Uciszcie się, nie gadajcie

BWV 211 - Schweigt stille, plaudert nicht

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Armin i Andrzej Teske, 2004
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

BWV 211

Schweigt stille, plaudert nicht

Waiting...

Uciszcie się, nie gadajcie

Waiting...

1. Recitativo T

Continuo

Schweigt stille, plaudert nicht
Und höret, was itzund geschicht:
Da kömmt Herr Schlendrian
Mit seiner Tochter Liesgen her,
Er brummt ja wie ein Zeidelbär;
Hört selber, was sie ihm getan!

Waiting...

Uciszcie się, nie gadajcie,
A co stanie się, słuchajcie:
Pan Schlendrian nadchodzi tu,
Z córką swoją Liesgen kroczy;
Ależ, jak ten niedźwiedź, mruczy.
Słuchajcie, co zrobiła mu.

Waiting...
 • Suzuki
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Aria B

Violino I/II, Viola, Continuo

Hat man nicht mit seinen Kindern
Hunderttausend Hudelei!

Was ich immer alle Tage
Meiner Tochter Liesgen sage,
Gehet ohne Frucht vorbei.

Waiting...

Schlendrian
Człek ma toć ze swymi dziećmi
Sto tysięcy utrapień!

Bezowocnie spływa bowiem
Co mej córce Liesgen powiem,
Choć powtarzam to co.dzień.

Waiting...
 • Suzuki
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Recitativo B S

Continuo

Bass
Du böses Kind, du loses Mädchen,
Ach! wenn erlang ich meinen Zweck:
Tu mir den Coffee weg!Sopran
Herr Vater, seid doch nicht so scharf!
Wenn ich des Tages nicht dreimal
Mein Schälchen Coffee trinken darf,
So werd ich ja zu meiner Qual
Wie ein verdorrtes Ziegenbrätchen.

Waiting...

Schlendrian
Złe dziecię, dziewczyno pusta,
Ach, kiedyż ja wygram mą sprawę:
Rzuć ty wreszcie precz tę kawę!

Liesgen
Nie bądź ojcze tak surowy.
Jeśli nie wypiję co dzień
Trzech filiżaneczek kawy,
To zostanie ze mnie cień,
Wiór, jak z kozy pieczeń sucha.

Waiting...
 • Suzuki
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Aria S

Flauto traverso, Continuo

Ei! wie schmeckt der Coffee süße,
Lieblicher als tausend Küsse,
Milder als Muskatenwein.

Coffee, Coffee muss ich haben,
Und wenn jemand mich will laben,
Ach, so schenkt mir Coffee ein!

Waiting...

Liesgen
Oj, jak smaczna kawa słodka.
Niż całusów tysiąc milsza,
Niż muszkatołowe wino.
Kawę, kawę muszę ja pić,
A kto chce mnie czym pokrzepić,
Niech kawy naleje jeno!

Waiting...
 • Suzuki
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Recitativo B S

Continuo

Wenn du mir nicht den Coffee lässt,
So sollst du auf kein Hochzeitfest,
Auch nicht spazierengehn.Sopran
Ach ja!
Nur lasset mir den Coffee da!Bass
Da hab ich nun den kleinen Affen!
Ich will dir keinen Fischbeinrock nach itzger Weite schaffen.Sopran
Ich kann mich leicht darzu verstehn.Bass
Du sollst nicht an das Fenster treten
Und keinen sehn vorübergehn!Sopran
Auch dieses; doch seid nur gebeten
Und lasset mir den Coffee stehn!Bass
Du sollst auch nicht von meiner Hand
Ein silbern oder goldnes Band
Auf deine Haube kriegen!Sopran
Ja, ja! nur lasst mir mein Vergnügen!Bass
Du loses Liesgen du,
So gibst du mir denn alles zu?

Waiting...

Schlendrian
Jeśli mi nie rzucisz kawy,
To nie będziesz na zabawy,
Ani też na spacer chodzić.

Liesgen
Zgoda!
Byłem tylko kawę miała.

Schlendrian
Ależ głuptas z mej córeczki!
Nie sprawię ci na fiszbinach
Rozszerzanej sukieneczki.

Liesgen
Łatwo na to ja przystanę.

Schlendrian
Nie będziesz mogła w oknie stać
By z przechodniów mieć zabawę!

Liesgen
To też, lecz daj się ubłagać
I pozostaw mi mą kawę!

Schlendrian
Nie dostaniesz też z mej ręki
Ni srebrnej, ni złotej wstęgi
By czepek przyozdobić!

