Pasja wg. św. Jana

BWV 245 - Johannespassion

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Parafrazy W34, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Prof. M.Perz, 2015, Pasja wg. św. Jana, audycja pierwsza z sześciu, utwory do numeru 5
 • Prof. M.Perz, 2015, Pasja wg. św. Jana, audycja druga, utwory od 6 do numeru 11.
 • Prof. M.Perz, 2015, Pasja wg. św. Jana, audycja trzecia, utwory od 12 do numeru 14.
 • Prof. M.Perz, 2015, Pasja wg. św. Jana, audycja czwarta, utwory od 15 do numeru 22.
 • Prof. M.Perz, 2015, Pasja wg. św. Jana, audycja piąta, utwory od 23 do numeru 31.
 • Prof. M.Perz, 2015, Pasja wg. św. Jana, audycja szósta i ostatnia, utwory od 32 do końca.
 • BWV-245 Pasja Janowa, Harnoncourt '1985
 • Peter Dijkstra '2015
 • BWV-245 Pasja Janowa, Karl Richter '1970
 • BWV-245 Pasja Janowa, Suzuki '2000
 • BWV-245 Pasja Janowa, Gardiner
 • BWV-245 Pasja Janowa, Norrignton
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Parafrazy W34

Filip Adam Zieliński

BWV 245

Johannespassion

Waiting...

Pasja wg. św. Jana

Waiting...

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

Erster Teil

Waiting...

Część pierwsza

Waiting...

Waiting...

Verrat und Gefangennahme

Waiting... Johannes 18:1-14

Zdrada i pojmanie

Waiting... J18:1-14

Waiting...

1. Coro

Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo
Herr, unser Herrscher, dessen Ruhm
In allen Landen herrlich ist!
    Zeig uns durch deine Passion,
    Dass du, der wahre Gottessohn,
    Zu aller Zeit,
    Auch in der größten Niedrigkeit,
    Verherrlicht worden bist!
Waiting...

Panie, nasz Władco, którego sława
Świetna jest we wszystkich krajach!

Ukaż nam przez Swoją Mękę,
Że Ty, jest prawym Synem Boga.
Przez cały czas,
Nawet w największym upadku,
Będziesz wychwalany.

Waiting...
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

2a. Recitativo

Evangelist (T), Jesus (B), Organo, Continuo

Evangelist
Jesus ging mit seinen Jüngern über den Bach Kidron, da war ein Garten, darein ging Jesus und seine Jünger. Judas aber, der ihn verriet, wusste den Ort auch, denn Jesus versammlete sich oft daselbst mit seinen Jüngern. Da nun Judas zu sich hatte genommen die Schar und der Hohenpriester und Pharisäer Diener, kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Als nun Jesus wusste alles, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen:

Jesus
Wen suchet ihr?

Evangelist
Sie antworteten ihm:

Waiting... J18:1-7a

Ewangelista:
Jezus wyszedł ze swoimi uczniami za potok Cedron, gdzie był ogród, do którego wszedł on i jego uczniowie. A Judasz, który go zdradził, znał to miejsce, bo Jezus często się tam zbierał ze swoimi uczniami. Judasz więc, wziąwszy oddział żołnierzy i strażników od naczelnych kapłanów i faryzeuszy, przyszedł tam z latarniami, pochodniami i bronią. Wtedy Jezus, wiedząc o wszystkim, co miało na niego przyjść, wyszedł im naprzeciw i zapytał:

Jezus:
Kogo szukacie?

Ewangelista:
Odpowiedzieli mu:

Waiting... J18:1-7a
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

2b. Coro

Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo
Jesum von Nazareth.
Waiting... J18:7b

Jezusa z Nazaretu

Waiting... J18:7b
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

2c. Recitativo

Evangelist (T), Jesus (B), Continuo

Evangelist
Jesus spricht zu ihnen: Jesus
Ich bin's.

Evangelist
Judas aber, der ihn verriet, stund auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sprach: Ich bin's, wichen sie zurücke und fielen zu Boden. Da fragete er sie abermal:

Jesus
Wen suchet ihr?

Evangelist
Sie aber sprachen:

Waiting... J18:7

Ewangelista:
Jezus powiedział do nich:

Jezus:
To ja jestem.

Ewangelista:
A stał z nimi i Judasz, który go zdradził. Gdy tylko im powiedział: To ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię. Wtedy ich znowu spytał:

Jezus:
Kogo szukacie?

Ewangelista:
A oni odpowiedzieli:

Waiting... J18:7
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

2d. Coro

Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo
Jesum von Nazareth.
Waiting...

Jezusa z Nazaretu.

Waiting...
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

2e. Recitativo

Evangelist (T), Jesus (B), Organo, Continuo

Evangelist
Jesus antwortete:

Jesus
Ich hab's euch gesagt, dass ich's sei, suchet ihr denn mich, so lasset diese gehen!

Waiting... J18:8

Ewangelista:
Jezus odpowiedział:

Jezus:
Powiedziałem wam, że to ja jestem. Jeśli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść.

Waiting... J18:8
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Choral

Flauto traverso I/II e Oboe I e Violino I col Soprano, Oboe II e Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Organo, Continuo
O große Lieb, o Lieb ohn alle Maße,
Die dich gebracht auf diese Marterstraße
Ich lebte mit der Welt in Lust und Freuden,
Und du musst leiden.
Waiting...

O wielka miłości, o miłości bez miary,
Która Cię przywiodła na tą drogę męki!
Żyję na świecie wśród rozkoszy i radości,
A Ty musisz cierpieć!

Waiting...
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Recitativo

Evangelist (T), Jesus (B), Organo, Continuo

Evangelist
Auf dass das Wort erfüllet würde, welches er sagte: Ich habe der keine verloren, die du mir gegeben hast. Da hatte Simon Petrus ein Schwert und zog es aus und schlug nach des Hohenpriesters Knecht und hieb ihm sein recht Ohr ab; und der Knecht hieß Malchus. Da sprach Jesus zu Petro:

Jesus
Stecke dein Schwert in die Scheide! Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat?

Waiting...

Ewangelista:
Stało się tak, aby się wypełniły słowa, które powiedział: Nie straciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Wówczas Szymon Piotr, mając miecz, dobył go, uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu prawe ucho. A temu słudze było na imię Malchos. I powiedział Jezus do Piotra:

Jezus:
Włóż swój miecz do pochwy. Czy nie mam pić kielicha, który mi dał Ojciec?

Waiting...
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Choral

Flauto traverso I/II e Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Organo, Continuo
Dein Will gescheh, Herr Gott, zugleich
Auf Erden wie im Himmelreich.
Gib uns Geduld in Leidenszeit,
Gehorsam sein in Lieb und Leid;
Wehr und steur allem Fleisch und Blut,
Das wider deinen Willen tut!
Waiting...

Twoja wola spełnia się, Panie Boże,
Tak na ziemi jak i w Królestwie Niebieskim;
Daj nam cierpliwość w czasie cierpienia,
Posłuszeństwo w miłości i cierpieniu,
Broń i prowadź wszystkie ciało i krew,
Aby spełniały wciąż Twą wolę.

Waiting...
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Recitativo T

Organo, Continuo
Evangelist
Die Schar aber und der Oberhauptmann und die Diener der Jüden nahmen Jesum und bunden ihn und führeten ihn aufs erste zu Hannas, der war Kaiphas Schwäher, welcher des Jahres Hoherpriester war. Es war aber Kaiphas, der den Jüden riet, es wäre gut, dass ein Mensch würde umbracht für das Volk.
Waiting... J18:12-14

Ewangelista:
Wtedy oddział żołnierzy i dowódca oraz strażnicy żydowscy schwytali Jezusa, związali go; I zaprowadzili go najpierw do Annasza, bo był teściem Kajfasza, który tego roku był najwyższym kapłanem. To Kajfasz był tym, który doradził Żydom, że pożyteczniej jest, aby jeden człowiek umarł za lud.

Waiting... J18:12-14
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

7. Aria A

Oboe I/II, Organo, Continuo
Von den Stricken meiner Sünden
Mich zu entbinden,
Wird mein Heil gebunden.
    Mich von allen Lasterbeulen
    Völlig zu heilen,
    Läßt er sich verwunden.
Waiting...

By zdjąć pęta moich grzechów
Które mnie wiążą,
Związano Mego Zbawcę.
Ze wszystkich guzów grzechów
Pragnie mnie On uleczyć,
Przeto nosi On rany.

Waiting...
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

Verleugnung des Petrus

Waiting...

Zaparcie się Piotr

Waiting... J18:15-27; Mt 26:75

Waiting...

8. Recitativo T

Organo, Continuo
Evangelist
Simon Petrus aber folgete Jesu nach und ein ander Jünger.
Waiting... J18:15a

Ewangelista:
A szedł za Jezusem Szymon Piotr i inny uczeń.

Waiting... J18:15a
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

9. Aria S

Flauto traverso I/II, Organo, Continuo
Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten
Und lasse dich nicht,
Mein Leben, mein Licht.
    Befördre den Lauf
    Und höre nicht auf,
    Selbst an mir zu ziehen, zu schieben, zu bitten.
Waiting...

Podążę za Tobą również radosnymi krokami
I nie opuszczę Cię,
Moje życie, moje światło. Powezmę bieg i nie przestraszę się,
Byś sam mnie prowadził,
Popychał, prosił.

Waiting...
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

10. Recitativo

Evangelist (T.I), Magd (S), Petrus (B.I), Jesus (B.II), Diener (T.II), Organo, Continuo

Evangelist
Derselbige Jünger war dem Hohenpriester bekannt und ging mit Jesu hinein in des Hohenpriesters Palast. Petrus aber stund draußen für der Tür. Da ging der andere Jünger, der dem Hohenpriester bekannt war, hinaus und redete mit der Türhüterin und führete Petrum hinein. Da sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petro:

Sopran
Bist du nicht dieses Menschen Jünger einer?

Evangelist
Er sprach:

Petrus I
Ich bin's nicht.

Evangelist
Es stunden aber die Knechte und Diener und hatten ein Kohlfeu'r gemacht (denn es war kalt) und wärmeten sich. Petrus aber stund bei ihnen und wärmete sich. Aber der Hohepriester fragte Jesum um seine Jünger und um seine Lehre. Jesus antwortete ihm:

Jesus
Ich habe frei, öffentlich geredet für der Welt. Ich habe allezeit gelehret in der Schule und in dem Tempel, da alle Jüden zusammenkommen, und habe nichts im Verborgnen geredt. Was fragest du mich darum? Frage die darum, die gehöret haben, was ich zu ihnen geredet habe! Siehe, dieselbigen wissen, was ich gesaget habe.

Evangelist
Als er aber solches redete, gab der Diener einer, die dabeistunden, Jesu einen Backenstreich und sprach:

Diener
Solltest du dem Hohenpriester also antworten?

Evangelist
Jesus aber antwortete:

Jesus
Hab ich übel geredt, so beweise es, dass es böse sei, hab ich aber recht geredt, was schlägest du mich?

Waiting... J18:15b-23

Ewangelista:
Ten uczeń zaś był znany najwyższemu kapłanowi i wszedł z Jezusem na dziedziniec najwyższego kapłana. Ale Piotr stał na zewnątrz u drzwi. Wtedy wyszedł ten drugi uczeń, który był znany najwyższemu kapłanowi, pomówił z odźwierną i wprowadził Piotra. Wówczas dziewczyna odźwierna zapytała Piotra:

Sopran:
Czy i ty nie jesteś jednym z uczniów tego człowieka?

Ewangelista:
On odpowiedział:

Piotr:
Nie jestem.

Ewangelista:
A ponieważ było zimno, strażnicy i słudzy, rozpaliwszy ogień, stali i grzali się. Stał też z nimi Piotr i grzał się. Tymczasem najwyższy kapłan pytał Jezusa o jego uczniów i o jego naukę. Jezus mu odpowiedział:

Jezus:
Ja jawnie mówiłem światu. Zawsze nauczałem w synagodze i w świątyni, gdzie zewsząd schodzą się Żydzi, a potajemnie nic nie mówiłem. Dlaczego mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli to, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co mówiłem.

Ewangelista:
A gdy on to powiedział, jeden ze sług, który tam stał, wymierzył policzek Jezusowi, mówiąc:

Sługa:
Tak odpowiadasz najwyższemu kapłanowi?

Ewangelista:
Jezus mu odpowiedział:

Jezus:
Jeśli źle powiedziałem, daj świadectwo o złu, a jeśli dobrze, dlaczego mnie bijesz?

Waiting... J18:15b-23
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

11. Choral

Flauto traverso I/II e Oboe I/II e Violino col Soprano, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Organo, Continuo
Wer hat dich so geschlagen,
Mein Heil, und dich mit Plagen
So übel zugericht'?
Du bist ja nicht ein Sünder
Wie wir und unsre Kinder,
Von Missetaten weißt du nicht.

Ich, ich und meine Sünden,
Die sich wie Körnlein finden
Des Sandes an dem Meer,
Die haben dir erreget
Das Elend, das dich schläget,
Und das betrübte Marterheer.

Waiting...

Kto Cię uderzył,
Mój Zbawco i plagami Cię
Tak źle potraktował?
Nie jesteś przecież grzesznikiem,
Jak my i nasze dzieci,
Nie znasz zbrodni.

Ja, ja i moje grzechy,
Których tyle znaleźć można co ziarenek
Piasku nad morzem,
To one wywołały
Nędzę, która Cię uderza,
I zasmuca katuszami.

Waiting...
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

12a. Recitativo T

Organo, Continuo
Evangelist
Und Hannas sandte ihn gebunden zu dem Hohenpriester Kaiphas. Simon Petrus stund und wärmete sich, da sprachen sie zu ihm:
Waiting...

Ewangelista:
A Annasz odesłał go związanego do Kajfasza, najwyższego kapłana. A Szymon Piotr stał i grzał się. I zapytali go:

Waiting...
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

12b. Coro

Flauto traverso I/II e Oboe I e Violino I col Soprano, Oboe II e Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Organo, Continuo
Bist du nicht seiner Jünger einer?
Waiting... J18:25b

Czy i ty nie jesteś jednym z jego uczniów?

Waiting... J18:25b
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

12c. Recitativo

Evangelist (T.I), Petrus (B), Diener (T.II), Organo, Continuo

Evangelist
Er leugnete aber und sprach:

Petrus
Ich bin's nicht.

Evangelist
Spricht des Hohenpriesters Knecht' einer, ein Gefreundter des, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte:

Diener
Sahe ich dich nicht im Garten bei ihm?

Evangelist
Da verleugnete Petrus abermal, und alsobald krähete der Hahn. Da gedachte Petrus an die Worte Jesu und ging hinaus und weinete bitterlich.

Waiting... J18:25c-27, Mt26:75

Ewangelista:
A on się wyparł, mówiąc:

Piotr:
Nie jestem.

Ewangelista:
Zapytał go jeden ze sług najwyższego kapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho:

Sługa:
Czyż nie ciebie widziałem z nim w ogrodzie?

Ewangelista:
Wtedy Piotr znowu się wyparł. I zaraz zapiał kogut. Wspomniał Piotr na słowo Pana, wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał.

Waiting... J18:25c-27, Mt26:75
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

13. Aria T

Violino I/II, Viola, Organo, Continuo
Ach, mein Sinn,
Wo willt du endlich hin,
Wo soll ich mich erquicken?
Bleib ich hier,
Oder wünsch ich mir
Berg und Hügel auf den Rücken?
Bei der Welt ist gar kein Rat,
Und im Herzen
Stehn die Schmerzen
Meiner Missetat,
Weil der Knecht den Herrn verleugnet hat.
Waiting...

Ach, mój umyśle,
Gdzie się w końcu znajdę,
Gdzie się pokrzepię?
Pozostać tutaj,
Albo też odejść
Za gór i pagórków grzbiety?
Na tym świecie nie ma rady,
A w sercu
Pozostaje ból
Moich zbrodni,
Skoro sługa wyparł się Pana.

Waiting...
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

14. Choral

Flauto traverso I/II e Oboe I e Violino I col Soprano, Oboe II e Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Organo, Continuo
Petrus, der nicht denkt zurück,
Seinen Gott verneinet,
Der doch auf ein' ernsten Blick
Bitterlichen weinet.
Jesu, blicke mich auch an,
Wenn ich nicht will büßen;
Wenn ich Böses hab getan,
Rühre mein Gewissen!
Waiting...

Piotr, co nie przypomniał sobie,
Wspomnień swego Boga,
Ten przy pierwszym spojrzeniu
Gorzko zapłakał:
Jezu, spójrz na mnie,
Gdy nie będę pokutował;
Gdy uczynię zło,
Porusz me sumienie.

Waiting...
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

Zweiter Teil

Waiting...

Część druga

Waiting...

Waiting...

Verhör und Geißelung

Waiting...

