Panie BOŻE, Stwórco wszechrzeczy

BWV 120a - Herr Gott, Beherrscher aller Dinge

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Na śluby
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 120a

Herr Gott, Beherrscher aller Dinge

Waiting...

Panie BOŻE, Stwórco wszechrzeczy

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

Erster Teil

Waiting...

Część pierwsza

Waiting...

1. Coro

Tromba I-III, Tamburi, Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Herr Gott, Beherrscher aller Dinge,
Der alles hat, regiert und trägt,
Durch den, was Odem hat, sich regt,
Wir alle sind viel zu geringe
Der Güte und Barmherzigkeit,
Womit du uns von Kindesbeinen
Bis auf den Augenblick erfreut.

Waiting...

Panie BOŻE, Stwórco wszechrzeczy,
co wszem rządzi, wszystko ma na pieczy,
przezeń co dycha, ma żywot wszystko,
my wszyscy za maliśmy na to,
by dobroć otrzymać i litość,
którą nas odkądeśmy w kołysce
radował aż do tej chwili.

Waiting...
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Recitativo B T e Coro

Continuo - Violino I/II, Viola, Continuo

Bass
Wie wunderbar, o Gott, sind deine Werke,
Wie groß ist deine Macht,
Wie unaussprechlich deine Treu!
Du zeigest deiner Allmacht Stärke,
Eh du uns auf die Welt gebracht.
Zur Zeit,
Wenn wir noch gar nichts sein
Und von uns selbst nichts wissen,
Ist deine Liebe und Barmherzigkeit
Vor unser Wohlgedeihn
Aufs eifrigste beflissen;
Der Name und die Lebenszeit
Sind bei dir angeschrieben,
Wenn wir noch im Verborgnen blieben;
Ja, deine Güte ist bereit,
Wenn sie uns auf die Welt gebracht,
Uns bald mit Liebesarmen zu umfassen.
Und dass wir dich nicht aus dem Sinne lassen,
So wird uns deine Güt und Macht
An jedem Morgen neu.
Drum kommt's, da wir dies wissen,
Dass wir von Herzensgrunde rühmen müssen:
Nun danket alle Gott, der große Dinge tut an allen Enden.

Tenor
Nun, Herr, es werde diese Lieb und Treu
Auch heute den Verlobten neu;
Und da jetzt die Verlobten beide
Vor dein hochheilig Angesichte treten
Und voller Andacht beten,
So höre sie vor deinem Throne
Und gib zu unsrer Freude,
Was ihnen gut und selig ist, zum Lohne.

Waiting...

Bas
Jak wspaniałe, o BOŻE, są Twoje dzieła,
moc Twoja - jak wielką ona,
jak wierność Twa niewysłowiona!
Okazałeś, jak ogromną wszechmocy Twej siła,
nim jeszcze nam na świat dałeś przyjść.
A w godzinie,
kiedy nas jeszcze wcale nie było,
aniśmy wiedzieli, czym nasze istnienie,
już Twoja litość, Twoja miłość,
troska o nasz dostatek
najżarliwsze miała okazanie;
imię nasze, czas żywota na dodatek
u Ciebie były zapisane,
jakeśmy jeszcze skryci byli;
Zaiste, dobrości Twe były gotowe,
gdy nas na świecie przywitały.
I byśmy pełną mieli Tobą głowę
dary Twojej dobrości, siły
są dnia każdego nowe.
Dzieje się tak, gdy o tym wiemy,
że sławić Cię z serca musiemy:
BOGU wszyscy dziękujcie ninie, iż wielkie rzeczy wszędy czyni.

Tenor
Teraz, Panie, te: miłość wraz z wiernością,
niech się odnowią dziś także tym narzeczonym;
a skoro ninie narzeczeństwo staje
przed wielce świętą Twoją twarzą,
stąd usłysz ich pod Twoim tronem
i daj im, ku naszej radości,
za nagrodę, co dobre dla nich i święte się okaże.

Waiting...
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria S

Violino concertante, Violino I/II, Viola, Continuo

Leit, o Gott, durch deine Liebe
Dieses neu verlobte Paar.

Mach an ihnen kräftig wahr,
Was dein Wort uns vorgeschrieben,
Dass du denen, die dich lieben,
Wohltun wollest immerdar.

Waiting...

Wiedź, o BOŻE, Twą miłością
dwójkę tę, już zaręczoną.

Dla nich czyń rzeczywistością,
co przyrzekło Słowo ono,
żeś dla tych, co miłują Cię,
zapragnął dobro czynić wsze.

Waiting...
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Zweiter Teil

Waiting...

Część wtóra

Waiting...

4. Sinfonia

Tromba I-III, Tamburi, Oboe I e Violino I all' unisono, Oboe II e Violino II all' unisono, Viola, Organo obligato, Continuo
Waiting...
Waiting...
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Recitativo T e Coro

Continuo - Violino I/II, Viola, Continuo

Herr Zebaoth,
Herr, unsrer Väter Gott,
Erhöre unser Flehn,
Gib deinen Segen und Gedeihn
Zu dieser neuen Ehe,
Dass all ihr Tun in, von und mit dir gehe.
Lass alles, was durch dich geschehen,
In dir gesegnet sein,
Vertreibe alle Not
Und führe die Vertrauten beide
So, wie du willt,
Nur stets zu dir.
So werden diese für und für
Mit wahrer Seelenfreude
Und deinem reichen Segen,
An welchem alles auf der Welt gelegen,
Gesättigt und erfüllt.
Erhör uns, lieber Herre Gott.

Waiting...

Panie zbrojnych szeregów,
Panie, naszych ojców BOŻE,
wysłuchaj błagańia naszego,
zesłać benedykcję możesz,
dóbr pełnię nowożeńcom przydajesz,
niech wsze w Tobie, z Ciebie i z Tobą wraz będzie uczynione.
Niech wszystko, co przez Ciebie się staje
w Tobie będzie błogosławione,
odwróć od nich zło wszelakie
i wiedź nowożeńców szlakiem
jakim chcesz sam jeden,
niech jednak zawsze wiedzie do Ciebie.
Będą więc oni stale,
radość przypadnie duszom ich w udziale,
mając błogosławieństwa krocie,
na którym wszystko legło w świecie,
zażywać pełni dóbr nimi napełnieni.
Drogi Panie BOŻE, niech wysłuchani będziemy.

Waiting...
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Aria (Duetto) A T

Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Herr, fange an und sprich den Segen
Auf dieses deines Dieners Haus.

Lass sie in deiner Furcht bekleiben,
So werden sie in Segen bleiben;
Erheb auf sie dein Angesichte,
So geht's gewiss in Segen aus.

Waiting...

Panie, rozpocznij tedy, ześlij błogosławieństwo
nad tego sługi Twego domostwo.

Niech w trwodze do Cię przylegają,
by przy błogosławieństwie zostali;
niech Twe oblicze oglądają,
by z błogosławieństwem Twym trwali.

Waiting...
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

7. Recitativo B

Continuo

Der Herr, Herr unser Gott, sei so mit euch,
Als er mit eurer Väter Schar
Vor diesem und auch jetzo war.
Er pflanz euch Ephraim und dem Manasse gleich.
Er lass euch nicht,
Er zieh nicht von euch seine Hand.
Er neige euer Herz und Sinn
Stets zu ihm hin,
Dass ihr in seinen Wegen wandelt,
In euern Taten weislich handelt.
Sein Geist sei euch stets zugewandt.
Wenn dieses nun geschicht,
So werden alle eure Taten
Nach Wunsch geraten.
Und eurer frommen Eltern Segen
Wird sich gedoppelt auf euch legen.
Wir aber wollen Gott mit Lob und Singen
Ein Dank- und Freudenopfer bringen.

Waiting...

Niech Pan, Pan nasz BÓG, będzie tak z Wami,
jak był z Waszymi ojcami
niegdyś i także teraz pozostaje.
Jedność taką wam daje,
jak Efraimowi i Manassesowi.
Samymi Was nie ostawi,
dłoni swej znad Was nie oddala.
Sercu i zmysłom Waszym przyjść do Się pozwala,
byście po jego ścieżkach wędrowali
i czyny swemi dobrze rozporządzali.
Duch Jego ku Wam wszem zwrócony.
A skoro to jest wypełnione
niech każdy czyn Wasz jest czyniony
zgodnie z życzeniem Jego uczynionem.
A Waszych zbożnych rodziców błogosławienie
niech się zdwojone na Was ułoży.
BOGU chcemy czcią i pieniem
ofiarę dzięki i wesela złożyć.

Waiting...
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

8. Choral

Tromba I-III, Tamburi, Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Continuo

Lobe den Herren, der deinen Stand sichtbar gesegnet,
Der aus dem Himmel mit Strömen der Liebe geregnet.
Denke daran,
Was der Allmächtige kann,
Der dir mit Liebe begegnet.

Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den Namen.
Alles, was Odem hat, lobe mit Abrahams Samen.
Er ist dein Licht,
Seele, vergiss es ja nicht;
Lobende, schließe mit Amen.


Waiting...

Chwalcie Pana,
który błogosławi Twoje położenie,
Przezeń miłością z nieb ziemia zraszana.
Niech Twe myślenie
krąży wokół Jego wszechmocności,
spotyka Ciebie z pełnią miłości.

Chwal Pana to,
co we mnie jest, chwal imię Jego.
Co oddech ma, chwal Abrahama potomstwo.
On światłem żywota Twego,
duszo, miej rozpamiętywanie:
chwalco, kres połóż słowami: ,,niech się stanie''!

Waiting...
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A T B, Coro: S A T B, Tromba I-III, Tamburi, Oboe d'amore I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 1729
Text: unbekannter Dichter
Anlass: Trauung
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham
Tekst poprawił 1 II A.D. 2024 p. lic. F. A. Zieliński.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Poświęcam Shinnie, 1 II A.D. 2024.

Komentarze użytkowników