Liesgen
Dobrze, byłem sobie kawę mogła robić.

Schlendrian
Ach ty płocha Liesgen, ty,
Przystaniesz na wszystko li?

Waiting...
 • Suzuki
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Aria B

Continuo

Mädchen, die von harten Sinnen,
Sind nicht leichte zu gewinnen.
Doch trifft man den rechten Ort,
O! so kömmt man glücklich fort.

Waiting...

Schlendrian
Dziewcząt co są uparte tak
Nie łatwo jest przemóc. Wszak
Gdy jej miejsce czułe znasz
Łatwo już ją przekonasz.

Waiting...
 • Suzuki
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

7. Recitativo B S

Continuo

Bass
Nun folge, was dein Vater spricht!Sopran
In allem, nur den Coffee nicht.Bass
Wohlan! so musst du dich bequemen,
Auch niemals einen Mann zu nehmen.Sopran
Ach ja! Herr Vater, einen Mann!Bass
Ich schwöre, dass es nicht geschicht.Sopran
Bis ich den Coffee lassen kann?
Nun! Coffee, bleib nur immer liegen!
Herr Vater, hört, ich trinke keinen nicht.Bass
So sollst du endlich einen kriegen!

Waiting...

Schlendrian
Bądź ojcu swemu posłuszną!

Liesgen
We wszystkim, ale nie z kawą.

Schlendrian
Więc się musisz i z tym zgodzić:
Nigdy za mąż nie wychodzić.

Liesgen
Panie ojcze! Męża toć chcę!

Schlendrian
Klnę się, nie ma o tym mowy.

Liesgen
Póki kawy nie porzucę?
Ach, kawo! Na zawsze żegnaj mi!
Panie ojcze, odtąd nie tknę już kawy.

Schlendrian
Wreszcie; więc męża poszukam ci!

Waiting...
 • Suzuki
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

8. Aria S

Violino I/II, Viola, Cembalo, Continuo

Heute noch,
Lieber Vater, tut es doch!
Ach, ein Mann!
Wahrlich, dieser steht mir an!

Wenn es sich doch balde fügte,
Dass ich endlich vor Coffee,
Eh ich noch zu Bette geh,
Einen wackern Liebsten kriegte!

Waiting...

Jeszcze dziś
Drogi ojcze, zechciej iść!
Mąż, ach mąż!

Przed oczami stoi wciąż!
Oby rzecz się szybko działa,
Bym, gdy kawę ja odłożę,
Jeszcze nim się spać położę
Dziarskiego męża dostała!

Waiting...
 • Suzuki
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

9. Recitativo T

Continuo

Nun geht und sucht der alte Schlendrian,
Wie er vor seine Tochter Liesgen
Bald einen Mann verschaffen kann;
Doch, Liesgen streuet heimlich aus:
Kein Freier komm mir in das Haus,
Er hab es mir denn selbst versprochen
Und rück es auch der Ehestiftung ein,
Dass mir erlaubet möge sein,
Den Coffee, wenn ich will, zu kochen.

Waiting...

Chodzi i szuka teraz Schlendrian stary
Jakby swojej córce Liesgen
Rychło męża dać do pary;
Lecz Liesgen skrycie głosi wszędzie:
Zalotnik żaden w dom nie wejdzie,
Zanim sam tego nie przyrzecze
I bym też w kontrakcie ślubnym miała,
Że mi dozwoli, gdy będę chciała,
Bym kawę sobie gotowała.

Waiting...
 • Suzuki
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

10. Coro (Terzetto) S T B

Flauto traverso, Violino I/II, Viola, Continuo

Die Katze lässt das Mausen nicht,
Die Jungfern bleiben Coffeeschwestern.

Die Mutter liebt den Coffeebrauch,
Die Großmama trank solchen auch,
Wer will nun auf die Töchter lästern!

Waiting...

Kot nie da spokoju myszy,
Panny zaś będą przy kawie trwać.
Skoro mama kawę znała,
Babcia także ją pijała,
Któż córki zechce więc oczerniać.

Waiting...
 • Suzuki
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S T B, Coro: S T B, Flauto traverso, Violino I/II, Viola, Cembalo, Continuo
Entstehungszeit: 1734/35
Text: Christian Friedrich Henrici (Picander) 1732; 9,10: unbekannter Dichter
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Armin i Andrzej Teske, 2004

To przekład pana Andrzeja Teske bo kantaty świeckie on tłumaczył.

Komentarze użytkowników