Dzieciątko narodzone nam

BWV 122 - Das neugeborne Kindelein

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Niedziela w Oktawie Bożego Narodzenia
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Prof. Perz, 2012, Armin i Andrzej Teske, 2004, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • prof. M. Perz '2012
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 122

Das neugeborne Kindelein

Waiting...

Dzieciątko narodzone nam

Waiting...

Dziecina narodzona ninie

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Coro

Oboe I/II, Taille, Violino I/II, Viola, Continuo

Das neugeborne Kindelein,
Das herzeliebe Jesulein
Bringt abermal ein neues Jahr
Der auserwählten Christenschar.

Waiting...

Dzieciątko narodzone nam,
Jezuniu miły, coś nam dan,
Przynieś nam znowu dobry rok,
Bacz na swych chrześcijan każdy krok.

Waiting...

Dziecina narodzona ninie,
siercu naymileyszy Iezusik,
nowy rok raz ieszcze przynosi
krześciian obraney rodzinie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Aria B

Continuo

O Menschen, die ihr täglich sündigt,
Ihr sollt der Engel Freude sein.

Ihr jubilierendes Geschrei,
Dass Gott mit euch versöhnet sei,
Hat euch den süßen Trost verkündigt.

Waiting...

O ludzie, którzy wciąż grzeszycie,
Aniołów macie być radością.

Kiedy radośnie dziś krzyczycie,
Że Bóg pojednał się z ludzkością,
Słodką pociechę wszem głosicie.

Waiting...

O ludkowie, grzeszycie na co dzień wiele,
angiełów winniście bydź oto wiesielem.

Okrzyki onych rozradowania
z waszego z Bogiem poiednania
pocieszenie słodkie wam przepowiedziało.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Recitativo S e Choral

Flauto I-III, Continuo

Die Engel, welche sich zuvor
Vor euch als vor Verfluchten scheuen,
Erfüllen nun die Luft im höhern Chor,
Um über euer Heil sich zu erfreuen.
Gott, so euch aus dem Paradies
Aus englischer Gemeinschaft stieß,
Läßt euch nun wiederum auf Erden
Durch seine Gegenwart vollkommen selig werden:
So danket nun mit vollem Munde
Vor die gewünschte Zeit im neuen Bunde.

Waiting...

Aniołowie Najwyższego,
Którzy brzydzili się was, przeklętych,
Teraz w chórze swoim świętym
Ze szczęścia radują się waszego.
Bóg, który was wygnał z raju,
I od aniołów odłączył rodzaju.
Przez swą obecność na tej ziemi
Znów was uczynił szczęśliwymi.
Więc sercem i ustami dziękujcie Mu szczerze,
Za czas ten upragniony, za Nowe Przymierze.

Waiting...

Oto angieły, teć przed chwilą
przed wami umykały iako przed potępionemi,
napełniaią ninie aer chóralną pieśnią miłą
weseląc się, żeście wybawionemi.
Oto Bóg, który was z raiskiey ziemi,
z angielskiey wygnał społeczności,
pozwala ninie znów wam w pełności
przez czas obecny bydź szczęsnemi:
dziękuita stąd ninie ustami szczerze
za czas czekany w nowotne przymierze.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Aria (Terzetto) S A T

Violino I/II, Viola, Continuo

Ist Gott versöhnt und unser Freund,
O wohl uns, die wir an ihn glauben,
Was kann uns tun der arge Feind?

Sein Grimm kann unsern Trost nicht rauben;
Trotz Teufel und der Höllen Pfort,

Ihr Wüten wird sie wenig nützen,
Das Jesulein ist unser Hort.

Gott ist mit uns und will uns schützen.

Waiting...

Już przyjacielem jest nam Bóg,
Szczęśliwiśmy, jeżeli dochowamy wiary.
Cóż złego może zdziałać wróg?
Zabrać otuchy nie zdoła teraz wróg nasz stary,
Choć szatan w szale wściekłym trwa,
To jego wściekłość nic już nie znaczy,
W Jezusie jest ostoja ma.
Bóg jest wszak z nami, chronić nas raczy.

Waiting...

Bóg przeiednany nama przyiacielem,
dobrze nam, którzy Weń wierzym,
czyż może nieprzyiaciel uczynić nam wiele?
Złość wraża dufności nam nie odbierze;
Na przekór diabłu a adowym bronom
szaleństwo ich na niewiele się zda,
Iezusik naszą bywa obroną.
Bóg z nami, w obronie nas ma.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Recitativo B

Violino I/II, Viola, Continuo

Dies ist ein Tag, den selbst der Herr gemacht,
Der seinen Sohn in diese Welt gebracht.
O selge Zeit, die nun erfüllt!
O gläubigs Warten, das nunmehr gestillt!
O Glaube, der sein Ende sieht!
O Liebe, die Gott zu sich zieht!
O Freudigkeit, so durch die Trübsal dringt
Und Gott der Lippen Opfer bringt!

Waiting...

Oto jest ów dzień, który stworzył Pan,
Kiedy Syna Swego na świat zesłał nam.
O czasie szczęśliwy, dzisiaj wypełniony!
Tęskny wiary głodzie, dzisiaj ugaszony!
O wiaro, która spełnienie ogląda!
O miłości, którą sam Bóg przyciąga!
O radości, co wszelkie zmartwienie znosisz
I Bogu ofiarę śpiewaniem zanosisz!

Waiting...

Toć dzień od samego Pana udziałany,
Weń Iego Syn na świat ten zesłany.
O szczęsny czasie, ninieś wypełnionym!
O wiernych czekanie, ninieś uśmierzonym!
O wiaro, która ględa kres!
O miłowanie, przez Bogaś przyciągnione iest!
O wiesiele, większeś iest niźli utrapienie
a Bogu ustami przynaszasz biernie!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Choral

Oboe I e Violino I col Soprano, Oboe II e Violino II coll' Alto, Taille e Viola col Tenore, Continuo

Es bringt das rechte Jubeljahr,
Was trauern wir denn immerdar?
Frisch auf! itzt ist es Singenszeit,
Das Jesulein wendt alles Leid.

Waiting...

Przezeń radosny rok jest dan,
Smucić się więc nie trzeba nam.
Nuże! Dziś na śpiewanie czas,
Jezus od cierpień chroni nas.

Waiting...

Przybywa oto rok wiesiela prawy,
iakież to mamy żałości sprawy?
Wstańcie żywi! czas śpiewu ninie,
Iezusik odwraca wsze cirzpienie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A T B, Coro: S A T B, Flauto I-III, Oboe I/II, Taille, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 31. Dezember 1724
Text: 1,4,6: Cyriakus Schneegaß 1597; 2-5: Umdichtung eines unbekannten Bearbeiters
Anlass: Sonntag nach Weihnachten
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Armin i Andrzej Teske, 2004

Poprawił p. Filip Adam Zieliński w Święto Błogosławionego Wincentego Kadłubka, Biskupa i Wyznawcy roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIIII.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przekład napisany w Święto Świętej Brygidy roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIIII poświęcam czcigodnej i łaskawej Pani Magister Grażynie Banduch i p. Michałowi Kokotowi. Translation written on 8th October A.D. 2019 I dedicate to reverend and gracious lady Grażyna Banduch and Mr. Michał Kokot.

Komentarze użytkowników