Synu Dawida, prawdziwy Boże

BWV 23 - Du wahrer Gott und Davids Sohn

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Niedziela Pięćdziesiątnicy / Niedziela Zapustna
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Prof. Perz, 2012, Armin i Andrzej Teske, 2004, Inne przekłady, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • prof. M. Perz '2012
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 23

Du wahrer Gott und Davids Sohn

Waiting...

Synu Dawida, prawdziwy Boże

Waiting...

Ieś Bogiem prawym a synem Dawidowym

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Aria (Duetto) S A

Oboe I/II, Continuo

Du wahrer Gott und Davids Sohn,
Der du von Ewigkeit in der Entfernung schon
Mein Herzeleid und meine Leibespein
Umständlich angesehn, erbarm dich mein!

Und lass durch deine Wunderhand,
Die so viel Böses abgewandt,
Mir gleichfalls Hilf und Trost geschehen.

Waiting...

Synu Dawida, prawdziwy Boże,
Który z oddali już poznać możesz,
Z odwieczności, serca mego bóle, jęki,
Zmiłuj się nade mną i odwróć me męki.

I niech cudowna ręka Twa,
Co odczyniła tyle zla
I mnie wspomoże, mi pociechę da.

Waiting...

Ieś Bogiem prawym a synem Dawidowym,
Tyżeś od wieka iuże z oddaleniem
mego sierca boleść a cielne doległości  
stale znał, miey nade mną zmiłowanie!
A niechże Twoye ramię pełne wspaniałości,
co mnogość wielką odwracało złości,
takoż mi przyda sukurs a ucieszenie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Recitativo T

Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Ach! gehe nicht vorüber;
Du, aller Menschen Heil,
Bist ja erschienen,
Die Kranken und nicht die Gesunden zu bedienen.
Drum nehm ich ebenfalls an deiner Allmacht teil;
Ich sehe dich auf diesen Wegen,
Worauf man
Mich hat wollen legen,
Auch in der Blindheit an.
Ich fasse mich
Und lasse dich
Nicht ohne deinen Segen.

Waiting...

Ach! Nie przechodź, Panie, mimo!
Ludzkich dusz uzdrowicielu.
Nie do zdrowych misja Twa,
Na toś przyszedł, by uleczyć chorych wielu.
Z Twej wszechmocy dział więc będę mieć i ja.
Widzę Cię na drodze tej,
Przy której
Zechciano położyć mnie,
Nawet w ślepocie mej.
Przytrzymam się!
Nie puszczę Cię,
Nim nie pobłogosławisz mnie! 

Waiting...

Ach! Nie miyay mię,
Ty, Któryś wybawił wszytkie ludskie plemię,
ieś nama wzyewionym
ku niemocnym posługiwaniu, nie zasię bezbolnym.
Stąd we wszechmocności Twoyey mamci udział;
Oglądam ia Ciebie na ścieszkach onych,
na których ony
złożyli mię, ieśm położony,
chocia niewidzący.
Do Cię mi przypaść
a nie dam Ci odyść
błogosławieństwa Twego kromie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Coro

Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Aller Augen warten, Herr,
Du allmächtger Gott, auf dich,
Und die meinen sonderlich.
Gib denselben Kraft und Licht,
Lass sie nicht
Immerdar in Finsternissen!
Künftig soll dein Wink allein
Der geliebte Mittelpunkt
Aller ihrer Werke sein,
Bis du sie einst durch den Tod
Wiederum gedenkst zu schließen.

Waiting...

Boże Wszechmocny, Panie Światłości!
Wszak wszystkich oczy Ciebie czekają.
Moje zaś oczy w szczególności.
Niech moc i światło od Ciebie mają,
Niech nie pozostają
Na zawsze w ciemności.
Niech w przyszłości Twe skinienie
Najważniejsze im się stanie,
Nich im będzie jak natchnienie.
Aż przez śmierć je zamkniesz, Panie
I mnie weźmiesz do wieczności. 

Waiting...

Panie! Oczekują oczy wsze,
Boże Wszechmocny, na Cię,
a zwłaszcza mych ócz para.
Przydaj blasku a mocności,
postaray
sie odiąć onym ćmę wieczności!
Powinne Twoye gesty będące
umiłowanym środkiem, iako Słoynce,
być onym we wszytkich działach,
zanim zechcesz przez skonanie
sprawić ponowne ich zamknienie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Choral

Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Cornetto col Soprano, Trombone I coll' Alto, Trombone II col Tenore, Trombone III col Basso, Continuo

Christe, du Lamm Gottes,
Der du trägst die Sünd der Welt,
Erbarm dich unser!
Christe, du Lamm Gottes,
Der du trägst die Sünd der Welt,
Erbarm dich unser!
Christe, du Lamm Gottes,
Der du trägst die Sünd der Welt,
Gib uns dein' Frieden. Amen.

Waiting...

O Baranku Boży,
Który gładzisz świata grzech,
Zmiłuj się nad nami!
O Baranku Boży,
Który gładzisz świata grzech,
Zmiłuj się nad nami!
Baranku Boży,
Który gładzisz świata grzech,
Dajże nam swój pokój! Amen. 

Waiting... ŚE 366

Krystusie, Boży Ty Barańcze,
Ty, co nosisz przewiny światowe,
okaż nad nama zmiłowanie!
Krystusie, Boży Ty Barańcze,
Ty, co nosisz przewiny światowe,
okaż nad nama zmiłowanie!
Krystusie, Boży Ty Barańcze,
Ty, co nosisz przewiny światowe,
udziel nama Twego miru. Niech tako się sstanie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A T, Coro: S A T B, Cornetto, Trombone I-III, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 7. Februar 1723
Text: unbekannter Dichter; 1-3: Lukas 18,35-43; 4: Agnus Dei 1528
Anlass: Estomihi
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 20 VIIII A.D. 2018 (ze zmianami wprowadzonemi 17 VI A.D. 2019). Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch oraz prof. Filipowi Ambrose. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 20th day of September A.D. 2018 (with the changes implemented on 17th day of June A.D. 2019). Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Professor Philip Ambrose. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników