Pochwalon Bóg! Już rok dobiega kresu swego

BWV 28 - Gottlob! nun geht das Jahr zu Ende

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Niedziela w Oktawie Bożego Narodzenia
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Prof. Perz, 2012, Armin i Andrzej Teske, 2004, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • prof. M. Perz '2012
 • prof. M. Perz '1995
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 28

Gottlob! nun geht das Jahr zu Ende

Waiting...

Pochwalon Bóg! Już rok dobiega kresu swego

Waiting...

Rok, z Bożey łaski, koniec swoy przyimuje

Waiting...

1. Aria S

Oboe I/II, Taille, Violino I/II, Viola, Continuo

Gottlob! nun geht das Jahr zu Ende,
Das neue rücket schon heran.
Gedenke, meine Seele, dran,
Wieviel dir deines Gottes Hände
Im alten Jahre Guts getan!
Stimm ihm ein frohes Danklied an;
So wird er ferner dein gedenken
Und mehr zum neuen Jahre schenken.

Waiting...

Pochwalon Bóg! Już rok dobiega kresu swego,
A nowy stoi już u progu.
Wspomnij! Podziękuj duszo Bogu
Za to, co zrobił ci dobrego
Swą ręką w roku tym,
I Mu dziękczynny śpiewaj hymn,
A będzie cię Bóg w swej pamięci miał,
i w nowym roku większe dary słał.

Waiting...

Rok, z Bożey łaski, koniec swoy przyimuie
Nowy rok zasię nadciągnie niebawem.
Niech duszyca ma w pamięci zachowuie
Ileć Bóg w roku był ramieniem swoyem
Łaskaw dobrorzeczyć oney minionem!
Uderz dlań w radośne dziękczynne pienie
Przeto zachowa o Tobie wspomnienie
Podarki większe ześle w roku przyszłem.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Coro

Cornetto e Oboe I e Violino I col Soprano, Trombone I e Oboe II e Violino II coll' Alto, Trombone II e Taille e Viola col Tenore, Trombone III col Basso, Continuo

Nun lob, mein Seel, den Herren,
Was in mir ist, den Namen sein!
Sein Wohltat tut er mehren,
Vergiß es nicht, o Herze mein!
Hat dir dein Sünd vergeben
Und heilt dein Schwachheit groß,
Errett' dein armes Leben,
Nimmt dich in seinen Schoß.
Mit reichem Trost beschüttet,
Verjüngt, dem Adler gleich.
Der Kön'g schafft Recht, behütet,
Die leid'n in seinem Reich.

Waiting...

Chwal, duszo moja, Pana,
Chcę cały imię święte czcić!
Bo dobroć Jego znana,
Masz, wdzięczne serce, Jemu żyć!
On ci odpuszcza winy,
Choroby leczy twe,
Przebacza grzeszne czyny
I laską wieńczy cię!
A w życiu, jak u orła
Odnawia młodość nam.
Pan sprawiedliwie woła,
Prawości strzeże sam.

Waiting...

Duszyco ma, Pana wysławiay ninie,
cóż we mię iest imię sław Iego!
Pożytków iei uczyni pomnożenie,
o sierce me, nie przypomnii tego!
Onci przebacza Ci Twe zgrzeszenia,
słabości Twe uzdrowionemi czyni,
ratuje Twe biedne ciało,
na swe łono Cię przenosi cało.
Wylewa mnogie pocieszenie,
orłu przypodabia, darzy młodością,
władca postępuie ze sprawiedliwością,
broni cirzpiące, bierze ie pod swe panowanie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Recitativo Arioso B

Continuo

So spricht der Herr: Es soll mir eine Lust sein, dass ich ihnen Gutes tun soll, und ich will sie in diesem Lande pflanzen treulich, von ganzem Herzen und von ganzer Seele.

Waiting...

Tak mówi Pan: I będę się radował z nich, i dobrze im czynił; na stałe osadzę ich w tej ziemi, z całego serca i z całej duszy.

Waiting...

Tako więc prawi Pan:
Powinno przyiemność mi sprawić,
iżbym dobrość wam czynić był powinny
a na oney ziemi osadzę was wiernie,
z sierca głębokości a całej duszycy.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Recitativo T

Violino I/II, Viola, Continuo

Gott ist ein Quell, wo lauter Güte fleußt;
Gott ist ein Licht, wo lauter Gnade scheinet;
Gott ist ein Schatz, der lauter Segen heißt;
Gott ist ein Herr, der's treu und herzlich meinet.
Wer ihn im Glauben liebt, in Liebe kindlich ehrt,
Sein Wort von Herzen hört
Und sich von bösen Wegen kehrt,
Dem gibt er sich mit allen Gaben.
Wer Gott hat, der muss alles haben.

Waiting...

Nasz Bóg jest źródłem, dobroć z Niego płynie.
Nasz Bóg jest światłem, jasnej łaski zdrojem.
Nasz Bóg jest skarbem, który nie zaginie.
Nasz Bóg jest panem, dba o sługi swoje.
Kto Go jak dziecię czci i w wierze Go miłuje,
Kto słowo Jego w sercu zachowuje,
Kto się od złego odżegnuje,
Temu Bóg dary obfite da,
Bo wszystko ma, kto Boga ma.

Waiting...

Bóg źrzódłem, z którego wielkie płyną dobrości;
Bóg światłem świecącym mnogością łaskawości;
Bóg skarbem, tenci błogosławienia wielkością;
Bóg Panem, Tenci kieruie się siercem, szczerością.
Który Go miłuie w wierze, dziecięco w miłości czci,
Mowy Iego wysłuchuie z sierca
a ode złych dróg się odwraca,
ma Odeń dane wszelkie dobra doczesności.
Który Boga ma, mieć musi wszystko tenci.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Aria (Duetto) A T

Continuo

Gott hat uns im heurigen Jahre gesegnet,
Dass Wohltun und Wohlsein einander begegnet.
Wir loben ihn herzlich und bitten darneben,
Er woll auch ein glückliches neues Jahr geben.
Wir hoffens von seiner beharrlichen Güte
Und preisens im voraus mit dankbarm Gemüte.

Waiting...

Bóg nam błogosławił ubiegły rok cały,
Tak, że się dobre czyny ze szczęściem spotkały.
Chwalimy Go za to i prosimy wraz.
By znów dobrym rokiem chciał obdarzyć nas.
Na dobroć Jego wieczną wszak nadzieję mamy,
I z góry Go wdzięcznym sercem wychwalamy.

Waiting...

Latoś nama zechciał błogosławić Bóg,
zdrowie a Fortuna dzielą iedną z dróg.
Czcimy Ji y prosiemy z sierca głębokości,
by zechciał przydać rok nowy pełen szczęsności.
W Iego dobrości wytrwałey dufnośc mamy
a iuże go w skłonności wdzięczney wysławiamy.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Choral

Cornetto e Oboe I e Violino I col Soprano, Trombone I e Oboe II e Violino II coll' Alto, Trombone II e Taille e Viola col Tenore, Trombone III col Basso, Continuo

All solch dein Güt wir preisen,
Vater ins Himmels Thron,
Die du uns tust beweisen
Durch Christum, deinen Sohn,
Und bitten ferner dich:
Gib uns ein friedsam Jahre,
Für allem Leid bewahre
Und nähr uns mildiglich.

Waiting...

Chwalimy dobro całe,
Ojcze, coś w niebie tam,
Które tu okazałeś
Poprzez Chrystusa nam.
Prosimy Cię w ten czas,
Daj rok pokoju Twego,
Od cierpień uchroń nas,
Daj chleba powszedniego!

Waiting...

Wszytkie teć dobra Twe sławimy,
Oćcze na niebieskim tronie,
których dałeś nam okazanie,
o które przez Krysta, Twego Syna prosimy
a insze prośby mamy:
niech rok pełen miru będzieć nam dany,
strzeż przed wszelkim cirzpieniem,
łagodliwie ześlii nam pożywienie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A T B, Coro: S A T B, Cornetto, Trombone I-III, Oboe I/II, Taille, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 30. Dezember 1725
Text: Erdmann Neumeister 1714 und 1716/17; 2: Johann Gramann 1530; 3: Jeremias 32,41; 6: Paul Eber 1580
Anlass: Sonntag nach Weihnachten
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Armin i Andrzej Teske, 2004

Poprawił p. Filip Adam Zieliński w Święto Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIIII.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przekład pisany we wrześniu roku od Wcielenia Pańskiego MMXVII, w Święto Świętego Szczepana, Pierwszego Męczennika, roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIII, w VII Niedzielę po Święcie Zesłania Ducha Świętego i we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę przed XVII Niedzielą po Święcie Zesłania Ducha Świętego roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIIII poświęcam czcigodnej i łaskawej Pani Magister Grażynie Banduch. Translation written in September A.D. 2017, on 26th of December A.D. 2018, on 28th of July A.D. 2019 and on 5th of October A.D. 2019 I dedicate to reverend and gracious lady Grażyna Banduch.

Komentarze użytkowników