Boży czas to wszak jest najlepszy czas

BWV 106 - Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit (Actus tragicus)

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Pogrzeb
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Parafrazy W34, Prof. Perz, 2012, Armin i Andrzej Teske, 2004, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Audycje radiowe prof. Mirosława Perza, 2012-2015
 • prof. M. Perz '1995
 • Karl Richter, Kantaten, vol. 5, disk 5
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Parafrazy W34

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 106

Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit (Actus tragicus)

Waiting...

Bóg najlepiej określa mój czas

Waiting...

Boży czas to wszak jest najlepszy czas

Waiting...

Oto czas Boga czasem naylepszym.

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Sonatina

Flauto I/II, Viola da gamba I/II, Continuo
Waiting...
Waiting...
Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Karl Richter, Kantat...
 • Koopman
 • prof. Perz, 2012
Odtwórz wszystkie powyżej

2a. Coro

Flauto I/II, Viola da gamba I/II, Continuo

Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit.
In ihm leben, weben und sind wir, solange er will.
In ihm sterben wir zur rechten Zeit, wenn er will.

Waiting... Dz 17.28

Bóg najlepiej określa czas mojego życia
Gdyż w nim żyjemy, poruszamy się, jesteśmy.
Gdy zechce umieramy, i jest to zawsze we właściwym czasie.

Waiting... Dz 17:28

Boży czas to wszak jest najlepszy czas.
„W nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy" jak długo On chce.
W nim umieramy w czasie właściwym, kiedy On chce.

Waiting...

Oto czas Boga czasem naylepszym.
Wniem oto żywot mamy, ruchamy się a ieśmy doiąd pragnie Onci tegoż. Wniem mrzemy w czasie prawym skoro tegoż zapragnie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Karl Richter, Kantat...
 • Koopman
 • prof. Perz, 2012
Odtwórz wszystkie powyżej

2b. Arioso T

Flauto I/II, Viola da gamba I/II, Continuo

Ach, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.

Waiting...

Boże, nuacz mnie mądrze korzystać z czasu mojego życia.

Waiting... Ps 90:12

Ach, Panie, „naucz nas liczyć dni nasze, Abyśmy posiedli mądre serce." 

Waiting...

Ach, Panie, ćwicz nas w pamięci karbowaniu,
iż pomrzeć musiemy,
abychmy mądremi się zstali.

Waiting...
 • Suzuki
 • Karl Richter, Kantat...
 • prof. Perz, 2012
Odtwórz wszystkie powyżej

2c. Aria B

Flauto I/II, Viola da gamba I/II, Continuo

Bestelle dein Haus; denn du wirst sterben und nicht lebendig bleiben.

Waiting...

Uporządkuj swoje sprawy, sprawdź polisy, napisz testament, albowiem twoje życie się skończy i umrzesz.

Waiting... Iz 38:1

„Uporządkuj swój dom, albowiem umrzesz, a nie będziesz żył." 

Waiting...

Ochędoż mieszkanie swe;
umrzesz bowiem anić przy żywocie swem pozostaniesz.

Waiting...
 • Masaaki Suzuki & Bac...
 • Karl Richter, Kantat...
 • prof. Perz, 2012
Odtwórz wszystkie powyżej

2d. Coro

Flauto I/II, Viola da gamba I/II, Continuo

Es ist der alte Bund: Mensch, du musst sterben!

Sopran
Ja, komm, Herr Jesu, komm!

Waiting...

Chór:
Jedno jest pewne: wszyscy ludzie umierają.
Ty umrzesz również.

Sopran:
Przyjdź Panie Jezu!

Waiting...

To jest odwieczne prawo: człowiecze, na pewno umrzesz.

Sopran:
Przyjdź Panie Jezu!

Waiting...

Oto starodawne przymierze:
mus ci iest umrzeć, człowiecze!

Prawie przydź, Panie Iezu, przydź!

Waiting...
 • Suzuki
 • Karl Richter, Kantat...
 • prof. Perz, 2012
Odtwórz wszystkie powyżej

3a. Aria A

Viola da gamba I/II, Continuo

In deine Hände befehl ich meinen Geist; du hast mich erlöset, Herr, du getreuer Gott.

Waiting...

Boże, w twoje ręce oddaję mojego ducha wiedząc, że Ty mnie od moich win wykupiłeś.

Waiting...

