Serce skłonne do szczerości

BWV 24 - Ein ungefärbt Gemüte

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: 4 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Prof. Perz, 2012, Armin i Andrzej Teske, 2004, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • prof. M. Perz '2012
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 24

Ein ungefärbt Gemüte

Waiting...

Serce skłonne do szczerości

Waiting...

Oto zamiary zbawione fałszywości

Waiting...

1. Aria A

Violino I/II, Viola, Continuo

Ein ungefärbt Gemüte
Von deutscher Treu und Güte
Macht uns vor Gott und Menschen schön.

Der Christen Tun und Handel,
Ihr ganzer Lebenswandel
Soll auf dergleichen Fuße stehn.

Waiting...

Serce skłonne do szczerości,
Nasza cnota uczciwości:
Piękna u Boga i ludzi jest taka postawa.

Chrześcijanina działanie,
Jego ziemskie wędrowanie:
W szczerym usposobieniu ma być ich podstawa.

Waiting...

Oto zamiary zbawione fałszywości
naszey wierności a dobrości
przed Bogiem a bliźnimi czynią nas dobremi.

Krześciianskie zamysły a czyny,
tułaczka krześcian cała po tey ziemi
na stopie teyże stać powinny.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Recitativo T

Continuo

Die Redlichkeit
Ist eine von den Gottesgaben.
Dass sie bei unsrer Zeit
So wenig Menschen haben,
Das macht, sie bitten Gott nicht drum.
Denn von Natur geht unsers Herzens Dichten
Mit lauter Bösem um;
Soll's seinen Weg auf etwas Gutes richten,
So muss es Gott durch seinen Geist regieren
Und auf der Bahn der Tugend führen.
Verlangst du Gott zum Freunde,
So mache dir den Nächsten nicht zum Feinde
Durch Falschheit, Trug und List!
Ein Christ
Soll sich der Taubenart bestreben
Und ohne Falsch und Tücke leben.
Mach aus dir selbst ein solches Bild,
Wie du den Nächsten haben willt!

Waiting...

Cnota uczciwości
Darem jest wszak Pana.
A to, że w naszej współczesności
Tak niewielu ludziom dana
Stąd jest, że nie proszą o nią Boga.
Z natury bowiem dusza jest uboga
I złym się chce zajmować.
Jeśli serce dobra ma pragnąć a złemu zaradzić.
To musi sam Bóg przez Ducha nim kierować,
By je po drodze cnoty poprowadzić.
Chcesz mieć przyjaciela w Bogu?
Nie czyń sobie z bliźnich wrogów
Przez podstępne oszukaństwo.
Chrześcijaństwo
Wymaga, byśmy gołębiom się upodobniali
I bez obłudy żywot przeżywali.
Ty sam się staraj być tego obrazem,
Co w bliźnim widzieć chcesz zarazem.

Waiting...

Prawość oto
iedną z od Boga danych bywa cnotą.
Tać w naszym czasie
w niewielu tak ludziach obiawia się,
toć stąd, iż nie proszą Boga o to.
Gdaż ze swey natury sierce człeka
nics prócz zła iedno nie czeka;
ieśli sierce nasze ma się kierować ku dobremu
to musi Bóg nim rządzić dzięki Duchowi swemu
a wieść po ścieszce brukowaney cnotą.
Pragniesz Ty Boga mieć za towarzysza,
stąd drugiego nie czyń wrogiem swym,
przez kłamstwo, zdradę, podstępny czyn!
Krześciiańska dusza
winna dążenie okazować, iżby być iako gardlica,
tać żywie maiąc fałszem a niecnotą niezakryte lica.
Uczyń z siebie sam wizerunek rodzaiu tego,
iaki chciałbyś mieć u drugiego!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Coro

Clarino, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Alles nun, das ihr wollet, dass euch die Leute tun sollen,
das tut ihr ihnen.

Waiting...

„A więc wszystko, cobyście chcieli,
aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie."

Waiting...

Ninie wszystko, cóżbyście chcieli, iżby wam ludkowie czynić powinni, czyńcie wy onym.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Recitativo B

Violino I/II, Viola, Continuo

Die Heuchelei
Ist eine Brut, die Belial gehecket.
Wer sich in ihre Larve stecket,
Der trägt des Teufels Liberei.
Wie? lassen sich denn Christen
Dergleichen auch gelüsten?
Gott sei's geklagt! die Redlichkeit ist teuer.
Manch teuflisch Ungeheuer
Sieht wie ein Engel aus.
Man kehrt den Wolf hinein,
Den Schafspelz kehrt man raus.
Wie könnt es ärger sein?
Verleumden, Schmähn und Richten,
Verdammen und Vernichten
Ist überall gemein.
So geht es dort, so geht es hier.
Der liebe Gott behüte mich dafür!

Waiting...

Obłuda
Pomiotem jest Beliala wszak.
Kogo tej larwie zarazić się uda,
Ten nosić będzie szatana znak.
Jak to być może, że chrześcijanie
Znajdują w niej upodobanie?
Mój Boże! Uczciwość jest tak droga wszak!
Niejeden pomysł szatana
Wygląda anielsko,
lecz oto w skórze barana
Tkwi wilcze cielsko.
Cóż bardziej gorszyć może?
Obelgi, fałszywe sądzenie,
Przeklinanie i niszczenie
Powszechne jest wszędzie.
Dziś jest tam, jutro tu będzie.
Ratuj mnie przed tym, dobry Boże!

Waiting...

Oto nieszczerości
toć wydaliny Belialowe.
Któremu tać bywa osłoną
tegoż stygmatem diabła naznaczono.
Iako do tego przyszło, iż Krysta uczniowie
ku teyże są w dążności?
Boże, odwróć! Wysoką cena szczerości.
Liczne bywaią diabelskie potwory
a każdy wygląd angieła przyiąć na się skory.
Wilcze maiąc wnętrzności
wełnę na wierzch wystawia.
Któż większą niegodziwość sprawia?
Oplwanie, urąganie a sądów wydawanie,
potępianie a wygubianie
toć sprawy powszechności.
To tam się poiawi, to tuć, na tey ziemi.
Miły Bóg przed osłoni mię przed niemi!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Aria T

Oboe d'amore I/II, Continuo

Treu und Wahrheit sei der Grund
Aller deiner Sinnen,
Wie von außen Wort und Mund,
Sei das Herz von innen.
Gütig sein und tugendreich
Macht uns Gott und Engeln gleich.

Waiting...

Wierność, prawda, to podstawa,
Na nich masz budować.
Jak na zewnątrz twoje słowa
Tak niech dusza będzie prawa.
Bo człowiek żyjący w cnocie
Podobny Bożej istocie.

Waiting...

Wierność z prawdą wraz niech będą podwalinami
wszelkiey Twey działalności,
iako na wejrzeniu słowa rzeczone wargami
takimi niech będąć sierca wnętrzności.
Dobrotliwym być a cnotliwym
czyni nas z Bogiem równym a aniołem prawdziwym.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Choral

Clarino, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

O Gott, du frommer Gott,
Du Brunnquell aller Gaben,
Ohn den nichts ist, was ist,
Von dem wir alles haben,
Gesunden Leib gib mir,
Und dass in solchem Leib
Ein unverletzte Seel
Und rein Gewissen bleib.

Waiting...

O Boże, Panie mój,
Źródło łask niesłychanych,
Bez Ciebie nie ma nic,
Od ciebie wszystko mamy.
Daj zdrowe ciało mi,
W schronienie zamień je,
Gdzie mieszka Dusza i
Czyste sumienie me.

Waiting...

O Boże, któryś iest cnotliwy,
Tyś źrzódłem dóbr wszych prawdziwym,
krom oney nic nie bywa, co bywa,
tać wszytko, co posiadamy, dawa,
ciało day mi zdrowe,
w nim iedno gotowe
duszyca bydź kromia zmazy,
sąmnienie zbawionem skazy.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: A T B, Coro: S A T B, Clarino, Oboe I/II, Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 20. Juni 1723
Text: Erdmann Neumeister 1714/16; 3. Matthäus 7,12; 6. Johann Heermann 1630
Anlass: 4. Sonntag nach Trinitatis
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Armin i Andrzej Teske, 2004

Poprawił p. Filip Adam Zieliński 29 VIIII 2019 A.D i w Święto Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIIII.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przekład pisany w Święto Świętego Dominika, Wyznawcy, roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIII i w Święto Świętego Jana Marii Vianneya, Wyznawcy, i Święto Świętego Michała Archanioła roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIIII poświęcam czcigodnej i łaskawej Pani Magister Grażynie Banduch. Translation written on 4th of August of A.D. 2018 and 8th of August and 29th of September I dedicate to reverend and gracious lady Grażyna Banduch.

Komentarze użytkowników