Niech będzie Najwyższemu cześć

BWV 117 - Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Armin i Andrzej Teske, 2004, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 117

Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut

Waiting...

Niech będzie Najwyższemu cześć

Waiting...

Waiting...

1. Coro

Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut,
Dem Vater aller Güte,
Dem Gott, der alle Wunder tut,
Dem Gott, der mein Gemüte
Mit seinem reichen Trost erfüllt,
Dem Gott, der allen Jammer stillt.
Gebt unserm Gott die Ehre!

Waiting...

Niech będzie Najwyższemu cześć,
On Ojcem jest miłości.
Do Niego serca chciejmy wznieść,
On słynie z dzieł wielkości.
Pociechą darzy duszę mą,
Oddala wszelką dolę złą.
Cześć, cześć naszemu Bogu!

Waiting... ŚE 605/1
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Recitativo B

Continuo

Es danken dir die Himmelsheer,
O Herrscher aller Thronen,
Und die auf Erden, Luft und Meer
In deinem Schatten wohnen,
Die preisen deine Schöpfermacht,
Die alles also wohl bedacht.
Gebt unserm Gott die Ehre!

Waiting...

Zastępy niebios sławią Cię,
I to, co jest w przestworzu,
Na ziemi co znajduje się
I to, co żyje w morzu,
Żeś Ty, wszechmądry Boże nasz,
Je stworzył i w opiece masz.
Cześć, cześć naszemu Bogu!

Waiting... ŚE 605/2
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria T

Oboe d'amore I/II, Continuo

Was unser Gott geschaffen hat,
Das will er auch erhalten;
Darüber will er früh und spat
Mit seiner Gnade walten.
In seinem ganzen Königreich
Ist alles recht und alles gleich.
Gebt unserm Gott die Ehre!

Waiting...

To, czemu Bóg istnienie dał,
Czyż nie miałby zachować?
I czyżby tym niechętnie miał
W swej lasce wciąż kierować?
W Królestwie Jego święty ład,
Twór każdy Jego rządom rad.
Cześć, cześć naszemu Bogu!

Waiting... ŚE 605/3
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Choral

Instrumentierung nicht überliefert

Ich rief dem Herrn in meiner Not:
Ach Gott, vernimm mein Schreien!
Da half mein Helfer mir vom Tod
Und ließ mir Trost gedeihen.
Drum dank, ach Gott, drum dank ich dir;
Ach danket, danket Gott mit mir!
Gebt unserm Gott die Ehre!

Waiting...

Do Boga gdym w niedoli swej
Zawołał: Ach, mój Panie,
Nade mną się zlitować chciej,
Wysłuchał me błaganie.
Więc dzięki, Boże, składam Ci
Po wszystkie życia mego dni.
Cześć, cześć naszemu Bogu!

Waiting... ŚE 605/4
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Recitativo A

Violino I/II, Viola, Continuo

Der Herr ist noch und nimmer nicht
Von seinem Volk geschieden,
Er bleibet ihre Zuversicht,
Ihr Segen, Heil und Frieden;
Mit Mutterhänden leitet er
Die Seinen stetig hin und her.
Gebt unserm Gott die Ehre!

Waiting...

Swojego ludu nigdy Bóg
Zaprawdę nie odstąpił;
Żadnemu nigdy z wiernych sług
Swej laski nie poskąpił;
Rękoma matki wiedzie nas
I czujnie strzeże w każdy czas.
Cześć, cześć naszemu Bogu!

Waiting... ŚE 605/5
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Aria B

Violino solo, Continuo

Wenn Trost und Hülf ermangeln muss,
Die alle Welt erzeiget,
So kommt, so hilft der Überfluss,
Der Schöpfer selbst, und neiget
Die Vateraugen denen zu,
Die sonsten nirgend finden Ruh.
Gebt unserm Gott die Ehre!

Waiting...

Gdy już na pomoc w świecie tym
Nadzieje utracone,
Sam Stwórca wnet w bogactwie swym
Swe oczy ma zwrócone
Na naszą nędzę, na nasz trud,
Pokojem darzy wierny lud.
Cześć, cześć naszemu Bogu!

Waiting... ŚE 605/6
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

7. Aria A

Flauto traverso I, Violino I/II, Viola, Continuo

Ich will dich all mein Leben lang,
O Gott, von nun an ehren;
Man soll, o Gott, den Lobgesang
An allen Orten hören.
Mein ganzes Herz ermuntre sich,
Mein Geist und Leib erfreue sich.
Gebt unserm Gott die Ehre!

Waiting...

Przez wszystkie życia mego dni
Chcę sławić Cię, o Panie!
Niech hymn mój wdzięczny zabrzmi Ci
Co wieczór, co zaranie.
Niech w sercu radość budzi się,
A duch i ciało wielbi Cię.
Cześć, cześć naszemu Bogu!

Waiting... ŚE 605/7
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

8. Recitativo T

Continuo

Ihr, die ihr Christi Namen nennt,
Gebt unserm Gott die Ehre!
Ihr, die ihr Gottes Macht bekennt,
Gebt unserm Gott die Ehre!
Die falschen Götzen macht zu Spott,
Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott:
Gebt unserm Gott die Ehre!

Waiting...

W Chrystusie macie imię swe,
Oddajcie więc cześć Bogu!
Bożą mocą chlubicie się,
Oddajcie więc cześć Bogu!
Bożkami wzgardzić trzeba nam,
Bogiem jest Pan, Bogiem jest Pan:
Cześć, cześć naszemu Bogu!

Waiting... ŚE 605/8
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

9. Coro

Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

So kommet vor sein Angesicht
Mit jauchzenvollem Springen;
Bezahlet die gelobte Pflicht
Und lasst uns fröhlich singen:
Gott hat es alles wohl bedacht
Und alles, alles recht gemacht.
Gebt unserm Gott die Ehre!

Waiting...

Przed Jego tron pójdźmy więc wraz
Z wesołym dziś skakaniem.
Bo się odwdzięczyć Mu już czas
Radosnym tym śpiewaniem:
Obmyślił dobrze wszystko Pan
I wszystko dobrze zrobił sam.
Cześć, cześć naszemu Bogu!

Waiting... ŚE 605/9
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: A T B, Coro: S A T B, Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 1728/31
Text: Johann Jakob Schütz 1673
Anlass: unbekannt
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarze użytkowników