Przesłuchanie i biczowanie

Waiting...

Waiting...

15. Choral

Flauto traverso I/II e Oboe I e Violino I col Soprano, Oboe II e Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Organo, Continuo
Christus, der uns selig macht,
Kein Bös' hat begangen,
Der ward für uns in der Nacht
Als ein Dieb gefangen,
Geführt für gottlose Leut
Und fälschlich verklaget,
Verlacht, verhöhnt und verspeit,
Wie denn die Schrift saget.
Waiting...

Chrystus, co nas czyni błogosławionymi,
żadnego zła nie popełnił,
Został za nas w nocy
Niczym złodziej schwytany,
Poprowadził Go bezbożny lud
I fałszywie oskarżył,
Wyśmiany, wyszydzony i opluty,
Jak mówi Pismo.

Waiting...
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

16a. Recitativo

Evangelist (T), Jesus (B), Organo, Continuo

Evangelist
Da führeten sie Jesum von Kaiphas vor das Richthaus, und es war frühe. Und sie gingen nicht in das Richthaus, auf dass sie nicht unrein würden, sondern Ostern essen möchten. Da ging Pilatus zu ihnen heraus und sprach:

Pilatus
Was bringet ihr für Klage wider diesen Menschen?

Evangelist
Sie antworteten und sprachen zu ihm:

Waiting... J18:28nn

Ewangelista:
Od Kajfasza więc zaprowadzili Jezusa do ratusza; a było rano. Sami jednak nie weszli do ratusza, aby się nie skalać, lecz żeby mogli spożyć Paschę. Wówczas Piłat wyszedł do nich i zapytał:

Piłat:
Jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi?

Ewangelista:
Odpowiedzieli mu:

Waiting... J18:28nn
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

16b. Coro

Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo
Wäre dieser nicht ein Übeltäter, wir hätten dir ihn nicht überantwortet.
Waiting... J18:30b

Gdyby on nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy go tobie.

Waiting... J18:30b
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

16c. Recitativo

Evangelist (T), Jesus (B), Organo, Continuo

Evangelist
Da sprach Pilatus zu ihnen:

Pilatus
So nehmet ihr ihn hin und richtet ihn nach eurem Gesetze!

Evangelist
Da sprachen die Jüden zu ihm:

Waiting... J18:31a

Ewangelista:
I powiedział Piłat

Piłat:
Wy go weźcie i osądźcie według waszego prawa.

Ewangelista:
Żydzi mu odpowiedzieli:

Waiting... J18:31a
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

16d. Coro

Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo
Wir dürfen niemand töten.
Waiting... J18:31b

Nam nie wolno nikogo zabijać.

Waiting... J18:31b
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

16e. Recitativo

Evangelist: (T), Jesus (B), Organo, Continuo

Evangelist
Auf dass erfüllet würde das Wort Jesu, welches er sagte, da er deutete, welches Todes er sterben würde. Da ging Pilatus wieder hinein in das Richthaus und rief Jesu und sprach zu ihm:

Pilatus
Bist du der Jüden König?

Evangelist
Jesus antwortete:

Jesus
Redest du das von dir selbst, oder haben's dir andere von mir gesagt.

Evangelist
Pilatus antwortete:

Pilatus
Bin ich ein Jüde? Dein Volk und die Hohenpriester haben dich mir überantwortet; was hast du getan?

Evangelist
Jesus antwortete:

Jesus
Mein Reich ist nicht von dieser Welt; wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darob kämpfen, dass ich den Jüden nicht überantwortet würde; aber nun ist mein Reich nicht von dannen.

Waiting... J18:32-36

Ewangelista:
Stało się tak, aby się wypełniły słowa, które powiedział Jezus, dając znać, jaką śmiercią miał umrzeć. Wtedy Piłat znowu wszedł do ratusza, wezwał Jezusa i zapytał go:

Piłat:
Czy ty jesteś królem Żydów?

Ewangelista:
Jezus mu odpowiedział:

Jezus:
Czy mówisz to sam od siebie, czy inni powiedzieli ci o mnie?

Ewangelista:
Piłat odpowiedział:

Piłat:
Czy ja jestem Żydem? Twój naród i naczelni kapłani wydali mi ciebie. Cóż więc uczyniłeś?

Ewangelista:
Jezus odpowiedział:

Jezus:
Moje królestwo nie jest z tego świata. Gdyby moje królestwo było z tego świata, to moi słudzy walczyliby, abym nie został wydany Żydom. Teraz jednak moje królestwo nie jest stąd.

Waiting... J18:32-36
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

17. Choral

Flauto traverso I/II e Oboe I e Violino I col Soprano, Oboe II e Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Organo, Continuo
Ach großer König, groß zu allen Zeiten,
Wie kann ich gnugsam diese Treu ausbreiten?
Keins Menschen Herze mag indes ausdenken,
Was dir zu schenken.

Ich kann's mit meinen Sinnen nicht erreichen,
Womit doch dein Erbarmen zu vergleichen.
Wie kann ich dir denn deine Liebestaten
Im Werk erstatten?

Waiting...

O wielki królu, wielki przez cały czas,
Jakże mam tę skromną wierność opisać?
Żadne ludzkie serce nie może wymyślić.
Jak Ci dziękować.

Nie mogę mymi zmysłami dociec,
Z czym miałbym Twą litość porównać.
Jakże mogę za uczynki Twej miłości,
Swą pracą odpłacić?

Waiting...
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

18a. Recitativo

Evangelist (T), Jesus (B), Organo, Continuo

Evangelist
Da sprach Pilatus zu ihm:

Pilatus
So bist du dennoch ein König?

Evangelist
Jesus antwortete:

Jesus
Du sagst's, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt kommen, dass ich die Wahrheit zeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme.

Evangelist
Spricht Pilatus zu ihm:

Pilatus
Was ist Wahrheit?

Evangelist
Und da er das gesaget, ging er wieder hinaus zu den Jüden und spricht zu ihnen:

Pilatus
Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch einen losgebe; wollt ihr nun, dass ich euch der Jüden König losgebe?

Evangelist
Da schrieen sie wieder allesamt und sprachen:

Waiting... J18:37-40a

Ewangelista:
Wtedy Piłat zapytał go:

Piłat:
A więc jesteś królem?

Ewangelista:
Jezus mu odpowiedział:

Jezus:
Ty mówisz, że jestem królem. Ja po to się narodziłem i po to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mego głosu.

Ewangelista:
Piłat powiedział do niego:

Piłat:
Cóż to jest prawda?

Ewangelista:
A to powiedziawszy, wyszedł znowu do Żydów i powiedział do nich:

Piłat:
Ja nie znajduję w nim żadnej winy. A u was jest zwyczaj, że na Paschę wypuszczam wam jednego więźnia. Chcecie więc, abym wam wypuścił króla Żydów?

Ewangelista:
Wówczas wszyscy znowu zawołali:

Waiting... J18:37-40a
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

18b. Coro

Oboe II col Soprano, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Flauto traverso I/II, Oboe I, Violino I, Organo, Continuo
Nicht diesen, sondern Barrabam!
Waiting... J18:37-40b

Nie tego, ale Barabasza!

Waiting... J18:37-40b
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

18c. Recitativo T

Organo, Continuo
Evangelist
Barrabas aber war ein Mörder. Da nahm Pilatus Jesum und geißelte ihn.
Waiting... J18:37-19:1

Ewangelista:
A Barabasz był bandytą. Wtedy Piłat wziął Jezusa i ubiczował go.

Waiting... J18:37-19:1
Waiting...
2023-04-08

ostry zjazd chromatyczny ewangelisty - słychać biczowanie.

 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

19. Arioso B

Viola d'amore I/II, Liuto, Organo, Continuo
Betrachte, meine Seel, mit ängstlichem Vergnügen,
Mit bittrer Lust und halb beklemmtem Herzen
Dein höchstes Gut in Jesu Schmerzen,
Wie dir auf Dornen, so ihn stechen,
Die Himmelsschlüsselblumen blühn!
Du kannst viel süße Frucht von seiner Wermut brechen
Drum sieh ohn Unterlass auf ihn!
Waiting...

Przypatrz się, mój umyśle, z lękliwą przyjemnością,
Z gorzką radością i uciskiem serca,
Najwyższemu dobru w bólu Jezusa,
Jak przez kolce, co tak Go kłują,
Jak kwitną niebieskie pierwiosnki;
Możesz wiele słodkich owoców, z Jego piołunu zerwać,
Na Niego bez przerwy spoglądając.

Waiting...
Waiting...
2023-04-08

Jedna z wersji ma inny tekst.

 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

20. Aria T

Viola d'amore I/II, Liuto (?), Organo, Continuo
Erwäge, wie sein blutgefärbter Rücken
In allen Stücken
Dem Himmel gleiche geht,
    Daran, nachdem die Wasserwogen
    Von unsrer Sündflut sich verzogen,
    Der allerschönste Regenbogen
    Als Gottes Gnadenzeichen steht!
Waiting...

Rozważ, jak Jego zakrwawione Plecy
One w każdym kawałku
Wprost do nieba prowadzą! Gdy zaś wreszcie fale wód
Powodzi naszych grzechów przejdą,
Wstaje najpiękniejsza tęcza
Jako znak Łaski Bożej.

Waiting...
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

Verhör und Geißelung

Waiting...

Przesłuchanie i biczowanie

Waiting... J19: 2-22

Waiting...

21a. Recitativo T

Organo, Continuo
Evangelist
Und die Kriegsknechte flochten eine Krone von Dornen und satzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurkleid an und sprachen:
Waiting... J19:2

Ewangelista:
A żołnierze upletli koronę z cierni, włożyli mu ją na głowę i ubrali go w purpurowy płaszcz. I mówili:

Waiting... J19:2
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

21b. Coro

Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo
Sei gegrüßet, lieber Jüdenkönig!
Waiting... J19:3b

Witaj, królu Żydów!

Waiting... J19:3b
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

21c. Recitativo

Evangelist (T), Jesus (B), Organo, Continuo

Evangelist
Und gaben ihm Backenstreiche. Da ging Pilatus wieder heraus und sprach zu ihnen:

Pilatus
Sehet, ich führe ihn heraus zu euch, dass ihr erkennet, dass ich keine Schuld an ihm finde.

Evangelist
Also ging Jesus heraus und trug eine Dornenkrone und Purpurkleid. Und er sprach zu ihnen:

Pilatus
Sehet, welch ein Mensch!

Evangelist
Da ihn die Hohenpriester und die Diener sahen, schrieen sie und sprachen:

Waiting... J19:3c-

Ewangelista:
I policzkowali go. Piłat znowu wyszedł na zewnątrz i powiedział do nich:

Piłat:
Oto wyprowadzam go do was na zewnątrz, abyście wiedzieli, że nie znajduję w nim żadnej winy.

Ewangelista:
Wtedy Jezus wyszedł na zewnątrz w cierniowej koronie i w purpurowym płaszczu. I powiedział do nich Piłat

Piłat:
Oto człowiek!

Ewangelista:
A gdy naczelni kapłani i ich słudzy zobaczyli go, zawołali:

Waiting... J19:3c-
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

21d. Coro

Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo
Kreuzige, kreuzige!
Waiting... J19:6b

Ukrzyżuj, ukrzyżuj go!

Waiting... J19:6b
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

21e. Recitativo

Evangelist (T), Jesus (B), Organo, Continuo

Evangelist
Pilatus sprach zu ihnen:

Pilatus
Nehmet ihr ihn hin und kreuziget ihn; denn ich finde keine Schuld an ihm!

Evangelist
Die Jüden antworteten ihm:

Waiting... J19:6b-7a

Ewangelista:
Piłat powiedział do nich:

Piłat:
Wy go weźcie i ukrzyżujcie, bo ja nie znajduję w nim żadnej winy.

Ewangelista:
Żydzi mu odpowiedzieli:

Waiting... J19:6b-7a
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

21f. Coro

Oboe I e Violino I col Soprano, Oboe II e Violino II coll' Alto, Flauto traverso I/II in octava e Viola col Tenore, Organo, Continuo
Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz soll er sterben; denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht.
Waiting... J19:7b

My mamy prawo i według naszego prawa powinien umrzeć, bo czynił siebie Synem Bożym.

Waiting... J19:7b
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

21g. Recitativo

Evangelist (T), Jesus (B), Organo, Continuo

Evangelist
Da Pilatus das Wort hörete, fürchtet' er sich noch mehr und ging wieder hinein in das Richthaus und spricht zu Jesu:

Pilatus
Von wannen bist du?

Evangelist
Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da sprach Pilatus zu ihm:

Pilatus
Redest du nicht mit mir? Weißest du nicht, dass ich Macht habe, dich zu kreuzigen, und Macht habe, dich loszugeben?

Evangelist
Jesus antwortete:

Jesus
Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht wäre von oben herab gegeben; darum, der mich dir überantwortet hat, der hat's größ're Sünde.

Evangelist
Von dem an trachtete Pilatus, wie er ihn losließe.

Waiting... J19:8-12a

Ewangelista:
A gdy Piłat usłyszał te słowa, jeszcze bardziej się zląkł. I wszedł znowu do ratusza, i zapytał Jezusa:

Piłat:
Skąd ty jesteś?

Ewangelista:
Lecz Jezus nie dał mu odpowiedzi. Wtedy Piłat powiedział do niego:

Piłat:
Nie chcesz ze mną rozmawiać? Nie wiesz, że mam władzę ukrzyżować cię i mam władzę cię wypuścić?

Ewangelista:
Jezus odpowiedział:

Jezus:
Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego ten, który mnie tobie wydał, ma większy grzech.

Ewangelista:
Odtąd Piłat starał się go wypuścić.

Waiting... J19:8-12a
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

22. Choral

Flauto traverso I/II e Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Organo, Continuo
Durch dein Gefängnis, Gottes Sohn,
Muss uns die Freiheit kommen;
Dein Kerker ist der Gnadenthron,
Die Freistatt aller Frommen;
Denn gingst du nicht die Knechtschaft ein,
Müßt unsre Knechtschaft ewig sein.
Waiting...

Przez więzienie, Syn Boga.
Przyniósł nam wolność,
Karcer stał się Tronem Łaski,
Miastem wolności wszystkich pobożnych;

Gdybyś nie przełamał niewoli,
Musiałaby nasza niewola być wieczną.

Waiting...
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

23a. Recitativo T

Organo, Continuo
Evangelist
Die Jüden aber schrieen und sprachen:
Waiting... J19:12b

Ewangelista:
Żydzi jednak wołali:

Waiting... J19:12b
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

23b. Coro

Oboe e Violino I col Soprano, Oboe d'amore e Violino II coll' Alto, Flauto traverso I/II in octava e Viola col Tenore, Organo, Continuo
Lässest du diesen los, so bist du des Kaisers Freund nicht; denn wer sich zum Könige machet, der ist wider den Kaiser.
Waiting... J19:12c

Jeśli go wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się cesarzowi.

Waiting... J19:12c
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

23c. Recitativo

Evangelist (T), Jesus (B), Organo, Continuo

Evangelist
Da Pilatus das Wort hörete, führete er Jesum heraus und satzte sich auf den Richtstuhl, an der Stätte, die da heißet: Hochpflaster, auf Ebräisch aber: Gabbatha. Es war aber der Rüsttag in Ostern um die sechste Stunde, und er spricht zu den Jüden:

Pilatus
Sehet, das ist euer König!

Evangelist
Sie schrieen aber:

Waiting... J19:13-15a

Ewangelista:
Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i usiadł na krześle sędziowskim, na miejscu zwanym Litostrotos, a po hebrajsku Gabbata. A był to dzień przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I powiedział Piłat do Żydów:

Pilat:
Oto wasz król!

Ewangelista:
Lecz oni zawołali:

Waiting... J19:13-15a
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

23d. Coro

Oboe I col Soprano, Oboe d'amore coll' Alto, Flauto traverso I/II in octava col Tenore, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo
Weg, weg mit dem, kreuzige ihn!
Waiting... J19:15b

Strać, strać! Ukrzyżuj go!

Waiting... J19:15b
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

23e. Recitativo

Evangelist (T), Jesus (B), Organo, continuo

Evangelist
Spricht Pilatus zu ihnen:

Pilatus
Soll ich euren König kreuzigen?

Evangelist
Die Hohenpriester antworteten:

Waiting... J19:15c-e

Ewangelista:
Piłat ich zapytał:

Piłat:
Waszego króla mam ukrzyżować?

Ewangelista:
Naczelni kapłani odpowiedzieli:

Waiting... J19:15c-e
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

23f. Coro

Flauto traverso I/II, Oboe e Violino I, Oboe d'amore e Violino II, Viola, Organo, Continuo
Wir haben keinen König denn den Kaiser.
Waiting... J19:15f

Nie mamy króla poza cesarzem.

Waiting... J19:15f
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

23g. Recitativo T

Organo, Continuo
Evangelist
Da überantwortete er ihn, dass er gekreuziget würde. Sie nahmen aber Jesum und führeten ihn hin. Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißet Schädelstätt, welche heißet auf Ebräisch: Golgatha.
Waiting... J19:16-17

Ewangelista:
Wtedy im go wydał, żeby go ukrzyżowano. Wzięli więc Jezusa i wyprowadzili go. A on, niosąc swój krzyż, wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, a po hebrajsku Golgotą;

Waiting... J19:16-17
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

24. Aria B e Coro

Violino I/II, Viola, Organo, Continuo
Eilt, ihr angefochtnen Seelen,
Geht aus euren Marterhöhlen,
Eilt - Wohin? - nach Golgatha!
    Nehmet an des Glaubens Flügel,
    Flieht - Wohin? - zum Kreuzeshügel,
    Eure Wohlfahrt blüht allda!
Waiting...

Spieszcie, wy pobite dusze.
Wyjdźcie z waszymi jarów męki (szeol),
Spieszcie - A dokąd? - Na Golgotę! Sprawcie sobie skrzydła wiary!
Lećcie - Gdzie? - na wzgórze krzyża.
Wasze dobro kwitnie tam!

Waiting...
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

25a. Recitativo T

Organo, Continuo
Evangelist
Allda kreuzigten sie ihn, und mit ihm zween andere zu beiden Seiten, Jesum aber mitten inne. Pilatus aber schrieb eine Überschrift und satzte sie auf das Kreuz, und war geschrieben: "Jesus von Nazareth, der Jüden König". Diese Überschrift lasen viel Jüden, denn die Stätte war nahe bei der Stadt, da Jesus gekreuziget ist. Und es war geschrieben auf ebräische, griechische und lateinische Sprache. Da sprachen die Hohenpriester der Jüden zu Pilato:
Waiting... J19:18-21a

Ewangelista:
Gdzie go ukrzyżowali, a z nim dwóch innych z obu stron, pośrodku zaś Jezusa. Sporządził też Piłat napis i umieścił na krzyżu. A było napisane: "Jezus z Nazaretu, król Żydów". Napis ten czytało wielu Żydów, bo miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było to napisane po hebrajsku, po grecku i po łacinie. Wtedy naczelni kapłani żydowscy powiedzieli do Piłata:

Waiting... J19:18-21a
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

25b. Coro

Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo
Schreibe nicht: der Jüden König, sondern dass er gesaget habe: Ich bin der Jüden König.
Waiting... J19:21b

Nie pisz: Król Żydów, ale że on mówił: Jestem królem Żydów.

Waiting... J19:21b
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

25c. Recitativo

Evangelist: (T), Jesus (B), Organo, Continuo

Evangelist
Pilatus antwortet:

Pilatus
Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben.

Waiting... J19:22

Ewangelista:
Piłat odpowiedział:

Piłat:
Co napisałem, to napisałem.

Waiting... J19:22
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

26. Choral

Flauto traverso I/II e Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Organo, Continuo
In meines Herzens Grunde
Dein Nam und Kreuz allein
Funkelt all Zeit und Stunde,
Drauf kann ich fröhlich sein.
Erschein mir in dem Bilde
Zu Trost in meiner Not,
Wie du, Herr Christ, so milde
Dich hast geblut' zu Tod!
Waiting...

W głębi mego serca
Samo Twe Imię i Krzyż
Iskrzy w każdym czasie, o każdej godzinie,
Przez nie potrafię się radować.
Zajaśniał dla mnie obraz
Aby pocieszyć mnie w mym nieszczęściu,
Jak Ty, Panie Chryste, tak łagodnie
Wykrwawiłeś się na śmierć.

Waiting...
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

Kreuzigung und Tod

Waiting...

Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

Waiting... J19:23-30

Waiting...

27a. Recitativo T

Organo, Continuo
Evangelist
Die Kriegsknechte aber, da sie Jesum gekreuziget hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile, einem jeglichen Kriegesknechte sein Teil, dazu auch den Rock. Der Rock aber war ungenähet, von oben an gewürket durch und durch. Da sprachen sie untereinander:
Waiting... J19:23-24a

Ewangelista:
A gdy żołnierze ukrzyżowali Jezusa, wzięli jego szaty i podzielili na cztery części, każdemu żołnierzowi część. Wzięli też tunikę, a tunika ta nie była szyta, ale od góry cała tkana. Mówili więc między sobą:

Waiting... J19:23-24a
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

27b. Coro

Flauto traverso I/II, Oboe I, Oboe d'amore, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo
Lasset uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wes er sein soll.
Waiting... J19:24b

Nie rozcinajmy jej, ale rzućmy losy o to, do kogo ma należeć;

Waiting... J19:24b
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

27c. Recitativo

Evangelist (T), Jesus (B), Organo, Continuo

Evangelist
Auf dass erfüllet würde die Schrift, die da saget: Sie haben meine Kleider unter sich geteilet und haben über meinen Rock das Los geworfen, Solches taten die Kriegesknechte. Es stund aber bei dem Kreuze Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria, Kleophas Weib, und Maria Magdalena. Da nun Jesus seine Mutter sahe und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter:

Jesus
Weib, siehe, das ist dein Sohn!

Evangelist
Darnach spricht er zu dem Jünger:
Jesus
Siehe, das ist deine Mutter!

Waiting... J19:24c-27a

Ewangelista:
Aby się wypełniło Pismo, które mówi: “Podzielili między siebie moje szaty, a o moje ubranie rzucali losy”. To właśnie zrobili żołnierze. A przy krzyżu Jezusa stały jego matka i siostra jego matki, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Gdy więc Jezus zobaczył matkę i ucznia, którego miłował, stojącego obok, powiedział do swojej matki:

Jezus:
Kobieto, oto twój syn.

