Wielka msza h-moll

BWV 232 - Messe in h-Moll

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Inne przekłady, Filip Adam Zieliński
Tagi
inne msza
Dostępne nagrania:
 • Gardiner, BWV-232
 • Scroling BWV-232, Frans Bruggen
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 232

Messe in h-Moll

Waiting...

Wielka msza h-moll

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

Kyrie

Kyrie

Waiting...

Akt pokuty

Waiting...

1. Coro

Flauto traverso I/II, Oboe d'amore I/II, Fagotto, Violino I/II, Viola, Continuo

Kyrie eleison.

Waiting...

Panie, zmiłuj się nad nami.

Waiting...
 • Scroling
 • Gardiner
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Aria (Duetto) S.I S.II

Violino I/II, Continuo

Christe eleison.

Waiting...

Chryste, zmiłuj się nad nami.

Waiting...
 • Scroling
 • Gardiner
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Coro

Flauto traverso I/II, Oboe d'amore I/II, Fagotto, Violino I/II, Viola, Continuo

Kyrie eleison.

Waiting...

Panie, zmiłuj się nad nami.

Waiting...
 • Scroling
 • Gardiner
Odtwórz wszystkie powyżej

Gloria

Gloria

Waiting...

Hymn

Waiting...

4. Coro

Tromba I-III, Tamburi, Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Fagotto, Violino I/II, Viola, Continuo

Gloria in excelsis Deo.

Waiting...

Chwała Bogu na wysokości.

Waiting...
 • Scroling
 • Gardiner
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Coro

Tromba I-III, Tamburi, Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Fagotto, Violino I/II, Viola, Continuo

Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

Waiting...

A na Ziemi pokój ludziom dobrej woli.

Waiting...
 • Scroling
 • Gardiner
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Aria S.II

Violino solo, Violino I/II, Viola, Continuo

Laudamus te,
benedicimus te,
adoramus te,
glorificamus te.

Waiting...

Wielbimy Cię Panie,
błogosławimy
i cześć Ci
oddajemy.

Waiting...
 • Scroling
 • Gardiner
Odtwórz wszystkie powyżej

7. Coro

Tromba I-III, Tamburi, Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Fagotto, Violino I/II, Viola, Continuo

Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.

Waiting...

Dziękujemy Ci Panie
za Twą wielką Chwałę.

Waiting...
 • Scroling
 • Gardiner
Odtwórz wszystkie powyżej

8. Aria (Duetto) S.I T

Flauto traverso, Violino I/II, Viola, Continuo

Domine Deus, Rex coelestis,
Deus Pater omnipotens,
Domine Fili unigenite,
Jesu Christe altissime,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.

Waiting...

O Boże nasz w niebiesiech,
Boże Ojcze Wszechmogący,
królu nasz niebieski.
O Panie, jednorodzony Synu Boży.

Waiting...
 • Scroling
 • Gardiner
Odtwórz wszystkie powyżej

9. Coro

Flauto traverso I/II, Violino I/II, Viola, Violoncello, Continuo

Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis,
qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.

Waiting...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

Waiting...
 • Scroling
 • Gardiner
Odtwórz wszystkie powyżej

10. Aria A

Oboe d'amore, Violino I/II, Viola, Continuo

Qui sedes ad dextram Patris, miserere nobis.

Waiting...

Ty, który siedzisz po prawicy Boga Ojca,
zmiłuj się nad nami.

Waiting...
 • Scroling
 • Gardiner
Odtwórz wszystkie powyżej

11. Aria B

Corno da caccia, Fagotto I/II, Continuo

Quoniam tu solus sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus altissimus Jesu Christe.

Waiting...

Bo tylko Ty jesteś Święty,
Ty tylko jesteś Panem;
Ty tylko, o Chryste.

Waiting...
 • Scroling
 • Gardiner
Odtwórz wszystkie powyżej

12. Coro

Tromba I-III, Tamburi, Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Fagotto, Violino I/II, Viola, Continuo

Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris, Amen.

Waiting...

Wraz z Duchem Świętym
jesteś najwyższym
w Chwale Boga Ojca.
Amen.

Waiting...
 • Scroling
 • Gardiner
Odtwórz wszystkie powyżej

Credo

Credo

Waiting...

Wyznanie wiary

Waiting...

13. Coro

Violino I/II, Continuo

Credo in unum Deum.

Waiting...

Wierzę w jednego Boga,

Waiting...
 • Scroling
 • Gardiner
Odtwórz wszystkie powyżej

14. Coro

Tromba I-III, Tamburi, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
factorem coeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.

Waiting...

Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.

Waiting...
 • Scroling
 • Gardiner
Odtwórz wszystkie powyżej

15. Aria (Duetto) S.I A

Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Et in unum Dominum Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum
et ex Patre natum ante omnia saecula.
Deum de Deo,
lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero,
genitum, non factum consubstantialem Patri,
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines
et propter nostram salutem descendit de coelis.

Waiting...

I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.

Waiting...
 • Scroling
 • Gardiner
Odtwórz wszystkie powyżej

16. Coro

Violino I/II, Continuo

Et incarnatus est
de Spiritu Sancto ex Maria virgine,
et homo factus est.

Waiting...

I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi dziewicy i stał się człowiekiem.

Waiting...
 • Scroling
 • Gardiner
Odtwórz wszystkie powyżej

17. Coro

Flauto traverso I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Crucifixus etiam pro nobis
sub Pontio Pilato,
passus et sepultus est.

Waiting...

Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany.

Waiting...
2017-06-29
Z Kantaty BWV 4 nie, ale z BWV 12. :)
2016-08-18

czy to nie jest z kantaty 4?

 • Scroling
 • Gardiner
Odtwórz wszystkie powyżej

18. Coro

Tromba I-III, Tamburi, Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Et resurrexit tertia die
secundum scripturas,
et ascendit in coelum,
sedet ad dextram Dei Patris,
et iterum venturus est
cum gloria judicare vivos et mortuos,
cuius regni non erit finis.

Waiting...

I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca.

Waiting...
 • Scroling
 • Gardiner
Odtwórz wszystkie powyżej

19. Aria B

Oboe d'amore I/II, Continuo

Et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem,
qui ex Patre Filioque procedit;
qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur;
qui locutus est per Prophetas.
Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam.

Waiting...

Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.

Waiting...
 • Scroling
 • Gardiner
Odtwórz wszystkie powyżej

20. Coro

Continuo

Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.

Waiting...

Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. 

Waiting...
 • Scroling
 • Gardiner
Odtwórz wszystkie powyżej

21. Coro

Tromba I-III, Tamburi, Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Et exspecto resurrectionem mortuorum
et vitam venturi saeculi, Amen.

Waiting...

I oczekuję wskrzeszenia umarłych i żywota wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

Waiting...
 • Scroling
 • Gardiner
Odtwórz wszystkie powyżej

Sanctus

Sanctus

Waiting...

Sanctus

Waiting...

22. Coro

Tromba I-III, Tamburi, Oboe I-III, Violino I/II, Viola, Continuo

Sanctus, sanctus, sanctus
Dominus Deus Sabaoth
Pleni sunt coeli et terra gloria eius.

Waiting...

Święty, Święty, Święty jest Pan, Bóg Zastępów.

Waiting...
 • Scroling
 • Gardiner
Odtwórz wszystkie powyżej

23. Coro

Tromba I-III, Tamburi, Oboe I-III, Violino I/II, Viola, Continuo

Osanna in excelsis

Waiting...

Hosanna na wysokościach!

Waiting...
 • Scroling
 • Gardiner
Odtwórz wszystkie powyżej

24. Aria T

Tromba I-III, Tamburi, Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Benedictus qui venit in nomine Domini.

Waiting...

Błogosławiony, który idzie w Imieniu Pańskim.

Waiting...
 • Scroling
 • Gardiner
Odtwórz wszystkie powyżej

25. Coro

Violino solo, Continuo

Osanna in excelsis

Waiting...

Hosanna na wysokościach!

Waiting...
 • Scroling
 • Gardiner
Odtwórz wszystkie powyżej

Agnus Dei

Agnue Dei

Waiting...

Agnus Dei

Waiting...

26. Aria A

Violino I/II, Continuo

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

Waiting...

Baranku Boży gładzący światowe zgrzeszenia, miej nad nami zmiłowanie.

Waiting...
 • Scroling
 • Gardiner
Odtwórz wszystkie powyżej

27. Coro

Tromba I-III, Tamburi, Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Dona nobis pacem.

Waiting...

Daj nam pokój.

Waiting...
2020-01-16

Ta sama muzyka co w części 7.

 • Scroling
 • Gardiner
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S.I S.II A.I A.II T.I T.II B.I B.II, Coro: S.I S.II A.I A.II T.I T.II B.I B.II, Tromba I-III, Tamburi, Corno da caccia, Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Oboe d'amore I/II, Fagotto I/II, Violino I/II, Viola
Entstehungszeit: 1724/45
Diskussion: Aryeh Oron

Komentarz Filip Adam Zieliński

Wprowadzono w dniu 4 VIIII A.D. 2021. Dedykuję p. mgr Grażynie Weronice Banduchównie. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Entered on the 4th day of September A.D. 2021. I dedicate it to Ms. Grażyna Weronika Banduch. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników

2016-08-19

W oryginalnej partyturze utwór jest podzielony na 4 części, sekcje:

I. Missa (Kyrie & Gloria)
II. Symbolum Nicenum (Credo)
III. Sanctus
IV. Osanna, Benedictus, Agnus Dei et Dona nobis pacem

Mi jakoś łatwiej przychodzi myśleć o podziale mszy na jej główne części, tj.

 1. Kyrie (1-3)
 2. Gloria (4-12)
 3. Credo (13-21)
 4. Sanctus & Benedictus (22-25)
 5. Agnus Dei (26, 27)

A ponieważ tak ten utwór jest często dzielony w nagraniach więc taki podział tu zaproponuję.


Pewnym problemem jest podział części 20 i 21. W wielu źródłach robią to tak:

#20. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.

#21. Et exspecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi saeculi, Amen.

A ja bym zaproponował taki podział:

#20. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et exspecto resurrectionem mortuorum

#21. et vitam venturi saeculi, Amen.

Dlatego, że trąbki i kotły pojawiają się dopiero na słowa "i życia wiecznego w przyszłym świecie, Amen".

Partytura milczy na ten temat więc przychodzi mi się zdać na realizatorów nagrań, które dopiero zbieram.