Ach, jak marny, jak nietrwały

BWV 26 - Ach wie flüchtig, ach wie nichtig

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: 24 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Prof. Perz, 2012, Armin i Andrzej Teske, 2004, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • prof. M. Perz '2012
 • prof. M. Perz '1995
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 26

Ach wie flüchtig, ach wie nichtig

Waiting...

Ach, jak marny, jak nietrwały

Waiting...

Ach, iako przelotnym, ach iako płonnym

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Coro

Violino I/II, Viola, Corno col Soprano, Flauto traverso, Oboe I-III, Organo, Continuo

Ach wie flüchtig, ach wie nichtig
Ist der Menschen Leben!
Wie ein Nebel bald entstehet
Und auch wieder bald vergehet,
So ist unser Leben, sehet!

Waiting...

Ach, jak marny, jak nietrwały
Żywot jest człowieka!
Tak jak mgła, co wstaje z rana
I przez wiatr jest wnet rozwiana,
Taki los też czeka na nas.

Waiting...

Ach, iako przelotnym, ach iako płonnym
bywa żywot człeka.
Iako mgła ienż rychle roście,
rychło takoż sczeźnie iście,
spóyżcież! Toć y nasz żywot czeka!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Aria T

Flauto traverso solo, Violino solo, Continuo

So schnell ein rauschend Wasser schießt,
So eilen unser Lebenstage.

Die Zeit vergeht, die Stunden eilen,
Wie sich die Tropfen plötzlich teilen,
Wenn alles in den Abgrund schießt.

Waiting...

Jak bystra woda do morza podąża,
Tak rączo biegną nasze dni.

Ucieka nasz czas i chwile mijają,
Jak spadające krople znikają,
Gdy wszystko w otchłań się pogrąża.

Waiting...

Iako wody szemrzące wartko bieżą,
tako żywot bydlenie a ludzkiego dnie śpieszą.

Oto czas biegnie, godziny miiaią
iako kropelki wody w odmęt tryskaią,
niespodzianie tak uprzednio dzieląc sie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Recitativo A

Organo, Continuo

Die Freude wird zur Traurigkeit,
Die Schönheit fällt als eine Blume,
Die größte Stärke wird geschwächt,
Es ändert sich das Glücke mit der Zeit,
Bald ist es aus mit Ehr und Ruhme,
Die Wissenschaft und was ein Mensche dichtet,
Wird endlich durch das Grab vernichtet.

Waiting...

Nie ma radości, co by się w żałość nie zmieniła.
Czas kwiaty niszczy i piękność nietrwałą;
W słabość popadnie największa siła.
Brak w świecie szczęścia, co by się ostało.
Tak też się stanie z każdą ziemską chwalą.
Nauka, sztuka, to co człowiek stworzy,
Zniknie, gdy tylko grób się dlań otworzy.

Waiting...

Wesele obróci sie w tesnice,
uroda niby kwiat obali się,
mocność nawiętsza będzieć obaloną,
szczęsność z czasu upływem będzieć odmienioną,
rychle kres czci a sławie nastawa,
wiedza a cóż obmyśli człecza głowa
koniecznie przez grób otrzyma sczeźnienie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Aria B

Oboe I-III, Organo, Continuo

An irdische Schätze das Herze zu hängen,
Ist eine Verführung der törichten Welt.

Wie leichtlich entstehen verzehrende Gluten,
Wie rauschen und reißen die wallenden Fluten,
Bis alles zerschmettert in Trümmern zerfällt.

Waiting...

Związanie się sercem z ziemskimi skarbami,
Pokusą, przez którą świat zwabić nas chce.

Jak łatwo powstają trawiące płomienie,
Jak huczą i walą powodzi strumienie,
Tak wszystko w ruinę musi rozpaść się.

Waiting...

Gdy na ziemskie skarby kieruiesz swe sierce
ulegasz pokusom ziemi bezrozumney.

Iako lekce się tworzą żarłoczne ięzory ogienne,
iako szumią a pustoszą rzeki pienne
nim wszytko się w gruzy obali złamane.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Recitativo S

Organo, Continuo

Die höchste Herrlichkeit und Pracht
Umhüllt zuletzt des Todes Nacht.
Wer gleichsam als ein Gott gesessen,
Entgeht dem Staub und Asche nicht,
Und wenn die letzte Stunde schläget,
Dass man ihn zu der Erde träget,
Und seiner Hoheit Grund zerbricht,
Wird seiner ganz vergessen.

Waiting...

Najwyższy splendor, największą moc
Otuli w końcu śmierci noc.
Kto sobie nawet jak Bóg poczyna
W proch i popioły się zamieni,
A gdy ostatnia przyjdzie godzina,
I kiedy złożą go do ziemi.
Przyczyna jego chwały padnie,
I całkiem go zapomną snadnie.

Waiting...

Nawirzchni mayestat a wspaniałość ziemi
będąć koniecznie przez śmirci noc okrytemi.
Który na wzór Boga zasiadał na stolcu był
nie umknie prochom, dosięże go pył
a skoro konieczna uderzy godzina,
iżby ji wzięto w ziemskie głębokości
kędy posada wielkości iego przeminie
będzieć on zapomnianym w całości.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Choral

Corno e Flauto traverso e Oboe I/II e Violino I col Soprano, Oboe III e Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Organo, Continuo

Ach wie flüchtig, ach wie nichtig
Sind der Menschen Sachen!
Alles, alles, was wir sehen,
Das muss fallen und vergehen.
Wer Gott fürcht', bleibt ewig stehen.

Waiting...

Ach jak marne, jak nietrwale
Wszystkie rzeczy w świecie!
Taki tylko się ostoi
I do niebios też podwoi
Pójdzie, Kto się Boga boi.

Waiting...

Ach, iak ulotne, ach, iak próżne
człecze bywaią sprawy przeróżne!
Wszytko, wszytko, co widzimy
musi upaść a przeminąć.
Któż trwożny przed Bogiem ostanie się wiecznie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A T B, Coro: S A T B, Corno, Flauto traverso, Oboe I-III, Violino solo, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo
Entstehungszeit: 19. November 1724
Text: 1,6: Michael Franck 1652; 2-5: Umdichtung eines unbekannten Bearbeiters
Anlass: 24. Sonntag nach Trinitatis
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Armin i Andrzej Teske, 2004

Korekta edytorska: p. Filip Adam Zieliński 3 XI 2019.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przekład pisany w lipcu lub sierpniu roku od Wcielenia Pańskiego MMXVII, Święto Świętych Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów, Wyznawców, Święto Świętego Atanazego, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła oraz XXI Niedzielę po Święcie Zesłania Ducha Świętego roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIIII poświęcam najczcigodniejszej i najłaskawszej Pani Magister Grażynie Banduchównie. Translation written in July or August A.D. 2017, on 12th of February A.D. 2018, 2nd of May A.D. 2019 and 3rd of November A.D. 2019 I dedicate to most reverend and most gracious lady Grażyna Banduch.

Komentarze użytkowników