Ewangelista:
Potem powiedział do ucznia:

Jezus:
Oto twoja matka.

Waiting... J19:24c-27a
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

28. Choral

Flauto traverso I/II e Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Organo, Continuo
Er nahm alles wohl in acht
In der letzten Stunde,
Seine Mutter noch bedacht,
Setzt ihr ein' Vormunde.
O Mensch, mache Richtigkeit,
Gott und Menschen liebe,
Stirb darauf ohn alles Leid,
Und dich nicht betrübe!
Waiting...

On wszystko wykonał dobrze
W swej ostatniej godzinie,
Swojej Matce z rozwagą,
Wyznaczył opiekuna.
O człowiecze, czyń słusznie,
Boga kochaj i ludzi,
Umieraj bez żadnego żalu,
I się nie smuć.

Waiting...
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

29. Recitativo

Evangelist (T), Jesus (B), Organo, Continuo

Evangelist
Und von Stund an nahm sie der Jünger zu sich. Darnach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, dass die Schrift erfüllet würde, spricht er:

Jesus
Mich dürstet!

Evangelist
Da stund ein Gefäße voll Essigs. Sie fülleten aber einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Isopen, und hielten es ihm dar zum Munde. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er:

Jesus
Es ist vollbracht!

Waiting... J19:27c-30a

Ewangelista:
I od tej godziny uczeń ten wziął ją do siebie. Potem Jezus, widząc, że już wszystko się wykonało, aby się wypełniło Pismo, powiedział:

Jezus:
Pragnę.

Ewangelista:
A stało tam naczynie pełne octu. Nasączono więc gąbkę octem, nałożono ją na hizop i podano mu do ust. A gdy Jezus skosztował octu, powiedział:

Jezus:
Wykonało się.

Waiting... J19:27c-30a
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

30. Aria A

Violino I/II, Viola, Viola da gamba, Organo, Continuo
Es ist vollbracht!
O Trost vor die gekränkten Seelen!
Die Trauernacht
Läßt nun die letzte Stunde zählen.
Der Held aus Juda siegt mit Macht
Und schließt den Kampf.
Es ist vollbracht!
Waiting...

Wykonało się!
O pociecho dla chorych dusz;
Noc żałoby
Pozwól mi zliczyć ostatnie godziny. Bohater Judy zwyciężył z siłą
I zakończył walkę. Wykonało się.

Waiting...
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

31. Recitativo T

Organo, Continuo
Evangelist
Und neiget das Haupt und verschied.
Waiting... J19:30b

Ewangelista:
I schyliwszy głowę, oddał ducha.

Waiting... J19:30b
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

32. Aria B e Coro

Organo, Continuo
Mein teurer Heiland, lass dich fragen,
Jesu, der du warest tot,
Da du nunmehr ans Kreuz geschlagen
Und selbst gesagt: Es ist vollbracht,
Lebest nun ohn Ende,
Bin ich vom Sterben frei gemacht?
In der letzten Todesnot
Nirgend mich hinwende
Kann ich durch deine Pein und Sterben
Das Himmelreich ererben?
Ist aller Welt Erlösung da?
Als zu dir, der mich versühnt,
O du lieber Herre!
Du kannst vor Schmerzen zwar nichts sagen;
Gib mir nur, was du verdient,
Doch neigest du das Haupt
Und sprichst stillschweigend: ja.
Mehr ich nicht begehre!
Waiting...

Bas:
Mój drogi Zbawco, pozwolisz, że zapytam,
Czy to, że zostałeś ukrzyżowany
I sam powiedziałeś: „Wykonało się”
Czyni mnie wolnym od śmierci?
Czy mogę przez Twój ból i śmierć
Otrzymać Królestwo Niebieskie?
Czy zbawiony został świat?
Nie możesz wszak że przez ból mówić,
Ale skłoń tylko głowę
I milcząco wypowiedz: Tak!

Chorał:
Jezu któryś martwy był
Żywyś teraz wiecznie
W nędzy, śmierci straszny czas
Nigdzie się nie zwracam.
Jeno Ty rozgrzeszasz mię
O mój dobry Panie,
Daj coś sam zasłużył wszak,
Więcej ja nie pragnę.

Waiting...
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

Grablegung

Waiting... Mat27:51-52, J9:31-42

Złożenie do grobu

Waiting... Mat27:51-52, J9:31-42

Waiting...

33. Recitativo T

Organo, Continuo
Evangelist
Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stück von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebete, und die Felsen zerrissen, und die Gräber täten sich auf, und stunden auf viel Leiber der Heiligen.
Waiting... Mt 27,51-52

Ewangelista:
A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół, ziemia zadrżała i skały zaczeły pekać. Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało.

Waiting... Mt 27,51-52
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985
 • Peter Dijkstra '2015
Odtwórz wszystkie powyżej

34. Arioso T

Flauto traverso I/II, Oboe da caccia I/II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo
Mein Herz, in dem die ganze Welt
Bei Jesu Leiden gleichfalls leidet,
Die Sonne sich in Trauer kleidet,
Der Vorhang reißt, der Fels zerfällt,
Die Erde bebt, die Gräber spalten,
Weil sie den Schöpfer sehn erkalten,
Was willst du deines Ortes tun?
Waiting...

Moje serce, podczas gdy cały świat
Z cierpiącym Jezusem również cierpi,
Słonce oblekło się w żałobę.
Zasłona rozdarła się, skały pekały,
Ziemia trzęsła się, groby się rozstąpiły,
Skoro sam Stwórca umarł:
A co ty samo zrobisz?

Waiting...
Waiting...
 • Karl Richter, 1970
 • Suzuki, 2000
 • Harnoncourt, '1985