W ciszy Syonu chwalą Ciebie, BOŻE

BWV 120b - Gott, man lobet Dich in der Stille zu Zion [music lost]

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Inne przekłady, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 120b

Gott, man lobet Dich in der Stille zu Zion [music lost]

Waiting...

W ciszy Syonu chwalą Ciebie, BOŻE

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Arioso

Gott, man lobet dich in der Stille zu Zion,
und dir bezahlet man Gelübde.

Waiting...

W ciszy Syonu chwalą Ciebie, BOŻE
i spełniaią ślub, co Tobie złożon.

Waiting...

2. Aria

Zahle, Zion, die Gelübde,
Zahle sie dem Höchsten aus.
Deine Hoffnung trifft dir ein,
Brunn und Quellen sind noch rein,
Seine Treue
Baut und gründet auf das neue
Seines Nahmens Ehr und Hauß.

Waiting...

Spełń, Syonie, swoie śluby,
spełniy ie przede Naywyższem.
Ufności Twoiey nie zgubisz,
zdróy, krynica czyste ieszcze;
cnota iego to wierności
wznosi posady nowości
imienia iego domostwo, czci.

Waiting...

3. Recitativo

Ach! du geliebte Gottes-Stadt
Gott stehe dir noch ferner bey.
Dein Feuer, Herd und dein Altar
Schwebt in Verfolgung und Gefahr,
Drum nimm doch deiner selbsten wahr.
Bekenne fest, und wancke nicht
Wie ein zerbrochnes Rohr, wie ein verlöschend Licht.
Bleib in Bekänntniß deiner Hoffnung
Gott ist getreu
Der sie verheissen hat.

Waiting...

Ach! umiłowany BOŻY grodzie,
BÓG stawa przy Tobie wciąż.
Ogień, palenisko, ołtarz
zagrożone w nieswobodzie;
Stan swoy weźże pod rozwagę.
Wyznanie twarde złóż kromie wahania
iakoby iaśń gasnąca, trzcina nadłamana.
Trway w wyznawaniu Twey ufności:
dokaże BÓG Swey wierności
zgodnie ze Słowem przyobiecania.

Waiting...

4. Aria

Treu im Gläuben
Unbeweglich in der Noth
Treu im Leben, treu im Todt
Müssen wahre Christen bleiben,
Dass sie nach dem frohen Sterben
Jenes Lebens Crone erben.

Waiting...

Wierni wiary zachowaniem,
niewzruszeni skoro biada,
wierni żywiąc, umieraiąc
muszą trwać Chrysta ucznie,
gdyż, szczęśni, skoro śmierć spada,
on diadem IEzusów maią.

Waiting...

5. Recitativo

Wohlan! du heilige Gemeinde,
So thue nach dem Wort
Und reitze fort und fort
Zur Liebe, zu den guten Wercken,
Dass alle deine Feinde
Den wahren Bund
Und deiner Lehre festen Grund
Zur Folge der Gemeinschafft mercken.

Waiting...

Przeto! święta społeczności,
czyń podług Słowa,
pośpieszyć bądź gotowa
ku miłowaniu, ku czynom dobrości,
by wszystek Twoich poskramiaczy
zgodnego związku prawą dziedzinę
a nauk Twych pewną podwalinę
w służbie grodowi obaczył.

Waiting...

6. Choral

      Du heilige Brunst/ süßer Trost/
Nun hilff uns frölich  und getrost  in
Deinem Dienst beständig bleiben/ die
Trübsal    uns   nicht    abtreiben.    O
HErr /   durch dein Krafft uns   bereit
und stärck des Fleisches Blödigkeit/
daß wir hier ritterlich ringen  /  durch
Tod und Leben zu dir dringen.     Hal=
leluja!    Halleluja!    

Waiting...

Święty płomieniu, słodkie cieszenie,
wspomóż nas, pewnych, wesołych,
zostać w Twey służbie niewzruszenie,
by nas zgryzoty nie rosproszyły;
uczyń nas siłą swoią, Panie, gotowemi,
wzmacniay ciał słabość tu na ziemi,
byśmy się po rycersku potykali,
śmircią, żywotem do Cię docierali.
Panu chwalenie, Panu chwalenie.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Entstehungszeit: 26. Juni 1730
Text: Christian Friedrich Henrici (Picander); 6: Martin Luther 1524
Bemerkungen: Musik verschollen
Anlass: Feier der 200. Wiederkehr der Augsburger Konfession 1730
Diskussion: Aryeh Oron
Tekst transkrybował p. Filip Adam Zieliński ze starodruku z roku od Wcielenia Pańskiego 1717 w Niedzielę Palmową i Poniedziałek Wielkiego Tygodnia roku od Wcielenia Pańskiego 2020. Poprawił p. lic. F. A. Zieliński 6 II A.D. 2023.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Najczcigodniejszej i Najłaskawszej PAnnie MAgister Grażynie Weronice BANDUCHÓWNIE i p. Teresie PIECH Ph.D. poświęcam propozycję przekładu spisaną w Święto Ś. Tytusa, Biskupa i Wyznawcy, roku od Wcielenia Pańskiego MM°XXIII°. Adres elektronicznej poczty tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl ; To the most reverend and most gracious Lady Grażyna Weronika BANDUCH and Mrs. Dorota PIECH Ph.D. I dedicate the proposal of the translation written on 6th of February A.D. 2023. Translator's e-mail address: f.a.zielinski@interia.pl .

Komentarze użytkowników