Benedykowane ony pomarłe

SWV 391 - Selig sind die Toten

– Heinrich Schütz

Napisane na święto: Pogrzeb
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Parafrazy W34, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Parafrazy W34

Filip Adam Zieliński

SWV 391

Selig sind die Toten

Waiting...

Błogosławieni którzy w Panu umierają

Waiting...

Benedykowane ony pomarłe

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1.

Selig sind die Toten, 
die in dem Herren sterben, 
von nun an. 
Ja der Geist spricht: 
Sie ruhen von ihrer Arbeit 
und ihre Werke folgen ihnen nach.

Waiting... Rev. 14,13

Błogosławieni umarli,
którzy w Panu umierają
Duch mówi aby odpoczęli od swoich prac,
a ich uczynki idą za nimi.

Waiting... Ap 14:13

Benedykowane ony pomarłe, które w Panu umierają od tego czasu. Tako duchci rzecze, iżby odpoczynienie mieli od prac onych, zasię jich działa podążają za niemi. 

Waiting...

Komentarze

Komentarz Parafrazy W34

Tłumaczenie wpisałem w 2017 roku, przy okazji koncertu zespołu Contento Core z cyklu "Muzyka i Słowo".

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 16 VII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 16th day of July A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników

2016-10-14

Rev 14:13 l45 

Und ich hörete eine Stimme vom Himmel zu mir sagen: Schreibe: 

Selig sind die Toten, 

die in dem HErrn sterben, 

von nun an. 

Ja, der Geist spricht, 

daß sie ruhen von ihrer Arbeit; 

denn ihre Werke folgen ihnen nach.

 

Rev 14:13 bug 

I usłyszałem głos z nieba, który mówił do mnie: Napisz: 

Błogosławieni [są] umarli, którzy odtąd umierają w Panu, 

tak, mówi Duch, aby odpoczęli od swoich prac, a ich uczynki idą za nimi.

 

Rev 14:13 bw 

I usłyszałem głos z nieba mówiący: Napisz: 

Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. 

Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich; uczynki ich bowiem idą za nimi.

 

Rev 14:13 bg 

I usłyszałem głos z nieba, mówiący do mnie: Napisz: 

Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. 

Zaprawdę mówi Duch im, aby odpoczywali od prac swoich, a uczynki ich idą za nimi.

 

Rev 14:13 wuj 

I usłyszałem głos z nieba, mówiący mi: Napisz: 

Błogosławieni umarli, którzy w Panu umierają. 

Odtąd już mówi Duch, aby odpoczynęli od prac swoich, abowiem uczynki ich za nimi idą.

 

Rev 14:13 bt5 

I usłyszałem głos z nieba, który mówił: Napisz: 

Błogosławieni, którzy w Panu umierają - już teraz. 

Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny.