O ogniu wiecznotrwały, początkiemś miłowania

BWV 34a - O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Na śluby
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 34a

O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe

Waiting...

O ogniu wiecznotrwały, początkiemś miłowania

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

Erster Teil

Waiting...

Część pierwsza

Waiting...

1. Coro

Tromba I-III, Tamburi, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe,
Entzünde der Herzen geweihten Altar.

Lass himmlische Flammen durchdringen und wallen
Ach lass doch auf dieses vereinigte Paar,
Die Funken der edelsten Regungen fallen.

Waiting...

O ogniu wiecznotrwały, początkiemś miłowania,
rozpal sierc ołtarzny kamień poświęcony!

Niech niebne ięzory ogienne przenikną, faluią,
ach, niech w tey parze złęczoney odczuią
nayszlachetnieyszy poryw roziskrzony!

Waiting...

2. Recitativo B

Continuo

Wie, dass der Liebe hohe Kraft
In derer Menschen Seelen
Ein Himmelreich auf Erden schafft?
Was ziehet dich, o höchstes Wesen!
Der Liebe Wirkung zu erwählen?
Ein Herz zur Wohnung auszulesen?

Waiting...

Iakże to, iż ogromna mocność miłowania
w duszach onych człowieczych oto
Królestwo Niebios ziemie czyni?
Cóż Ciebie, nawirzchnia istoto,
do dzieł miłości skłania?
Do sierca za dom Twoy obrania?

Waiting...

3. Aria T e Recitativo A

Violino I/II, Viola, Continuo

Siehe, also wird gesegnet der Mann, der den Herren fürchtet.

Wo dringt der Geist mit Glaubensaugen hin?
Wo suchet er des Segens Quellen,
Die treuer Seelen Ehestand
Als ein gesegnetes, gelobtes Land
Vermögen darzustellen?
Der Herr wird dich segnen aus Zion,
Was aber hat dein Gott dir zugedacht,
Dir, dessen Fleiß in Gottes Hause wacht?
Was wird der Dienst der heilgen Hütten
Auf dich vor Segen schütten?
Dass du sehest das Glück Jerusalem dein Leben lang,
Weil Zion Wohl zuerst dein Herze rührt,
Wird sich auch irdisches Vergnügen
Nach deines Herzens Wunsche fügen,
Da Gott ein auserwähltes Kind dir zugeführt,
Dass du in ungezählten Jahren
Verneutes Wohlsein mögst erfahren.
Und sehest deiner Kinder Kinder.
So rufen wir zur Segensstunde
Von Herzen mit vereintem Munde:

Waiting...

Patrzaycie, przeto błogosławionym będzieć mąż lękaiący się Pana.

Kędy duch ciągniony oczyma wierzenia?
Kędy szuka źrzódeł Onci dobrorzeczenia,
stadła dusz pełnych wierności,
ieśli nie w błogosławionym kraiu pełnym czci
naleźć go w możności?

Oto Pan będzieć Ci z Syonu błogosławił,

Czegóż Bóg dla Cię ma zrządzenie,
dla Cię, który o Przybytek Boży masz baczenie?
Cóż służba świętych szałasów
za błogosławieństwo przyda Ci tymczasem?

iżbyś oglądaiąc szczęsność Ieruzalemską po kres żywota

Przeto, iż dobrość Syońska zrazu siercem Twem porusza
takoż radość będzieć ziemska, insza,
sprawiać, iż sierca Twego życzenie spełni się,
oto Bóg obrane wprowadza Ci Dziecię,
iżbyś przez lata mnogie niezliczenie
coraz nowotnego przybytku miał odczuwanie.

widział dzieciątka dzieciąt Twych.

Stąd wołamy w błogosławieństwa godzinę,
z sierca z usty ziednoczonemi:

Waiting...

4. Chorus

Tromba I-III, Tamburi, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Friede über Israel.
Eilt zu denen heilgen Stufen,
Eilt, der Höchste neigt sein Ohr.

Unser Wünschen dringt hervor,
Friede über Israel,
Friede über euch zu rufen.

Waiting...

Mir ponad Izraelem!
Śpieszcie ku tym stopniom świętym,
nuże, ucha nakłania Nawiętyszy!

Życzenie nasze rozlega się w dali,
mir ponad Izraelem,
wołamy, byście mir uzyskali.

Waiting...

Zweiter Teil

Waiting...

Część wtóra

Waiting...

5. Aria A

Flauto traverso I/II, Violino I/II con sordino, Viola con sordino, Continuo

Wohl euch, ihr auserwählten Schafe,
Die ein getreuer Jacob liebt.

Sein Lohn wird dort am größten werden,
Den ihm der Herr bereits auf Erden
Durch seiner Rahel Anmut gibt.

Waiting...

Dobrzeć wam, owieczki wy obrane,
które miłuiecie Iakóba wiernego.

Nawięcszym będzieć nagrodzenie Iego,
które tuć iuże od Pana ziemie dane
przez iego Racheli wdzięki urodziwe.

Waiting...

6. Recitativo S

Continuo

Das ist vor dich, o ehrenwürdger Mann,
Die edelste Belohnung,
So dich vergnügen kann.
Gott, der von Ewigkeit die Liebe selber hieß
Und durch ein tugendhaftes Kind dein Herze rühren ließ,
Erfülle nun mit Segen deine Wohnung,
Dass sie wie Obed Edoms sei,
Und lege Kraft dem Segensworte bei.

Waiting...

Toć dla Cię, mężu godzien świetności,
nayszlachetnieysze nagrodzenie,
iakie Cię uradować iest w możności.
Boże, Któryś ode wieczności zwan iedyny miłowaniem
a poprzez dziecię cnotliwe Sierce dałeś Swe wzruszyć,
wypełniy błogosławieństwem mieszkanie duszy,
które iak Obed Edomowi,
zawrzyi mocność w benedykcyi słowie!

Waiting...

7. Chorus

Violino I/II, Viola, Continuo

Gib, höchster Gott, auch hier dem Worte Kraft,
Das sonst viel Heil bei deinem Volke schafft:
Der Herr segne dich und behüte dich.
Es müsse ja auf den zurücke fallen,
Der solches lässt an heilger Stätte schallen:
Ein Danklied soll zu deinem Throne dringen
Und ihm davor ein freudig Opfer bringen:
Der Herr erleuchte sein Angesicht über dich und sei dir gnädig,
Sein Dienst, so stets am Heiligtume baut,
Macht, dass der Herr mit Gnaden auf ihn schaut.
Er zeichnet dich in seine Vaterhand,
Die dir soviel vom Segen zugewandt.
Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Friede.
Der Herr, von dem die keuschen Flammen kamen,
Erhalte sie und spreche kräftig amen.

Waiting...

Day, Nawirzchni Bożeż, tuć takoż Słowu mocność,
iżby ludowi Twemu zstała się zbawienia mnogość:
niech Cię Pan błogosławi a wiedzie!
Musi ono prawie Doń powracać,
któremu dał w mieśćcach poświęconych wybrzmiewać:
niech Pan rozpromieniwszy Swą Obliczność nad Tobą będzieć Ci łaskawym!
Służba Iemu, co stale na świętości wznoszoną
czyni, iż na nią Obliczność Iego łaskawie zwróconą.
Niech Pan podniósłszy Obliczność Swą nad Tobą mir Ci przyda!
Niech Pan, Odeń przybyły cnotliwie płomienie,
utrzyma ie rzeknąc mocne: niechay tako się zstanie!

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A T B, Coro: S A T B, Tromba I-III, Tamburi, Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 8. September 1726
Text: unbekannter Dichter
Bemerkungen: unvollständig
Anlass: Trauung
Diskussion: Julian Mincham

Komentarz Filip Adam Zieliński

Najczcigodniejszej i Najłaskawszej PAni MAgister Grażynie BANDUCHÓWNIE poświęcam przekład napisany w Święto Świętego Korneliusza, Papieża i Męczennika, oraz Świętego Cypriana, Biskupa i Męczennika, roku od Wcielenia Pańskiego MM°XX°. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej autora tłumaczenia: f.a.zielinski@interia.pl . To the most reverend and most gracious Ms. Grażyna BANDUCH I dedicate the translation written on 16th September 2020 A.D. Translator's e-mail address: f.a.zielinski@interia.pl .

Komentarze użytkowników