Serce, które poznało Jezusa żywego

BWV 134 - Ein Herz, das seinen Jesum lebend weiß

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Wtorek w Oktawie Wielkanocnej
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Prof. Perz, 2012, Armin i Andrzej Teske, 2004, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • prof. M. Perz '2012
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 134

Ein Herz, das seinen Jesum lebend weiß

Waiting...

Serce, które poznało Jezusa żywego

Waiting...

Serce wiedzące, iż IEzus żywie

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Recitativo T A

Continuo

Tenor
Ein Herz, das seinen Jesum lebend weiß,
Empfindet Jesu neue Güte
Und dichtet nur auf seines Heilands Preis.

Alt
Wie freuet sich ein gläubiges Gemüte.

Waiting...

Tenor
Serce, które poznało Jezusa żywego
Odczuwa nową dobroć Jego,
I chwalić jedynie będzie Go bez końca.

All

Jak cieszy się Dusza wierząca?

Waiting...

Tenor
Serce wiedzące, iż IEzus żywie
doznaie napowrót Iego dobrości
y cześć Iego wyrzeka prawdziwie.

Alt
Wesołe tak w swey wiary istności.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Aria T

Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Auf, Gläubige, singet die lieblichen Lieder,
Euch scheinet ein herrlich verneuetes Licht.

Der lebende Heiland gibt selige Zeiten,
Auf, Seelen, ihr müsset ein Opfer bereiten,
Bezahlet dem Höchsten mit Danken die Pflicht.

Waiting...

Powstańcie, wierzący! Nućcie wdzięczne pieśni,
Gdyż odnowione Światło świeci ponad wami.

Żyjący Zbawiciel daje błogi czas.
Powstańcie, dusze! Śpieszcie z ofiarami,
Które z dziękczynieniem złożycie Mu wraz.

Waiting...

Wierzący, nuże, piać wam pieśni miłe,
wam blask wspaniały na nowo zaświtał.

Żyiący Zbawiciel czasy szczęsne wita,
dusze, trza, byście dary sposobiły,
własność Nawyższego oddaycie z podzięką.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Recitativo (Dialog) T A

Continuo

Tenor
Wohl dir, Gott hat an dich gedacht,
O Gott geweihtes Eigentum;
Der Heiland lebt und siegt mit
Macht Zu deinem Heil, zu seinem Ruhm
Muss hier der Satan furchtsam zittern
Und sich die Hölle selbst erschüttern.
Es stirbt der Heiland dir zugut
Und fähret vor dich zu der Höllen,
Sogar vergießet er sein kostbar Blut,
Dass du in seinem Blute siegst,
Denn dieses kann die Feinde fällen,
Und wenn der Streit dir an die Seele dringt,
Dass du alsdann nicht überwunden liegst.

Alt
Der Liebe Kraft ist vor mich ein Panier
Zum Heldenmut, zur Stärke in den Streiten:
Mir Siegeskronen zu bereiten,
Nahmst du die Dornenkrone dir,
Mein Herr, mein Gott, mein auferstandnes Heil,
So hat kein Feind an mir zum Schaden teil.

Tenor
Die Feinde zwar sind nicht zu zählen.

Alt
Gott schützt die ihm getreuen Seelen.

Tenor
Der letzte Feind ist Grab und Tod.

Alt
Gott macht auch den zum Ende unsrer Not.

Waiting...

Tenor
Szczęśliwaś jest, własności Boska!
Bóg cię pamięta, obca Ci troska.
Z mocą zwycięża Pan zmartwychwstały.
Wobec zbawienia twego, wobec Jego chwały
Szatan sam strwożony pada,
Piekło trzęsie się w posadach.
Zbawiciel dla dobra twego umiera,
W drogę przez piekło sam się wybiera.
Nie szczędzi swojej bezcennej krwi,
Upadną przez nią wrogi złe,
Aby zwycięstwo było twe;
Aby, gdy bój wtargnie przez twej duszy drzwi,
Upadek więcej już nie groził ci.

Alt
Sztandarem mym jest moc miłości,
Ku sile w boju, ku dzielności:
Wszak dla mej zwycięstwa korony -
Cierniową Tyś był umęczony.
Mój Panie! Mój Boże na nowo żywy!
Nie zmoże mnie już wróg straszliwy.

Tenor
Choć wrogów hordy niezliczone,

Alt
Chroni Bóg dusze mu powierzone.

Tenor
A śmierć i grób to ostatni wróg,

Alt
Lecz kresem naszej biedy uczynił je Bóg.

Waiting...

Tenor
BÓG wspomniał Cię, dziedzino szczęśliwa,
BOŻĄ błogosławionaś wszak ręką;
Zbawiciel żyw y z siłą zdobywa
Niebiosa Ci, na cześć którego
szatan z przestrachu się trzęsie
y piekło musi samo wić się.
Śmierć Zbawcy iest dla dobra Twego,
on dla Cię wstąpił w otchłanie,
dla Ciebie krwi tak drogiey zlanie,
byś w krwi tey zwycięsko kroczyła,
ona wszak wraże zastępy obali
a gdyby walka Twą duszę toczyła
iest tu, by wróg Ciebie nie powalił.

Alt
Moc miłowania sztandarem mi bywa
herosa odwagi, siły w walce czerni:
by laur mi zwycięstwa zgotować
wziąłeś koronę z plątaniny cierni,
móy Panie, móy BOŻE, zbawienie powstałe,
nie zaszkodzą mi wrogów armie całe.

Tenor
Lecz nieprzyiaciół wokoło tysiące.

Alt
Dusze ochroni BÓG wierzące.

Tenor
Oto grób y skon są ostateczne wrogi.

Alt
Przez nie BÓG ześle kres biadom srogim.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Aria (Duetto) A T

Violino I/II, Viola, Continuo

Wir danken und preisen dein brünstiges Lieben
Und bringen ein Opfer der Lippen vor dich.

Der Sieger erwecket die freudigen Lieder,
Der Heiland erscheinet und tröstet uns wieder
Und stärket die streitende Kirche durch sich.

Waiting...

Za miłość gorącą Twą, Boże, do ludzi,
Dziękczynną składamy Ci ofiarę słów.
Zwycięzca do pieśni radosnej nas budzi,
Zbawiciel się zjawia, pociesza nas znów.
I wzmacnia sam sobą swój Kościół walczący.

Waiting...

Dzięki y cześć miłości Twey płomienney,
iuż idzie ku Tobie ust ofiara nasza.

Zwycięzca pobudza pieśni w nas promienne,
Wybawca iest z nami, na nowo pociesza
y uzmacnia Sobą Kościół woiuiący.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Recitativo T A

Continuo

Tenor
Doch würke selbst den Dank in unserm Munde,
In dem er allzu irdisch ist;
Ja schaffe, dass zu keiner Stunde
Dich und dein Werk kein menschlich Herz vergisst;
Ja, lass in dir das Labsal unsrer Brust
Und aller Herzen Trost und Lust,
Die unter deiner Gnade trauen,
Vollkommen und unendlich sein.
Es schließe deine Hand uns ein,
Dass wir die Wirkung kräftig schauen,
Was uns dein Tod und Sieg erwirbt
Und dass man nun nach deinem Auferstehen
Nicht stirbt, wenn man gleich zeitlich stirbt,
Und wir dadurch zu deiner Herrlichkeit eingehen

Alt
Was in uns ist, erhebt dich, großer Gott,
Und preiset deine Huld und Treu;
Dein Auferstehen macht sie wieder neu,
Dein großer Sieg macht uns von Feinden los
Und bringet uns zum Leben;
Drum sei dir Preis und Dank gegeben.

Waiting...

Tenor:
Spraw sam, by usta nasze Cię chwaliły,
Bo podzięka nasza zbyt przyziemnie brzmi.
Tak, spraw też, by Twym dziełem żyły
Serca nasze przez wszystkie ich dni.
I daj, by piersi naszej pocieszenie
I serc wierzących pokrzepienie,
Aby ich rozkosz, radość cała
W Tobie na wieki najpełniej trwała.
Niech ręka Twoja nas poruszy,
By oczy nasze to ujrzały,
Co śmierć Twa i tryumf zgotowały,
Że człowiek, po tym jakżeś Ty więzy śmierci skruszył,
Już nie umiera, choć niby kona,
I Niebios brama mu otworzona.

Alt:
Wszystko, co jest w nas, Ciebie chce wywyższyć, Panie,
I łaski Twej wiernej nachwalić się nie może.
Dzisiaj ją odnawia Twoje zmartwychwstanie,
Od wrogów nas uwalnia Twój wielki tryumf, Boże.
To tryumf Twój dla życia zdolen nas zachować,
Przeto na wieki chcemy Ci dziękować.

Waiting...

Tenor
Podzięka sama działa w ustach nam,
choć nader ziemski iest iey stan;
spraw tedy, niech w żadney godzinie
dzieło Twe w sercach u ludzi nie zginie;
Tak, spraw, niech balsam nam się zleie
sercom na roskosz, osłodę, nadzieię,
które w łaskawość Twą ufaią,
niech pełen go y wieczny maią.
Niechay dłoń Twoia nas otoczy,
byśmy potężne widzieli rzeczy,
co dały śmierć Twa y wygrana,
niech zmarły po ożyciu Pana,
chociażby umarł w doczesności
nie umrze, zna Twe wspaniałości.

Alt
Wielki BOŻE, wywyższa Cię, co moie na ziemi
y łaskę, wierność Twe wysławia;
Twe Zmartwychwstanie czyni ie nowymi
zwycięstwo z wrogów nas wybawia
y żywot nam niesie darowany;
stąd bądź Ci dzięk y hołd oddany.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Coro

Oboe I/II, Violino I col Soprano, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Continuo

Erschallet, ihr Himmel, erfreue dich, Erde,
Lobsinge dem Höchsten, du glaubende Schar,
Es schauet und schmecket ein jedes Gemüte
Des lebenden Heilands unendliche Güte,
Er tröstet und stellet als Sieger sich dar.

Waiting...

Zabrzmijcie Niebiosa i raduj się Ziemio,
Wznieś pieśń pochwalną, o wierzący zborze!

Bo dobroć nieskończoną Tego, co nas zbawia
Odczuwać i dostrzegać każda dusza może.
On jako zwycięzca dziś nam się przedstawia.

Waiting...

Rozdźwięczcie się, Niebo, weselże się, świecie,
śpiewem chwal Naywyższego, wierzących Ty grono,
ogląda, kosztuie zmysł wszelaki przecie
dobrość żywiącego Zbawcy nieskończoną
pociesza zyawiaiąc się iako zwycięzca.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: A T, Coro: S A T B, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 11. April 1724
Text: unbekannter Dichter
Anlass: 3. Osterfesttag
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przełożył w Święto Ś. Piotra Kanizjusza A.D. MM°XXIIII° lic. F. A. Zieliński poświęcając Shinnie. Kontakt: f.a.zielinski@interia.pl

Komentarze użytkowników