Zachowaj nas przy Słowie swym

BWV 126 - ERhalt uns / HErr / bey deinem Wort

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Niedziela Sześćdziesiątnicy / Niedziela Mięsopustna
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Prof. Perz, 2012, Armin i Andrzej Teske, 2004, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • prof. M. Perz '2012
 • prof. M. Perz '1995
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 126

ERhalt uns / HErr / bey deinem Wort

Waiting...

Zachowaj nas przy Słowie swym

Waiting...

Utrzymay nas, Panie, w Mowy Twey bliskości

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Coro

Tromba, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

ERhalt  uns /  HErr /  bey deinem
   Wort /  Und steur des Pabsts und
Türcken Mord/ die JEsum Christum
deinen Sohn stürtzen wollen von sei=
nem Thron.

Waiting...

Zachowaj nas przy Słowie swym
I chroń od wrogów w czasie złym,
Co nastawają z wszystkich stron,
Aby Jezusa zburzyć tron.

Waiting... ŚE 266/1

Utrzymay nas, Panie, w Mowy Twey bliskości
uśmierzaiąc Papieżów a Turka do mordu skłonności,
ci IEzukrysta, Syna Twoiego,
chcą ze stolicy obalić Iego.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Aria T

Oboe I/II, Continuo

Sende deine Macht von oben,
Herr der Herren, starker Gott!

Deine Kirche zu erfreuen
Und der Feinde bittern Spott
Augenblicklich zu zerstreuen.

Waiting...

Okaż swą chwałę, moc swą wskaż,
Boś Pan nad Pany, Królu nasz!

Kościoła broń od wszelkich trwóg.
Kłamliwy niech upadnie wróg,
Oszczerstwa jego niecne zmaż.

Waiting... ŚE 266/2

Ześli z gory Twe mocności,
Panie panuiących, Boże pełen siły!

By teć Kościołowi miłe
wrogów lżenie śród gorkości
rozproszyły w ocemgnienie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Choral e Recitativo A T

Continuo

Alt
Der Menschen Gunst und Macht wird wenig nützen,
Wenn du nicht willt das arme Häuflein schützen,

beide
GOtt Heil’ger Geist /  du Tröster werth / 

Tenor
Du weißt, dass die verfolgte Gottesstadt
Den ärgsten Feind nur in sich selber hat
Durch die Gefährlichkeit der falschen Brüder.

beide
gieb dein’m Volck ein rley Sinn auf Erd.

Alt
Dass wir, an Christi Leibe Glieder,
Im Glauben eins, im Leben einig sei'n.

beide
Steh bey uns in der letzten Noth/

Tenor
Es bricht alsdann der letzte Feind herein
Und will den Trost von unsern Herzen trennen;
Doch lass dich da als unsern Helfer kennen.

beide
g’leit uns ins Leben aus dem Tod.

Waiting...

Alt
Bo ludzka moc nic nie pomoże,
Jeśli nie wesprzesz nas, o Boże!

Oba glosy 
Pocieszycielu, Duchu, Ty

Tenor
Ty wiesz, że zagrożony gród Twój, tak Ci drogi,
W sobie samym ma wroga ponad wszystkie wrogi:
Niebezpieczeństwem bracia, co nie wierzą szczerze.

Oba głosy
Krzew zgodę w nas za życia dni;

Alt
Byśmy jednością byli w życiu oraz w wierze
My, członki Ciała Chrystusowego.

Oba głosy
A gdy nadejdzie śmierci czas,

Tenor
Gdy ostatni wróg stanie już przed nami
I będzie chciał zabrać nasze pocieszenie,
Daj byśmy poznali, gdzie pomoc, zbawienie.

Oba głosy
Ze śmierci w żywot wprowadź nas.

Waiting...

T:
Na niewiele się zdadzą człecze względy, maiątek,
skoro Ty nie obronisz stadka niebożątek.

T, A:
Bożeż, Duchy Święty, Tyś pocieszycielem,

T:
Wiesz, iż Bożego grodu ciśnionego
wróg najzaciętszy w murach własnych tegoż,
we łżywey braci niebeśpieczości.

T, A:
ześli ludowi Twemu iednaki zmysł na świecie,

A:
Iżbyśmy iako członki Ciała Chrystowego
Iednością we wierze, w żywocie w iedności.

T, A:
stoy przy nas, skoro biady konieczney wiele!

T:
Oto natarcie wroga koniecznego,
co pragnie wyzuć z sierc naszych cieszenie;
stąd day znać się iako nasz adiutor ziemie.

T, A:
Wiedź nas ku żywotowi po śmirci!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Aria B

Continuo

Stürze zu Boden, schwülstige Stolze!
Mache zunichte, was sie erdacht!

Lass sie den Abgrund plötzlich verschlingen,
Wehre dem Toben feindlicher Macht,
Lass ihr Verlangen nimmer gelingen!

Waiting...

Rzuć też na ziemię zarozumialców
I obróć w niwecz ich zamysły złe!

Niech ich pochłonie otchłań, zuchwalców.
Przed wrogą mocą ochroń mnie,
Niech jej dążenia nie powiodą się!

Waiting...

Powalże pychę zuchwałą na dno!
Złe zniwecz zamiary powstałe!

Odmęt niech połknie ciemięstwo ono,
Ochroń przed władzy wroga szałem,
Myśl ich niech będzie nieosiągnioną!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Recitativo T

Continuo

So wird dein Wort und Wahrheit offenbar
Und stellet sich im höchsten Glanze dar,
Dass du vor deine Kirche wachst,
Dass du des heilgen Wortes Lehren
Zum Segen fruchtbar machst;
Und willst du dich als Helfer zu uns kehren,
So wird uns denn in Frieden
Des Segens Überfluss beschieden.

Waiting...

Wtedy Twe Słowo w pełnym blasku stanie
I wszystkim prawdę tę objawisz, Panie,
Ze chcesz nadal chronić Twój Kościół cały,
By nauki Słowa Twego świętego
Błogosławieństwem owocowały.
Żeś gotów okazać nam pomoc swoją,
Tak, byśmy mogli w błogim pokoju,
Doświadczać błogosławieństwa Twego.

Waiting...

Tak będąć Słowo Twe a Prawda wziewione
a śród nawięcszego blasku onych ukazanie,
iż Twe nad Twym Kościołem trwa czuwanie,
iż Ty Świętych słów nauki obiaśnione
czynisz dla benedykcyi owocnemi.
A zwrócić się iako adiutor k nam kcesz,
stąd nam śród miru na ziemi
benedykcyi nadmiar przydasz też.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Choral

Tromba e Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Continuo

Verleih uns Frieden gnädiglich,
Herr Gott, zu unsern Zeiten;
Es ist doch ja kein andrer nicht,
Der für uns könnte streiten,
Denn du, unser Gott, alleine.

Gib unsern Fürst'n und aller Obrigkeit
Fried und gut Regiment,
Dass wir unter ihnen
Ein geruh'g und stilles Leben führen mögen
In aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit.
Amen.

Waiting...

Pokoju udziel z łaski nam
Dziś w naszych czasach, Boże,
Bo walczyć za nas, za nas sam,
Ty tylko, Panie, możesz.
Tylko Ty, Panie, możesz.

A władcom naszym oraz zwierzchności
Mądrość i pokój daj,
Abyśmy pod nimi
Mogli prowadzić życie ciche i spokojne
W Twym miłosierdziu oraz w pobożności.
Amen. 

Waiting... 1 strofa ŚE 860

Przyday nam miru miłościwie,
Panie Boże, w czasach, w których żywiem;
Niemaszci prawie inszego,
któryby się nam potykał,
Ty, Bog nasz, iedynie.

Prosiemy, byś książętom a zwierzchności wszey dał
dar miru a szczęsne rządzenie,
iżbyśmy w czas ich zwierzchności
wieść mogli żywot beztroski a śród łagodności
we wierności Bogu a szczerości.
Niechay się sstanie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: A T B, Coro: S A T B, Tromba in D, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 4. Februar 1725
Text: 1,3: Martin Luther 1542; 2,4,5: Umdichtung eines unbekannten Bearbeiters; 6: Martin Luther 1529
Anlass: Sexagesimae
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham
Tekst chorału (3.) transkrybował p. Filip Adam Zieliński ze starodruku z roku od Wcielenia Pańskiego 1717 w Niedzielę Palmową roku od Wcielenia Pańskiego 2020. Transkrypcję chóru tytułowego ze starodruku z roku od Wcielenia Pańskiego MDCCXVII przygotował p. Filip Adam Zieliński w Czwartek Wielkanocny roku od Wcielenia Pańskiego MMXX.

Komentarz Armin i Andrzej Teske, 2004

Poprawił p. Filip Adam Zieliński w trzeci dzień ferialny po Święcie Świętego Karola Boromeusza, Biskupa i Wyznawcy, roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIIII.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przekład pisany w Dwudziestą Czwartą Niedzielę po Święcie Zesłania Ducha Świętego roku od Wcielenia Pańskiego MMXVII, Święto Błogosławionego Wincentego Kadłubka, Biskupa i Wyznawcy, oraz trzeci dzień ferialny po Święcie Świętego Karola Boromeusza, Biskupa i Wyznawcy, roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIIII poświęcam najczcigodniejszej i najłaskawszej Pani Magister Grażynie Banduchównie. Translation written on 19th of November A.D. 2017, 9th of October and 7th of November A.D. 2019 I dedicate to most reverend and most gracious lady Grażyna Banduch.

Komentarze użytkowników