Zachowaj nas przy Słowie swym

BWV 126 - Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Niedziela Sześćdziesiątnicy / Niedziela Mięsopustna
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Prof. Perz, 2012, Armin i Andrzej Teske, 2004
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • prof. M. Perz '2012
 • prof. M. Perz '1995
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

BWV 126

Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort

Waiting...

Zachowaj nas przy Słowie swym

Waiting...

1. Coro

Tromba, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort,
Und steur' des Papsts und Türken Mord,
Die Jesum Christum, deinen Sohn,
Stürzen wollen von seinem Thron.

Waiting...

Zachowaj nas przy Słowie swym
I chroń od wrogów w czasie złym,
Co nastawają z wszystkich stron,
Aby Jezusa zburzyć tron.

Waiting... ŚE 266/1
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Aria T

Oboe I/II, Continuo

Sende deine Macht von oben,
Herr der Herren, starker Gott!

Deine Kirche zu erfreuen
Und der Feinde bittern Spott
Augenblicklich zu zerstreuen.

Waiting...

Okaż swą chwałę, moc swą wskaż,
Boś Pan nad Pany, Królu nasz!
Kościoła broń od wszelkich trwóg.
Kłamliwy niech upadnie wróg,
Oszczerstwa jego niecne zmaż.

Waiting... ŚE 266/2
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Choral e Recitativo A T

Continuo

Alt
Der Menschen Gunst und Macht wird wenig nützen,
Wenn du nicht willt das arme Häuflein schützen,beide
Gott Heilger Geist, du Tröster wert,

Tenor
Du weißt, dass die verfolgte Gottesstadt
Den ärgsten Feind nur in sich selber hat
Durch die Gefährlichkeit der falschen Brüder.

beide
Gib dein'm Volk einerlei Sinn auf Erd,

Alt
Dass wir, an Christi Leibe Glieder,
Im Glauben eins, im Leben einig sei'n.

beide
Steh bei uns in der letzten Not!

Tenor
Es bricht alsdann der letzte Feind herein
Und will den Trost von unsern Herzen trennen;
Doch lass dich da als unsern Helfer kennen.

beide
G'leit uns ins Leben aus dem Tod!

Waiting...

Alt
Bo ludzka moc nic nie pomoże,
Jeśli nie wesprzesz nas, o Boże!

Oba glosy 
Pocieszycielu, Duchu, Ty

Tenor
Ty wiesz, że zagrożony gród Twój, tak Ci drogi,
W sobie samym ma wroga ponad wszystkie wrogi:
Niebezpieczeństwem bracia, co nie wierzą szczerze.

Oba głosy
Krzew zgodę w nas za życia dni;

Alt
Byśmy jednością byli w życiu oraz w wierze
My, członki Ciała Chrystusowego.

Oba głosy
A gdy nadejdzie śmierci czas,

Tenor
Gdy ostatni wróg stanie już przed nami
I będzie chciał zabrać nasze pocieszenie,
Daj byśmy poznali, gdzie pomoc, zbawienie.

Oba głosy
Ze śmierci w żywot wprowadź nas.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Aria B

Continuo

Stürze zu Boden, schwülstige Stolze!
Mache zunichte, was sie erdacht!

Lass sie den Abgrund plötzlich verschlingen,
Wehre dem Toben feindlicher Macht,
Lass ihr Verlangen nimmer gelingen!

Waiting...

Rzuć też na ziemię zarozumialców
I obróć w niwecz ich zamysły złe!
Niech ich pochłonie otchłań, zuchwalców.
Przed wrogą mocą ochroń mnie,
Niech jej dążenia nie powiodą się!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Recitativo T

Continuo

So wird dein Wort und Wahrheit offenbar
Und stellet sich im höchsten Glanze dar,
Dass du vor deine Kirche wachst,
Dass du des heilgen Wortes Lehren
Zum Segen fruchtbar machst;
Und willst du dich als Helfer zu uns kehren,
So wird uns denn in Frieden
Des Segens Überfluss beschieden.

Waiting...

Wtedy Twe Słowo w pełnym blasku stanie
I wszystkim prawdę tę objawisz, Panie,
Ze chcesz nadal chronić Twój Kościół cały,
By nauki Słowa Twego świętego
Błogosławieństwem owocowały.
Żeś gotów okazać nam pomoc swoją,
Tak, byśmy mogli w błogim pokoju,
Doświadczać błogosławieństwa Twego.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Choral

Tromba e Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Continuo

Verleih uns Frieden gnädiglich,
Herr Gott, zu unsern Zeiten;
Es ist doch ja kein andrer nicht,
Der für uns könnte streiten,
Denn du, unser Gott, alleine.

Gib unsern Fürst'n und aller Obrigkeit
Fried und gut Regiment,
Dass wir unter ihnen
Ein geruh'g und stilles Leben führen mögen
In aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit.
Amen.

Waiting...

Pokoju udziel z łaski nam
Dziś w naszych czasach, Boże,
Bo walczyć za nas, za nas sam,
Ty tylko, Panie, możesz.
Tylko Ty, Panie, możesz.

A władcom naszym oraz zwierzchności
Mądrość i pokój daj,
Abyśmy pod nimi
Mogli prowadzić życie ciche i spokojne
W Twym miłosierdziu oraz w pobożności Amen. 

Waiting... 1 strofa ŚE 860
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: A T B, Coro: S A T B, Tromba in D, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 4. Februar 1725
Text: 1,3: Martin Luther 1542; 2,4,5: Umdichtung eines unbekannten Bearbeiters; 6: Martin Luther 1529
Anlass: Sexagesimae
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarze użytkowników