„W ręce twoje polecam ducha mego,
Odkupiłeś mnie, Panie, Boże wierny." 

Waiting...

Powierzam ducha moyego w Twe dłonie, Tyś mię odkupił, Panie, wierny Boże.

Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Karl Richter, Kantat...
 • Koopman
 • prof. Perz, 2012
Odtwórz wszystkie powyżej

3b. Arioso B e Choral A

Viola da gamba I/II, Continuo

Heute wirst du mit mir im Paradies sein.

Mit Fried und Freud ich fahr dahin
In Gottes Willen,
Getrost ist mir mein Herz und Sinn,
Sanft und stille.
Wie Gott mir verheißen hat:
Der Tod ist mein Schlaf geworden.

Waiting...

Bas (Vox Cristi - głos Chrystusa):
Dziś będziesz ze mną w raju!

Alt:
Z woli Boga odchodzę z tego świata,
Odchodzę w pokoju, nie boję się a moje serce jest pocieszone,
Bo Bóg mi obiecał, że śmierć będzie jak spokojny sen.

Waiting...

Bas:
„Dziś będziesz ze mną w raju."

Alt:
W pokoju z światem żegnam się, Z woli Boga.
Już pocieszone serce me, Znikła trwoga.
Bo to mi obiecał Bóg:
Ma śmierć snem jeno będzie. 

Waiting...

Oto dzisia będziesz zemną w Raiu.

Śród miru wesele idę stąd
tako Bóg kce,
pewne me zmysły y sierce,
lekkość a cisza zewsząd.
Zgodnie z obietnicą Bożą
mary do snu mię ułożą.

Waiting...
 • Suzuki
 • Karl Richter, Kantat...
 • Karl Richter, Kantat...
 • prof. Perz, 2012
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Coro

Flauto I/II, Viola da gamba I/II, Continuo

Glorie, Lob, Ehr und Herrlichkeit
Sei dir, Gott Vater und Sohn bereit,
Dem heilgen Geist mit Namen!
Die göttlich Kraft
Mach uns sieghaft
Durch Jesum Christum, Amen.

Waiting...

Chwalmy Ojca, Syna i Świętego Ducha
Gdyż dają nam zwycięstwo.
Zwycięstwo poprzez dzieło Pana Jezusa.

Waiting...

Ojcze, Synu, chwałę i cześć
Dla was my dzisiaj chcemy nieść,
I dla Ducha Świętego!

A nam moc Twa
Zwycięstwo da
Poprzez Jezusa mego. 

Waiting...

Gloria, sława, cześć a chwała
Twoyą Boże Oćcze, Synu, sie zstała,
a Duchowi Świętemu temi słowy!
Oto Boża siła
zwycięzcami nas uczyniła
przez Iezukrysta, niech tak sie zstanie!

Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Karl Richter, Kantat...
 • Koopman
 • prof. Perz, 2012
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: A T B, Coro: S A T B, Flauto I/II, Viola da gamba I/II, Continuo
Entstehungszeit: 14. August 1707
Text: unbekannter Dichter; 2a: Apostelgechichte 17,28; 2b: Psalm 90,12; 2c: Jesaja 38,1; 2d: Jesus Sirach 14,18 und Offenbarung 22,20; 3a: Psalm 31,6; 3b: Lukas 23,43 und Martin Luther 1524; 4. Adam Reusner 1533
Anlass: Trauerfeier
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham
Poprawił 15 V A.D. 2019 p. Filip Adam Zieliński.

Komentarz Parafrazy W34

Komentarz Armin i Andrzej Teske, 2004

Poprawił p. Filip Adam Zieliński we wspomnienie Najświętszey Maryi Panny w sobotę po XVI Niedzieli po Święcie Zesłania Ducha Świętego roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIIII.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przekład pisany w XII Niedzielę po Święcie Zesłania Ducha Świętego roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIII V Niedzielę po Wielkieynocy roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIIII poświęcam czcigodnej i łaskawej Pani Magister Grażynie Banduch. Translation written on 12th of August A.D. 2018 and 26th of May A.D. 2019 I dedicate to reverend and gracious lady Grażyna Banduch.

Komentarze użytkowników

2018-02-09
Polecam poruszający Actus Tragicus wykonany przez Ricercar Consort
2020-11-14
polecam przejmujące wykonanie Van Veldhoven | Netherlands Bach Society