Ja żyję, me serce, ku twojej radości

BWV 145 - Ich lebe, mein Herze, zu deinem Ergötzen

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Wtorek w Oktawie Wielkanocnej
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Armin i Andrzej Teske, 2004, Inne przekłady, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 145

Ich lebe, mein Herze, zu deinem Ergötzen

Waiting...

Ja żyję, me serce, ku twojej radości

Waiting...

Ia żywię, me serce, byś było wesołe

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

a. Choral

Continuo

Auf, mein Herz, des Herren Tag
Hat die Nacht der Furcht vertrieben:
Christus, der im Grabe lag,
Ist im Tode nicht geblieben.
Nunmehr bin ich recht getröst,
Jesus hat die Welt erlöst.

Waiting...

Powstań serce, Pański dzień
Przegnał trwogi noc bezsenną.
Padł na Pana śmierci cień,
Lecz w grób złożon nadaremno.
Więc jam już pocieszony,
A świat przezeń zbawiony.

Waiting...

Nuże, serce me, oto dzień Pana
dał, iż noc trwogi iuże przegnana:
Chrystus, Tenci w grób padł,
nie pozostał przy Swem zgonie.
Prawiem pocieszony ninie,
Jezus odkupił świat.

Waiting...
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

b. Coro

Tromba, Violino I/II, Viola, Continuo

So du mit deinem Munde bekennest Jesum,
dass er der Herr sei, und gläubest in deinem Herzen,
dass ihn Gott von den Toten auferwecket hat, so wirst du
selig.

Waiting...

„Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz."

Waiting...

Skoro ustami wyznasz IEzusa,
iż Onci iest Panem
a uwierzysz w sercu swoiem,
iżeć IEgo BÓG wzbudził z martwych,
będziesz błogosławionym.

Waiting...
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

1. Aria (Duetto) T S

Violino, Continuo

Tenor
Ich lebe, mein Herze, zu deinem Ergötzen,
Mein Leben erhebet dein Leben empor.

Sopran
Du lebest, mein Jesu, zu meinem Ergötzen,
Dein Leben erhebet mein Leben empor.

beide
Die klagende Handschrift ist völlig zerrissen,
Der Friede verschalt ein ruhig Gewissen
Und öffnet den Sündern das himmlische Tor.

Waiting...

Jezus (Tenor), Dusza (Sopran)
Ja żyję { me serce / mój Jezu } ku Twojej radości,
{ Me / Twe } życie podnosi { twoje / moje } życie wzwyż.

Oba głosy
Oto list dłużny został już porwany;
Sumienie spokojne, bo pokój nam dany,
Otwarte grzesznikom nieba bramy już.

Waiting...

IEzus
Ia żywię, me serce, byś było wesołe,
moy żywot - wznosiciel wzgorę życia Twego.

Serce
Ty żywiesz, moy IEzu, bym było wesołe,
Twoy żywot - wznosiciel wzgorę życia mego.

oba
Pismo płaczące rozdarte iest całe,
pokóy to rozdzielca sumienia czystego,
grzesznikom rostwiera niebnych skrzydła bram.

Waiting...
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Recitativo T

Continuo

Nun fordre, Moses, wie du willt,
Das dräuende Gesetz zu üben,
Ich habe meine Quittung hier
Mit Jesu Blut und Wunden unterschrieben.
Dieselbe gilt,
Ich bin erlöst, ich bin befreit
Und lebe nun mit Gott in Fried und Einigkeit,
Der Kläger wird an mir zuschanden,
Denn Gott ist auferstanden.
Mein Herz, das merke dir!

Waiting...

Niech żąda Mojżesz, aby w trudzie
Prawo srogie wypełniali ludzie;
Lecz ja mam me pokwitowanie,
Co krwią Jezusa podpisane,
I ono tylko ważne.
Zbawionym jest, oswobodzony
W pokoju z Bogiem pogodzony.
A oskarżyciel zwalony z nóg,
Gdyż mój zmartwychwstał Bóg.
Zważ to, me serce, bądź odważne!

Waiting...

Żąday, Moyżeszu, iako prawisz,
by ćwiczyć się w groźnym onym prawie;
mamci ia tu pismo podpisane
IEzusa Krwią a IEgo raną.
Zadosyć ono,
odkupiono, wyzwolono
mię, żywię z BOGIEM w pokoiu, iedności ninie,
żałobnicy u mnie maią pohańbienie,
BÓG powstał przeto!
Serce moie, rozważże to!

Waiting...
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria B

Tromba, Flauto traverso, Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Continuo

Merke, mein Herze, beständig nur dies,
Wenn du alles sonst vergisst,
Dass dein Heiland lebend ist;
Lasse dieses deinem Gläuben
Einen Grund und Feste bleiben,
Auf solche besteht er gewiss.
Merke, meine Herze, nur dies.

Waiting...

Moje serce, zważ to, zważ
Chociaż słabą pamięć masz,
Ze wszak żyje Zbawca nasz!
Na tym wiary gmach wnoś święty,
Na tym stawiaj fundamenty,
Na tym jej się oprzeć każ!
Moje serce, zważ to, zważ.

Waiting...

Zważay, me serce, iedno stale,
skoroś inszego przepomniało wszytek,
iż Zbawca Twoy żywot ma w udziale!
Niechże Twey wierze na użytek
fundamentem to-ć zostanie,
na tym się pewnie ostanie.
Zważ, me serce, iedno to-ć!

Waiting...
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Recitativo S

Continuo

Mein Jesus lebt,
Das soll mir niemand nehmen,
Drum sterb ich sonder Grämen.
Ich bin gewiss
Und habe das Vertrauen,
Dass mich des Grabes Finsternis
Zur Himmelsherrlichkeit erhebt;
Mein Jesus lebt,
Ich habe nun genug,
Mein Herz und Sinn
Will heute noch zum Himmel hin,
Selbst den Erlöser anzuschauen.

Waiting...

Oto mój Jezus żywy!
Żadna tego rzecz nie zmienia.
Umrę przeto bez zmartwienia.
Pełnym pewności,
Pełnym ufności,
Że poprzez zimne grobu ciemności
Chwalę i pokój znajdę prawdziwy.
Oto mój Jezus żywy!
Nic więcej mi nie trzeba.
Me serce oraz duszę
Pragnienie wznosi już do nieba,
Gdzie Zbawiciela ujrzeć tuszę.

Waiting...

Żyw moy iest IEzus Pan!
Tego nikt mi nie odbierze,
stąd mrę krom niepokoiu szczerze.
Pewność ia mam,
mamci ia zaufanie,
iż grobowe zmierzchanie
ku Niebios chwale mię podniesie;
Żywie moy IEzus Pan,
stąd zadosyć ia mam,
serce, wsze, co iest cielesnego,
chcą iuże dziś do Nieba
oglądać Zbawcę samego.

Waiting...
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Choral

Continuo

Drum wir auch billig fröhlich sein,
Singen das Halleluja fein
Und loben dich, Herr Jesu Christ;
Zu Trost du uns erstanden bist.
Halleluja!

Waiting...

Więc słusznie radujemy się,
Śpiewem wielbimy, Panie, Cię;
Chwalimy Cię ze wszystkich sił,
Żeś dla nas Ty zmartwychwstał był.
Alleluja!

Waiting...

Stąd chcemy szczerze być weseli
i piękny śpiew pochwalny wznieść
i chwalić Cię, IEzukryste Panie;
na pocieszenie nam Twoie powstanie.
Panu oddaymy chwalenie!

Waiting...
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S T B, Coro: S A T B, Tromba, Flauto traverso, Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 19. April 1729
Text: Christian Friedrich Henrici (Picander) 1728; 5: Nikolaus Hermann 1560
Bemerkungen: Die Kantate ist auch unter dem Titel "So du mit deinem Munde bekennest Jesum" überliefert. In dieser Fassung sind die Sätze a (von JSB) und b (von Georg Philipp Telemann) wiedergegeben.
Anlass: 3. Osterfesttag
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Filip Adam Zieliński

Najczcigodniejszej i Najłaskawszej PAnnie MAgister Grażynie Weronice BANDUCHÓWNIE poświęcam propozycję przekładu spisaną w Święto Ziawienia Pańskiego roku od Wcielenia tegoż MM°XXIII°. Adres elektronicznej poczty tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl ; To the most reverend and most gracious Lady Grażyna Weronika BANDUCH I dedicate the proposal of the translation written on 6th of January A.D. 2023. Translator's e-mail address: f.a.zielinski@interia.pl .

Komentarze użytkowników