Z głębokości wołam do Ciebie, Panie!

BWV 131 - Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Na dowolne okazje
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Prof. Perz, 2012, Armin i Andrzej Teske, 2004, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • prof. M. Perz '2012
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 131

Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir

Waiting...

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie!

Waiting...

Z odchłani wołam ia, Panie, k’Tobie.

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Coro

Oboe, Fagotto, Violino, Viola I/II, Continuo

Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir.
Herr, höre meine Stimme, lass deine Ohren merken auf die Stimme
meines Flehens!

Waiting...

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie!
Panie, wysłuchaj głosu mojego!
Nakłoń uszu swych na głos błagania mego!

Waiting...

Z odchłani wołam ia, Panie, k’Tobie.
Panie, usłysz moy głos,
niech uszy Twe zważą
na głos mego błagania.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Arioso B e Choral S

Oboe, Continuo

So du willst, Herr, Sünde zurechnen, Herr, wer wird bestehen?

Erbarm dich mein in solcher Last,
Nimm sie aus meinem Herzen,
Dieweil du sie gebüßet hast
Am Holz mit Todesschmerzen,

Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte.

Auf dass ich nicht mit großem Weh
In meinen Sünden untergeh,
Noch ewiglich verzage.

Waiting...

Bas:
Jeżeli będziesz zważał na winy, Panie,
Panie, któż się ostoi?

Sopran:
Okaż swe miłosierdzie mi,
Weź ciężar z serca mego.
Pokutowałeś zań już Ty
Na drzewie krzyża Twego,

Bas:
Lecz u Ciebie jest odpuszczenie.
Aby się Ciebie bano.

Sopran:
Abym nie zginął w morzu łez
Od grzechu, który we mnie jest,
Przez wieczność się nie trwożył.

Waiting...

Chceszli stąd, Panie, grzechy porachować, który się ostanie?

Zmiłuy się nade mną wobec tegoż brzemienia,
odeymiy ie spośród sierca mego,
iżeś pokutował za nie
śród boleści śmirci drzewa krzyżowego,

Przeto przy Tobie odkupienie, iżby się Ciebie lękano.

iżbym śród wielkich boleści
nie zginął między grzeszności
ani rozpaczał wiecznie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Coro

Oboe, Fagotto, Violino, Viola I/II, Continuo

Ich harre des Herrn, meine Seele harret,
und ich hoffe auf sein Wort.

Waiting...

W Panu pokładam nadzieję,
Dusza moja żyje nadzieją.
Oczekuję słowa Jego.

Waiting...

Oczekuię Pana, dusza ma czeka, ufność mam w Słowie Iego.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Aria T e Choral A

Continuo

Meine Seele wartet auf den Herrn
von einer Morgenwache bis zu der andern.

Und weil ich denn in meinem Sinn,
Wie ich zuvor geklaget,
Auch ein betrübter Sünder bin,
Den sein Gewissen naget,
Und wollte gern im Blute dein
Von Sünden abgewaschen sein
Wie David und Manasse.

Waiting...

Tenor:
Dusza moja oczekuje Pana,
Tęskniej niż stróże poranku, bardziej niż stróże poranku.

Alt:
Grzeszna natura we mnie trwa -
To stara moja skarga.
Grzesznikiem smętnym jestem ja,
Którym sumienie targa.
Więc w krwi, która płynie z ran Twych,
Chciałbym się obmyć z grzechów mych
Jak Dawid i Manasses.

Waiting...

Dusza ma czeka Pana
od warty ranney aże do koleynego rana.

A iżem śród mego sąmnienia
iako i przedtem winien oskarżenia,
ieśm grzesznik zasmęcony
przez swe sąmnienie dręczony
y pragnąłbym w Krwie Twey z gorliwości
z grzeszności obmytym być do czystości
iak Dawid y Manassa.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Coro

Oboe, Fagotto, Violino, Viola I/II, Continuo

Israel hoffe auf den Herrn;
denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm.
Und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden.

Waiting...

Izraelu, oczekuj Pana, gdyż u Pana jest laska
I odkupienie u niego obfite!
On sam odkupi Izraela
Od wszystkich win jego.

Waiting...

Izrael ufność ma w Panu;
Przeto w Panu iest klemencya a mnogość wybaczenia przy Nim.
Onci też odkupi Izraela ze wszytkich zgrzeszeń iego.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A T B, Coro: S A T B, Oboe, Fagotto, Violino, Viola I/II, Continuo
Entstehungszeit: 1707
Text: Psalm 130,1-8, Bartholomäus Ringwaldt 1588
Anlass: unbekannt
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Filip Adam Zieliński

Najczcigodniejszej i Najłaskawszej PAni MAgister Grażynie BANDUCHÓWNIE i p. Oldzie MIRACLE poświęcam przekład pisany w dzień ferialny po Święcie Świętego Mikołaja z Tolentynu, Wyznawcy, roku od Wcielenia Pańskiego MM°XX°. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej autora tłumaczenia: f.a.zielinski@interia.pl . To the most reverend and most gracious Ms. Grażyna BANDUCH and Mrs. Olga MIRACLE I dedicate the translation written on 11th September 2020 A.D. Translator's e-mail address: f.a.zielinski@interia.pl .

Komentarze użytkowników