Powiedział PAN do mego Pana

HWV 232 - Dixit Dominus Domino meo

– Jerzy Fryderyk Haendel

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Parafrazy Anuszki
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Parafrazy Anuszki

HWV 232

Dixit Dominus Domino meo

Waiting...

Powiedział PAN do mego Pana

Waiting...

1. Coro

Dixit Dominus Domino meo:
Sede a dextris meis, donec ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum.

Waiting...

Powiedział Pan Panu memu: Siądź po mojej prawicy, aż Twych wrogów położę jako podnóżek pod Twoje stopy.

Waiting... Psalm 110:2

2. Aria A

Virgam potentiae tuae emittet Dominus ex Sion:
dominare in medio inimicorum tuorum.

Waiting...

Twoje potężne berło niech Pan rozciągnie z Syjonu:
Panuj wśród swych nieprzyjaciół!

Waiting... Psalm 110:3

3. Aria S

Skrzypce I, II, Altówki I, II, basso continuo

Tecum principatus in die virtutis tuae, in splendoribus sanctis.
Ex utero ante luciferum genui te.

Waiting...

Przy Tobie panowanie w dniu Twej potęgi. W blaskach świętości, z łona przed jutrzenką Cię zrodziłem.

Waiting... Psalm 110:3

4. Choro

Skrzypce I, II, Altówki I, II, basso continuo

Juravit Dominus et non paenitebit eum:

Waiting...

Pan przysiągł i nie pożałuje.

Waiting... Psalm 110:4

5. Coro

Tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech.

Waiting...

Tyś Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.

Waiting... Psalm 110:4

6. S, A, T, B, Choro

Dominus a dextris tuis,
confregit in die irae suae reges. Iudicabit in nationibus:

Waiting...

Pan po Twojej prawicy zetrze na proch królów w dniu swego gniewu.

Waiting... Psalm 110:5

7. Coro

Implebit ruinas, conquassabit capita in terra multorum.

Waiting...

Będzie sądził narody, wypełni świat ruinami, porozbija głowy władców jak ziemia szeroka.

Waiting... Psalm 110:6

8. S I, S II, Coro

De torrente in via bibet,
propterea exaltabit caput.

Waiting...

Po drodze będzie pił ze strumienia, dlatego głowę podniesie wysoko.

Waiting... Psalm 110:7

9. Coro

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

Waiting...

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
I jak było na początku, i teraz, i zawsze, i na wieki wieków.
Amen.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

!!! Dopracować strukturę, instrumenty, sprawdzić słowa bo ta treść pochodzi z Wikipedii.

Komentarz Walter F. Bischof

Teksty łacińskie wg. Wulgaty i Neowulgaty

Psa 109:1-111 vuc 
(1) Psalmus David. Dixit Dominus Domino meo: Sede a dextris meis, donec ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum.
(2) Virgam virtutis tuae emittet Dominus ex Sion: dominare in medio inimicorum tuorum.
(3) Tecum principium in die virtutis tuae in splendoribus sanctorum: ex utero, ante luciferum, genui te.
(4) Juravit Dominus, et non poenitebit eum: Tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech.
(5) Dominus a dextris tuis; confregit in die irae suae reges.
(6) Judicabit in nationibus, implebit ruinas; conquassabit capita in terra multorum.
(7) De torrente in via bibet; propterea exaltabit caput.

 

Psa 110:1-111 nov 
(1) David. PSALMUS. Dixit Dominus Domino meo: " Sede a dextris meis, donec ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum ".
(2) Virgam potentiae tuae emittet Dominus ex Sion: dominare in medio inimicorum tuorum.
(3) Tecum principatus in die virtutis tuae, in splendoribus sanctis, ex utero ante luciferum genui te.
(4) Iuravit Dominus et non paenitebit eum: " Tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech ".
(5) Dominus a dextris tuis, conquassabit in die irae suae reges.
(6) Iudicabit in nationibus: cumulantur cadavera, conquassabit capita in terra spatiosa.
(7) De torrente in via bibet, propterea exaltabit caput.

Komentarz Parafrazy Anuszki

Kluczowe polskie przekłady

Psa 110:1-111 bg 
(1) Psalm Dawidowy. Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, dokąd nie położę nieprzyjaciół twoich podnóżkiem nóg twoich.
(2) Laskę mocy twojej pośle Pan z Syonu, mówiąc: Panuj w pośród nieprzyjaciół twoich.
(3) Lud twój będzie dobrowolny w dzień zwycięstwa twego, w ozdobie świętobliwości, a rozrodzi się płód twój z żywota jako rosa na świtaniu.
(4) Przysiągł Pan, a nie będzie tego żałował, mówiąc: Tyś jest kapłanem na wieki według porządku Melchisedechowego.
(5) Pan po prawicy twojej potrze królów w dzień gniewu swego.
(6) Będzie sądził narody, i wszystko napełni trupami; potłucze głowę nad wielą ziem panującą.
(7) Z strumienia na drodze pić będzie; przetoż wywyższy głowę.

 

Psa 110:1-111 bt5 
(1) Dawidowy. Psalm. Wyrocznia Boga dla Pana mego: Siądź po mojej prawicy, aż Twych wrogów położę jako podnóżek pod Twoje stopy.
(2) Twoje potężne berło niech Pan rozciągnie z Syjonu: Panuj wśród swych nieprzyjaciół!
(3) Przy Tobie panowanie w dniu Twej potęgi. W blaskach świętości, z łona jutrzenki jak rosę Cię zrodziłem.
(4) Pan przysiągł i nie pożałuje: Tyś Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.
(5) Pan po Twojej prawicy zetrze na proch królów w dniu swego gniewu.
(6) Będzie sądził narody, wzniesie stosy trupów, zetrze głowy jak ziemia szeroka.
(7) Po drodze będzie pił ze strumienia, dlatego głowę podniesie.

 

Psa 110:1-111 eib 
(1) Dawidowy. Psalm. PAN oświadczył memu Panu: Usiądź po mojej prawicy, Aż położę Twoich wrogów jako podnóżek dla Twoich stóp!
(2) PAN ześle z Syjonu berło Twej potęgi, Zapanuj zatem pośród swoich wrogów!
(3) Twój lud będzie gotów, gdy z mocą wystąpisz. W świętych ozdobach, od samego rana, Czekać będzie na Ciebie rosa Twej młodzieży.
(4) PAN przysiągł i nie będzie żałował: Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka.
(5) Pan po Twej prawej stronie Zgniecie królów w dniu swojego gniewu.
(6) Dokona sądu wśród narodów, pobitych będzie wielu — Pokona władców, jak ziemia szeroka.
(7) Po drodze napije się z potoku I dlatego podniesie swoją głowę.

 

Psa 110:1-111 ubg 
(1) <Psalm Dawida.> Powiedział PAN do mego Pana: Usiądź po mojej prawicy, aż położę twoich wrogów jako podnóżek pod twoje stopy.
(2) Laskę twojej mocy pośle PAN z Syjonu, mówiąc: Panuj pośród twoich wrogów.
(3) Twój lud będzie ochoczy w dniu twej potęgi, w ozdobie świętości i z łona jutrzenki; twoja jest rosa młodości.
(4) PAN przysiągł i nie będzie żałował: Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka.
(5) Pan po twojej prawicy zetrze królów w dniu swego gniewu.
(6) Będzie sądził narody i trupami napełni wszystko; roztrzaska głowy panujące nad wieloma ziemiami.
(7) Ze strumienia będzie pił po drodze, dlatego podniesie głowę.

Komentarze użytkowników

2017-12-28
wojtek
Notka z Fejsa, 28 grudnia 2017.

Psalm 110? Rzekł PAN do Pana mego.
 
Przez święta Ania opracowała słowa tego psalmu tak, aby pasowały do Haendlowskiego opracowania "Dixit Dominus" (w katalogu dzieł Haendla HWV-232).
 
Pracę Ani znajdziecie tu:
Ania bazowała na tekście BT5, który jest najbliższy Vulgacie, którą to znowu wyśpiewują wykonawcy Haendlowskiego opracowania. To 1706 roku, pisane przez protestanta we Włoszech, na dworze katolickiego biskupa, w czasach, gdy nie tylko w kościele obowiązywała łacina. Jak to teraz przekazać po polsku aby pasowało zarówno do tekstu hebrajskiego jak i do muzyki?
 
Tu macie wykonanie Gardinera - niezłe, dynamiczne, żywe.
 
A tu jacyś Amerykanie (jak na Amerykanów to nieźle):
 
A tu już zwykłe cieniarstw - nie słuchać:
 
A to wykonanie kupię sobie na płycie, bo lubię tych pryszczatych facetow w wyciągniętych swetrach, mimo że to Francuzi. W ich wykonaniu jest świeżość, lekkość, dużo radości. Ta kapela to Vox Luminis.
 
Poprzednia płyta zespołu Vox Luminis była inspiracją do koncertu z motetami Bachów, jaki zrobiliśmy (pamiętacie?) z zespołem ContentoCore w maju.