Królu Niebios, bądź pozdrowion

BWV 182 - Himmelskönig, sei willkommen

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: 6 Niedziela Wielkiego Postu / 2 Niedziela Męki Pańskiej czyli Palmowa
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Prof. Perz, 2012, Armin i Andrzej Teske, 2004, Inne przekłady, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • prof. M. Perz '2012
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 182

Himmelskönig, sei willkommen

Waiting...

Królu Niebios, bądź pozdrowion

Waiting...

Zawitay, władco na Niebie

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Sonata

Flauto, Violino concertante, Violino di ripieno, Viola I/II, Violoncello, Continuo
Waiting...
Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Coro

Flauto, Violino, Viola I/II, Violoncello, Continuo

Himmelskönig, sei willkommen,
Lass auch uns dein Zion sein!
Komm herein,
Du hast uns das Herz genommen.

Waiting...

Królu Niebios, bądź pozdrowion.
Zwól nam Twym Syjonem być!
Do nas wnijdź!
Serca nasze Tyś już wziął.

Waiting...

Zawitay, władco na Niebie,
spraw, iżbyśmy Syonem Twem mogli bydź!
Przydź,
sierce nasze masz u siebie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Recitativo B

Violoncello, Continuo

Siehe, ich komme, im Buch ist von mir geschrieben;
deinen Willen, mein Gott, tu ich gerne.

Waiting...

„Oto przychodzę;
W zwoju księgi napisano o mnie:
Pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój."

Waiting... !!!

Obaczcie, przychodzę, w Ksiąszcze ode mię stoi napisane; zamysł Twoy, moy Boże, spełniam ochotnie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Aria B

Violino, Viola I/II, Continuo

Starkes Lieben,
Das dich, großer Gottessohn,
Von dem Thron
Deiner Herrlichkeit getrieben,
Dass du dich zum Heil der Welt
Als ein Opfer vorgestellt,
Dass du dich mit Blut verschrieben.

Waiting...

Wielkie jest to miłowanie.
Co Ciebie, Syna Bożego,
Wypędziło z tronu Twego,
Byś człowiekiem stał się, Panie.
Wielkie jest to miłowanie,
Ze za świata zbawienie,
Śmierć przyjąłeś i cierpienie,
Żeś się ofiarował, Panie.

Waiting...

Mocarną siła oney miłości,
iż Cię, Boga Syna potężnego,
z stolca swego
zdiąwszy odarła ze Twey świętości,
iżbyś dla zbawienia świata tego
ku ofierze był oddanym,
Krwią Twą zapis on spisany.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Aria A

Flauto solo, Continuo

Leget euch dem Heiland unter,
Herzen, die ihr christlich seid!
Tragt ein unbeflecktes Kleid
Eures Glaubens ihm entgegen,
Leib und Leben und Vermögen
Sei dem König itzt geweiht.

Waiting...

Kładźcie się pod stopy Pana,
Serca, które są w chrześcijanach!
Wiary szaty niesplamione
Na spotkanie z Panem nieście.
Ciało, życie, mienie wreszcie,
Dajcie Panu poświęcone.

Waiting...

Zegniycie się Zbawcy w pokłonie,
sierca, któreście krześciańskie!
Przyoblec się wam w niepokalane odzienie
wiary na toć spotkanie Pańskie,
powłokę cielną a żywot y dobra wszytkie
Królowi powierzone ninie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Aria T

Violoncello, Continuo

Jesu, lass durch Wohl und Weh
Mich auch mit dir ziehen!
Schreit die Welt nur "Kreuzige!",
So lass mich nicht fliehen,
Herr, von deinem Kreuzpanier;
Kron und Palmen find ich hier.

Waiting...

Za Tobą, Jezu, na dolę, niedolę
Chcę pójść pełniąc Twoją wolę.
Kiedy krzyczy świat „Ukrzyżuj!",
Udziel, Panie, męstwa daru,
Abym nie zbiegł spod sztandaru,
Palmę znalazł w Twoim krzyżu.

Waiting...

Iesusie, bych ia w dobrej a złey doli
był przy Tobie zechciey pozwolić!
Głos świata iedno ,,na krzyż!’’ wzywa,
spraw, iżbych nie odstąpił, Panie,
kędy krzyżowa Twa flaga powiewa;
day diademu z palmą tuć nalezienie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

7. Choral

Flauto, Violino, Viola I/II, Violoncello, Continuo

Jesu, deine Passion
Ist mir lauter Freude,
Deine Wunden, Kron und Hohn
Meines Herzens Weide;
Meine Seel auf Rosen geht,
Wenn ich dran gedenke,
In dem Himmel eine Stätt
Uns deswegen schenke.

Waiting...

Jezu, gorzka męka Twa
Moim pocieszeniem,
Rany Twe i hańba ta
Serca pokrzepieniem;
Idę jak po płatkach róż,
Tobie wznosząc dzięki,
Ze mam dom swój w niebie już
Z powodu Twej męki.

Waiting...

Iesusie, Twoye umęczenie
wielkim mym uweseleniem,
Twe rany, ciernie a wydrwienie
mojego sierca błonie;
duszyca ma po różach kroczy
skoro toć przywołam przed oczy,
iż w Niebiesiech nagotowana
przezeń kwatera bywa nama.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

8. Coro

Flauto, Violino, Viola I/II, Violoncello, Continuo

So lasset uns gehen in Salem der Freuden,
Begleitet den König in Lieben und Leiden.
Er gehet voran
Und öffnet die Bahn.

Waiting...

Udajmy się za Nim do Salem Radości,
Towarzysząc Jemu w męce i miłości.
On idzie na przedzie.
Do zwycięstwa wiedzie.

Waiting...

Oto zwólcież nama odyść w Salem wiesiela,
przy boku królewskim śród miłowania a biady wiela.
Podąża Onci, szlak przeciera,
a drogę roztwiera.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: A T B, Coro: S A T B, Flauto, Violino I/II, Viola I/II, Continuo
Entstehungszeit: 25. März 1714
Text: wahrscheinlich Salomo Franck; 3: Psalm 40,8-9; 7: Paul Stockmann 1633
Anlass: Palmarum
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 2 XI A.D. 2018 (ze zmianami wprowadzonemi 20 VI A.D. 2019). Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Andrzejowi Niemirskiemu. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 2nd day of November A.D. 2018 (with the changes implemented on 20th day of June A.D. 2019). Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mr. Andrzej Niemirski. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników