Siercem a ięzykiem a czynem a żywotem

BWV 147a - Herz und Mund und Tat und Leben

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: 4 Niedziela Adwentu
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Inne przekłady, Filip Adam Zieliński, Jeszcze inne przekłady
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 147a

Herz und Mund und Tat und Leben

Waiting...

Siercem a ięzykiem a czynem a żywotem

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Coro

Herz und Mund und Tat und Leben
Muss von Christo Zeugnis geben
Ohne Furcht und Heuchelei,
Dass er Gott und Heiland sei.

Waiting...

Siercem a ięzykiem a czynem a żywotem
muszą ludkowie świadectwo dać o tem,
kromie boyaźni a nieszczerości,
iż Chryst Zbawicielem a Bogiem iście.

Waiting...

2. Aria A

Schäme dich, o Seele, nicht,
Deinen Heiland zu bekennen,
Soll er seine Braut dich nennen
Vor des Vaters Angesicht!
Denn wer ihn auf dieser Erden
Zu verleugnen sich nicht scheut,
Soll von ihm verleugnet werden,
Wenn er kommt zur Herrlichkeit!

Waiting...

Nie sromay się, o duszyco,
wyznawać Twoyego Zbawcy,
nazwie Cię Onci swą oblubienicą
przed Oćca swego obliczem!
Atoli który tuć ziemie
nie cofa się przed wyrzeczeniem
sam doświadczy Iego zaprzania
skoro Zbawca w chwale stanie.

Waiting...

3. Aria T

Hilf, Jesu, hilf, dass ich auch dich bekenne
In Wohl und Weh! in Freud und Leid!
Dass ich dich meinen Heiland nenne
In Glauben mit Gelassenheit.
Dass stets mein Herz von deiner Liebe brenne!

Waiting...

Wspomóż, Iesu, wspomóż, iżbym Cię takoż wyznawał
w zdrowiu w a biadzie! śród wiesiela a boleści!
iżbym Cię Wybawcą swym nazywał
We wierze a cierpliwości.
Niech stale Twa miłość w sierca mego płonie wnętrzności.

Waiting...

4. Aria S

Bereite dir, Jesu, noch heute die Bahn!
Beziehe die Höhle
Des Herzens, der Seele,
Und blicke mit Augen der Gnade mich an.

Waiting...

Szykuy swą, Iezus, iuże dzisia drożynę!
wnidź w schronienia cichości,
sierca a duszycy wnętrzności,
spoyrzawszy na mię klemencyi oczyma.

Waiting...

5. Aria B

Lass mich der Rufer Stimme hören,
Die mit Johanne treulich lehren,
Ich soll in dieser Gnadenzeit
Von Finsternis und Dunkelheit
Zum wahren Lichte mich bekehren.

Waiting...

Zwól posłyszeć głos wołaiącego
nauki Iana okazuiącego,
winienem w oney łaski godzinie
ode ciemności co z mroku płynie
zwrócić się do światła prawego.

Waiting...

6. Choral

Dein Wort lass mich bekennen
Für dieser argen Welt,
Auch mich dein'n Diener nennen,
Nicht fürchten Gwalt noch Geld,
Das mich bald mög ableiten
Von deiner Wahrheit klar;
Wollst mich auch nicht abscheiden
Von der christlichen Schar.

Waiting...

Twę Mowę day wyznawać
na tym świecie pełnym złości,
iżbym służebnikiem zwan Twym był w możności,
nie musiał lęku przed gwałtem, złotem odczuwać,
teć mogą mię odwrócić
od Prawdy Twey czystości,
nie chciey mię takoż wyrzucić
z krześciiańskiey społeczności.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Entstehungszeit: 1716 begonnen
Text: Salomo Franck 1717
Bemerkungen: Musik verschollen
Anlass: 4. Adventssonntag
Diskussion: Aryeh Oron
Poprawił p. lic. F. A. Zieliński 7 XI 2023.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przekład pisany w Święto Świętego Grzegorza VII, Papieża i Wyznawcy, oraz Święto Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIIII poświęcam czcigodnej i łaskawej Pani Magister Grażynie Banduch i p. Pawłowi Lelkowi. Translation written on 25th of May and 26th of August A.D. 2019 I dedicate to reverend and gracious lady Grażyna Banduch and Mr Paweł Lelek.

Komentarze użytkowników