemi
jawi sie przed stopy Twemi;
łaskawość, co Twą sie ogłasza,
Twa światłość, sława światowa
czyni nas sromu zbawionemi,
a od trwogi wszej wolnemi,
stąd warg melodia chować
sie musi barziej niż rozlegać.

Waiting...

3. Aria

Die Sonne zieht mit sanfften Triebe
Die Sonnen-Wende zu sich hin.
So, Grosse Fürstin, Deinen Blicken,
Die unser gantzes Wohl beglücken,
Folgt unser stets getreuer Sinn.

Waiting...

Słojnce przyciąga delikatnie
do sie kwiatowe obliczności.
Stąd, wielka Xiężno, Twe spojrzenie
źródłem dla nas wszych szczęśliwości,
idzie kędy nasze dążności.

Waiting...

4. Recitativo

Die Danckbarkeit,
So Tag und Nacht
In unsern Hertzen nachgedacht,
Ein Merckmal ihrer Pflicht zu zeigen,
Macht dieser Tag erfreut,
Da Dich, du Kleinod unsrer Zeit,
Das Licht der Erden hat erblicket.
Und da Dein Theurer Leopold,
und jedes, was Dir treu und hold,
Sich über dieses Fest erqvicket.
So können wir auch nicht
Die Demuths-volle Pflicht
Vor Deinen Ohren jetzt verschweigen.

Waiting...

Oto dar wdzięczności
podczas dni a nocy
w siercach nama dojrzewający,
iżby okazać oznaki powinności,
on dzień uweselonym uczynia,
skoro Cię, perłę naszej godziny,
świata światłość, ma przed oczyma.
A Twoy Leopold jedyny,
każdy, który Ci bliskim, oddanym,
bywa przez święto owo ożywionym,
tedyć również y my,
z obowiązku spełnienia kornej skłonności,
nic przed uszyma Twemi nie przemilczamy.

Waiting...

5. Aria

Sey uns willkommen, schönster Tag!
Wer Zung und Odem noch vermag,
Der stimm in diese Harmonie:
Charlotte blüh!

Waiting...

Witaj nama, najwdzięczniejsza godzino!
Który językiem a oddechem włada
niechże w harmonii onej opowiada:
rozkwitajże, Karolino!

Waiting...

6. Recitativo

Wiewohl das ist noch nicht genung,
Die Demuth, Treu und Unterthänigkeit,
Die wir vor Dich in unsern Hertzen hegen,
Dir völlig also darzulegen.
Denn dass das Hertz Dir süße Wünsche streut,
Der Mund Dir lauter Heyl verspricht,
Das ist, Durchlauchste, unser Pflicht
Nur ein Erinnerung;
Und trugen wir uns selbst Dir eigen an,
So wird der Pflicht noch nicht genung getan,
Doch wird Dir unser schwaches Lallen
In Gnaden wohl gefallen.

Waiting...

Prawie, nie na tem zadosyć,
iżby korność, lojalność a nadto poddanie,
jakich dla Cię w siercach nama chowanie,
cale przed Tobą położyć.
Sierce nasze dawa Ci słodkie życzenia,
usty przepowiadają zdrowia zapewnienia,
toć bywa, Najjaśniejsza, powinności
naszej są tylko rospomnienia;
długu swego nie spłacilibyśwa w całości,
niechaj tako będzieć, słysz nasze jąkanie,
w nim znajdziesz w łasce upodobanie.

Waiting...

7. Aria

Auch mit gedämpfften schwachen Stimmen
Wird, Fürstin, dieses Fest verehrt.
Denn schallet nur der Geist darbey,
So heißet solches ein Geschrei,
Das man im Himmel selber hört.

Waiting...

Takoż cichemi, niemocnemi głosy
Xiężno, okazja będzieć wysławiana.
Skoro jedno duchci mowę swą dawa –
tako wielką bydź powiedana owa –
w niebiesiech samych bywa usłyszana.

Waiting...

8. Recitativo

Doch ehe wir
Noch Deinen Thron verlassen,
Soll unser Geist,
Der, Grosse Fürstin, Dir
Auf ewig eigen heist,
Den Wunsch in solche Worte fassen:

Waiting...

Aleć, nim jeszcze my
sprzed stolicy Twej odejdziemy
duchci nasz powinny by,
co, Wielka Xiężno, Twym
bydź na wieczne wieki zwan,
wyrzekł życzenie owemi słowy sam:

Waiting...

9. Aria

Grüne, blühe, lebe lange,
Grosse Fürstin, sey beglückt!

Wiewohl wer so, wie Du,
Den Himmel liebt,
hat lauter Heyl und Ruh,
Dieweil darauf der Himmel Achtung giebt.

Was Dein Hertze kan begehren,
Müsse Dir das Glück bescheren!

Doch will es Deine hohen Gaben
Zum Maasse seines Wohlthuns haben;
Sonst ist es selbst zu arm darzu.

Dieses Licht, da Du erblickt,
Wisse nichts vom Untergange!

Dies treue Seuffzen wird erlanget,
Dieweil daran
Die Helffte Deiner Brust,
Des Milden Leopoldens Lust,
Der Wunsch und Wohl von jedem Unterthan
Und Deiner Diener Wohlfahrth hanget.

Grüne, blühe, lebe lange,
Grosse Fürstin, sey beglückt!

Waiting...

Zieleń sie, kwitnijż, długo Ci żyć,
Wielka Xiężno, szczęsnę Ci bydź!

Któżby tako, jako Ty,
miłował Niebiosy
mając mnogo zdrowia a odpoczynienia,
skoro łaski niebieskiej dostępuje posiadania. 

Cóżby sierce Twe pożądało,
musi by szczęsność toć ji dało.

Ono drogie poczty Twoje
mieni miarą Twej dobrości;
insza od onej w zbytniej małości.

Niechżeć światłość, tęć ględasz co dzień,
nigdy nie wie o zachodzie!

Westchnienie nasze wierne będzieć nagrodzonym
jakoć długo
piersi Twej połowica,
którą sie Leopold zachwyca,
życzenie y powodzenie wszego poddanego błogo
a sługi Twego bywa wspomożeniem upragnionym.

Zieleń sie, kwitnijż, długo Ci żyć,
Wielka Xiężno, szczęsnę Ci bydź!

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Text: Christian Friedrich Henrici (Picander) 1727
Bemerkungen: Musik verschollen
Anlass: Geburtstagsfeier von Charlotte Friederike Amalie, zweite Gemahlin des Fürsten Leopold von Anhalt-Köthen
Diskussion: Aryeh Oron
8 VIIII A.D. 2018 usunięto z niemieckiego tytułu przypis ,,(music lost)'', który nie jest zgodny z prawdą, gdyż kantata została dokładnie sześć lat temu (sic!), 8 VIIII A.D. 2012, zrekonstruowana przez germańskiego klawesynistę Aleksandra Grychtolika.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniach 20 I A.D. 2018; 7, 8 VIIII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on 20th day of January A.D. 2018, 7th and 8th day of September A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników