Wasza Xiążęca Mość, Leopoldzie

BWV 173a - Durchlauchtster Leopold

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Urodziny
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 173a

Durchlauchtster Leopold

Waiting...

Wasza Xiążęca Mość, Leopoldzie

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Recitativo S

Violino I/II, Viola, Continuo

Durchlauchtster Leopold,
Es singet Anhalts Welt
Von neuem mit Vergnügen,
Dein Köthen sich dir stellt,
Um sich vor dir zu biegen,
Durchlauchtster Leopold!

Waiting...

Wasza Xiążęca Mość, Leopoldzie,
Anhaltów świat pienie wznasza
nowotne śród roskoszności,
Cothena Twą się ogłasza
skłoniwszy się w korności,
Wasza Xiążeca Mość, Leopoldzie!

Waiting...
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Aria S

Flauto traverso I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Güldner Sonnen frohe Stunden,
Die der Himmel selbst gebunden,
Sich von neuem eingefunden,
Rühmet, singet, stimmt die Saiten,
Seinen Nachruhm auszubreiten!

Waiting...

Szczęsne godziny Słońca złocistego,
co od Niebios samych bywaią zrządzone,
nowotnie nam są nalezione,
sławcie, poycie, niech brzmią struny,
sławę roskrzewiaycie Iego!

Waiting...
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria B

Violino I/II, Viola, Continuo

Leopolds Vortrefflichkeiten
Machen uns itzt viel zu tun.

Mund und Herze, Ohr und Blicke
Können nicht bei seinem Glücke,
Das ihm billig folget, ruhn.

Waiting...

Leopolda wyborne przymioty
czynią nam wieleć ninie roboty.

Usty z siercem, uszy z oczyma
śród za Nim idącey szczęsności –
żadne odpoczynienia nie ma.

Waiting...
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Aria (Duetto) B S

Flauto traverso I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Bass

Unter seinem Purpursaum
Ist die Freude
Nach dem Leide,
Jeden schenkt er weiten Raum,
Gnadengaben zu genießen,
Die wie reiche Ströme fließen.

Sopran

Nach landesväterlicher Art
Er ernähret,
Unfall wehret;
Drum sich nun die Hoffnung paart,
Dass er werde Anhalts Lande
Setzen in beglückten Stande.

beide

Doch wir lassen unsre Pflicht
Froher Sinnen
Itzt nicht rinnen,
Heute, da des Himmels Licht
Seine Knechte fröhlich machet
Und auf seinem Zepter lachet.

Waiting...

BAS

Pod krańcem Iego szaty purpurowey
czuwa wesele
po nieszczęsności, wieleć
mieśca ma człek wszelki,
iżby pocztów zażywał łaskawości,
co płyną by strumień wielki.

SOPRAN

Iako Ociec kraiu w możności
Onci odżywia,
broni ode nieszczęsności;
stąd ninie ufność roście prawie,
iż ziemia Anhaltów przezeń będzieć
rządzona, w szczęsnym stanie osiędzie.

OBA

Stąd niech nasze powinności
na rzecz myśli radości
nie odbieżą ninie,
dziś wszak, iż niebieskie światłości
służebnika szczęsnym czynią swego
a na berle iaśnieią Iego.

Waiting...
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Recitativo (Duetto) S B

Continuo

Durchlauchtigster, den Anhalt Vater nennt,
Wir wollen dann das Herz zum Opfer bringen;
Aus unsrer Brust, die ganz vor Andacht brennt,
Soll sich der Seufzer Glut zum Himmel schwingen,

Waiting...

Wasza Xiążęca Mość, Oćcem zwą Ciebie Anhaltowie,
pragniemy przeto serca nieść w ofierze k’Tobie;
z piersi nam, co cale refleksyą rozpalone,
winny westchnień namiętności ku Niebu być wznoszone.

Waiting...
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Aria S

Flauto traverso I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

So schau dies holden Tages Licht
Noch viele, viele Zeiten.

Und wie es itzt begleiten
Hohes Wohlsein und Gelücke,
So wisse es, wenn es anbricht
Ins Künftige, von Kummer nicht.

Waiting...

Niech dzień światłości nadobny
uyrzymy wieleć, wieleć ieszcze razy.

A iak mu ninie towarzyszymy
Pomyślnością wysoką, szczęsnością,
niech nie wie nic o smutku urazy
skoro ziawi się w przyszłości.

Waiting...
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

7. Aria B

Violoncello, Fagotto, Cembalo, Violone

Dein Name gleich der Sonnen geh,
Stets während bei den Sternen steh!
Leopold in Anhalts Grenzen
Wird im Fürstenruhme glänzen.

Waiting...

Imię Twe na Słońca wzór samego
biegnie a śród gwiazd na stałe staie!
Leopold, kędy Anhatów kraie,
śród Xięstwa lśnienie dawać będzie swego.

Waiting...
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

8. Coro (Duetto) S B

Flauto traverso I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Nimm auch, großer Fürst, uns auf
Und die sich zu deinen Ehren
Untertänigst lassen hören!
Glücklich sei dein Lebenslauf,
Sei dem Volke solcher Segen,
Den auf deinem Haupt wir legen!

Waiting...

Przyimiy nas takoż, Wielki Xiążę, do się,
którzy pienie ku Twey czci
naypoddaniey, słyszeć daiąc, wznosim!
Niech Ci się w żywocie szczęści,
Bądź ludowi swemu tey miary dobrością,
którą na Twey skroni składamy z kornością!

Waiting...
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S B, Flauto traverso I/II, Fagotto, Violino I/II, Viola, Violone, Continuo
Entstehungszeit: unbekannt
Text: unbekannter Dichter
Anlass: Geburtstag des Fürsten Leopold von Anhalt-Köthen
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Filip Adam Zieliński

Najczcigodniejszej i Najłaskawszej PAni MAgister Grażynie BANDUCHÓWNIE poświęcam przekład napisany w dzień ferialny po Święcie Świętego Piusa X, Papieża, Wyznawcy, roku od Wcielenia Pańskiego MM°XX° . Adres elektronicznej skrzynki pocztowej autora tłumaczenia: f.a.zielinski@interia.pl . To the most reverend and most gracious Ms. Grażyna BANDUCH I dedicate the translation written on 4th September 2020 A.D. Translator's e-mail address: f.a.zielinski@interia.pl .

Komentarze użytkowników