Czemu się chcesz frasować?

BWV 107 - Was willst du dich betrüben

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: 7 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Prof. Perz, 2012, Armin i Andrzej Teske, 2004, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • prof. M. Perz '2012
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 107

Was willst du dich betrüben

Waiting...

Czemu się chcesz frasować?

Waiting...

Chceszli się trapić w żałości

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Coro

Flauto traverso I/II, Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Viola, Corno da caccia col Soprano, Continuo

Was willst du dich betrüben,
O meine liebe Seel?
Ergib dich, den zu lieben,
Der heißt Immanuel!
Vertraue ihm allein,
Er wird gut alles machen
Und fördern deine Sachen.
Wie dir's wird selig sein!

Waiting...

Czemu się chcesz frasować?
I czemu w smutku trwasz?
Ach, Pana śpiesz miłować!
On Immanuel nasz.
Zaufaj, duszo ma,
On tobie jest łaskawy;
Prowadzi twoje sprawy
Tak, że ci pokój da.

Waiting...

Chceszli się trapić w żałości,
o ma duszo miła, frasunkami?
Podday się Iego miłości,
Tenci się zowie Bogiem z nami!
Iemu się zawierz iedynie,
Onci wszytko dobrze uczyni
a sprawom Twym da wspomożenie.
Tobie zaś świętości osiągnienie!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Recitativo B

Oboe d'amore I/II, Continuo

Denn Gott verlässet keinen,
Der sich auf ihn verlässt.
Er bleibt getreu den Seinen.
Die ihm vertrauen fest.
Läßt sich's an wunderlich,
So lass dir doch nicht grauen!
Mit Freuden wirst du schauen,
Wie Gott wird retten dich.

Waiting...

Nikogo, miłosierny
Bóg nie opuści tu.
On tym zostaje wierny,
Co zaufali Mu.
Choć czasem zdaje się,
Że dziwną wybrał drogę,
To nie popadaj w trwogę:
On nie opuści cię.

Waiting...

Bóg przeto nie opuszcza człeka żadnego,
który zda się na Niego.
Onci wierny wobec swoich zostawa,
których ufność Weń prawa.
Skoro osobliwie może się dziać,
nie day się zdiąć przerażeniu!
Śród wiesiela będziesz ględać
iako Bóg zstąpi ku Twemu ocaleniu.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria B

Violino I/II, Viola, Continuo

Auf ihn magst du es wagen
Mit unerschrocknem Mut,
Du wird mit ihm erjagen,
Was dir ist nütz und gut.
Was Gott beschlossen hat,
Das kann niemand hindern
Aus allen Menschenkindern;
Es geht nach seinem Rat.

Waiting...

Z zamkniętymi oczyma
Zdaj się na Niego tak,
Bo co odeń otrzymasz,
Dobre dla ciebie wszak.
Co postanowił Pan,
Temu stworzenie żadne
Przeszkodzić nie jest władne;
On światem rządzi sam.

Waiting...

W Nim ieś działać w możności
z odwagą nieustraszenie,
z Nim na ręki wyciągnienie
co pożytku pełne a dobrości.
Czegóż Bóg dawa zrządzenie
nikt popsować nie zdoła
ze wszych ludskich dzieciąt ziemie,
dzieie się zgodnie z wolą Iego zgoła.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Aria T

Continuo

Wenn auch gleich aus der Höllen
Der Satan wollte sich
Dir selbst entgegenstellen
Und toben wider dich.
So muss er doch mit Spott
Von seinen Ränken lassen,
Damit er dich will fassen;
Denn dein Werk fördert Gott.

Waiting...

Z piekielnej swej jaskini
Sam szatan sroży się,
By krzywdę ci uczynić,
Aby zwyciężyć cię.
Lecz nawet i on sam
Wśród kpin ustąpić musi,
Nie zdoła ciebie skusić,
Twe dzieło wspiera Pan.

Waiting...

Skoro sam Ad
Szatana, który rad
wystąpić szalenie
przeciw Tobie, wypluie,
musiałby Onci swe szydzenie
porzucić, nie uczuiesz
bowiem dotknięcia Iego;
Twe działa wspomożone od Boga samego.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Aria S

Oboe d'amore I/II, Continuo

Es richt's zu seinen Ehren
Und deiner Seligkeit;
Soll's sein, kein Mensch kanns wehren.
Und wärs ihm doch so leid.
Will's denn Gott haben nicht,
So kann's niemand forttreiben.
Es muss zurückebleiben,
Was Gott will, das geschicht.

Waiting...

On rządzi ku swej chwale
I szczęśliwości twej.
Nie ma człek władzy wcale,
By się sprzeciwić jej.
Nie przeprowadzi człek,
Co Pan Bóg nie pozwoli;
Zamysły Jego woli
Przetrwają wieków wiek.

Waiting...

Czyni toć ku pomnożeniu swoyey chwały
a Twey szczęśliwości;
tako ma być, człek nie znaidzie przeciwności
nawet, gdaż dawa mu ból niemały.
Skoro z Bożą toć niezgodne wolą
do kresu tegoż doprowadzić niezdolen
nikt, ostanie się to niezakończone,
toć, czego Bóg kce będzieć spełnione.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Aria T

Flauto traverso I/II, Continuo

Darum ich mich ihm ergebe,
Im sei es heimgestellt;
Nach nichts ich sonst mehr strebe
Denn nur was ihm gefällt.
Drauf wart ich und bin still,
Sein Will der ist der beste.
Das glaub ich steif und feste,
Gott mach es, wie er will!

Waiting...

Jemu się chcę powierzyć,
I Jemu oddać się.
I takie życie przeżyć,
Co Mu podoba się.
Więc czekam cichnąc wraz;
Najlepsza wola Jego.
Wiarą się trzymam tego.
Rządź Boże, w każdy czas!

Waiting...

Czyni toć ku pomnożeniu swoyey chwały
a Twey szczęśliwości;
tako ma być, człek nie znaidzie przeciwności
nawet, gdaż dawa mu ból niemały.
Skoro z Bożą toć niezgodne wolą
do kresu tegoż doprowadzić niezdolen
nikt, ostanie się to niezakończone,
toć, czego Bóg kce będzieć spełnione.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

7. Coro

Flauto I/II e Oboe d'amore I coll' Alto, Oboe d'amore II col Tenore, Violino I/II, Viola, Corno da caccia col Soprano, Continuo

Herr, gib, dass ich dein Ehre
Ja all mein Leben lang
Von Herzensgrund vermehre,
Dir sage Lob und Dank!
O Vater, Sohn und Geist,
Der du aus lauter Gnade
Abwendest Not und Schaden,
Sei immerdar gepreist.

Waiting...

Więc daj, bym Twoją chwałę,
Mój Boże, Szczęście me,
Przez życie moje całe
Pomnażał, chwaląc Cię.
Pochwalon Ojciec, Syn
I Święty Duch wraz z niemi.
Od biedy mnie na ziemi
Chronią, mimo mych win.

Waiting...

Stąd Iemu się polecam,
wszytko niech będzie według Iego woli,
ku niczemu więcey dążności nie zwracam
prócz tego, co Go zadowoli.
Na toć ia czekam bez zagniewania,
Iego wola naylepszą bywa w świecie.
W toć wierzę usilnie, bez wahania,
Bóg czyni tako, iako zechce przecie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S T B, Coro: S A T B, Corno da caccia, Flauto traverso I/II, Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 23. Juli 1724
Text: Johann Heermann 1630
Anlass: 7. Sonntag nach Trinitatis
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Armin i Andrzej Teske, 2004

Poprawił p. F. A. Zieliński 30 VII A.D. 2019 i w XVIII Niedzielę po Święcie Zesłania Ducha Świętego roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIIII.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przekład napisany w dzień ferialny po VII Niedzieli po Święcie Zesłania Ducha Świętego (ze zmianami z XVIII Niedzieli po Święcie Zesłania Ducha Świętego) roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIIII poświęcam czcigodnej i łaskawej Pani Magister Grażynie Banduch i p. Marii KĄDZIELSKIEJ. Translation written on 30th of July (with changes implemented on 13th of October) A.D. 2019 I dedicate to reverend and gracious lady Grażyna Banduch and Ms. Maria KĄDZIELSKA.

Komentarze użytkowników