Kontent nad Pleyssą grodzie

BWV 216 - Vergnügte Pleißenstadt

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Na śluby
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
kantata
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 216

Vergnügte Pleißenstadt

Waiting...

Kontent nad Pleyssą grodzie

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Aria (Duetto) S A

Sopran
Vergnügte Pleißenstadt
Dein Labsal wächst und glänzt vor andern allen.
Wer seine Lust an deiner Prangen übt,
Der wird und bleibt in dich verliebt,
Dem kann es nirgends mehr gefallen.

Alt
Beglückte Neißenstadt
Dein Blühen wächst und glänzt vor andern allen.
Wer seine Lust an deinem Schönheit übt,
Der wird und bleibt in dich verliebt,
Dem kann es nirgends mehr gefallen.

Waiting...

Pleyssa
Kontent nad Pleyssą grodzie,
Twoy balsam przed inszemi roście[1] y sie lszczy[2].
Któż w blasku Twoym przyiemność swą naiduie,
będzieć y zostanie w Tobie zakochany,
nic lepszego nad toć nigdy nie uczuie.

Nissa[3]
Szczęsny nad Nissą grodzie
Twoy rozkwit przed inszemi roście y sie lszczy.
Któż w krasie Twoyey przyiemność swą naiduie,
będzieć y zostanie w Tobie zakochany,
nic lepszego nad toć nigdy nie uczuie.

[1] Rośnie.
[2] Lśni.
[3] Łac. Nysa.

Waiting...

2. Recitativo S A

Sopran
So angenehm auch mein Revier,
So weicht mein Schönstes doch von mir.
Wohin,
Du anmutsvolle Hempelin?

Alt
Da, wo sie selber die Najaden
An Pleißens Ufern eingeladen.

Sopran
Ach, Pleißenstrand, verhasster Pleißenstrand!
Wer hat dich ihr
So eingelobt und schön genannt?
Du hast ja selbst bei dir
An schönen Kindern Überfluss,
Was willst du sie aus meiner Gegend holen?
Drum sag ich jetzo mit Verdruss:
Du hast mein Bestes mir gestohlen.

Waiting...

Nissa
Choć kraina wspaniała iest ma,
toć opuszcza mnie Naywdzięcznieisza.
Kędy[1],
Pani Hempel pełna urody?

Pleyssa
Ondzie, tamże wszakoż same wodnice[2]
nad Pleyssy brzeg przywiodły krasawicę[3].

Nissa
Ach, Pleyssy pobrzeże, które nienawiścią darzę!
Któż Ciebie zwie
nadobną a wychwala Cię?
Dzieciąt prawych kraina Twa była
mnogość iuże z sie zrodziła,
czemuś mię rada mych zbawiła?
Stąd rzekę ia pełna goryczy:
co me naylepsze w Twey zdobyczy!

[1] Tu: dokąd.
[2] W oryginale najady, zesłowiańszczone przez tłumacza. F. A. Z.
[3] Niewiastę cechującą się urodą, pięknością.

Waiting...

3. Aria S

Angenehme Hempelin,
Deine Seel ist sonder Mängel,
Dein Gesicht ist wie der Engel,
Englisch ist dein ganzer Sinn,
Angenehme Hempelin.
Allerliebste Hempelin,
Du, du warest meine Zier,
Aber seit du nicht bei mir,
Ist auch meine Krone hin,
Allerliebste Hempelin.

Waiting...

Pani Hempel wspaniała,
dusza Twa skazy zbawiona,
twarz Twa anielskiey podobna,
czyny iak u anioła,
Pani Hempel wspaniała.
Pani Hempel kochana,
Tyś ozdobą mą była,
iżeś mię opuściła,
znikła wnet korona ma,
Pani Hempel kochana.

Waiting...

4. Recitativo A

Erspare den Verdruss,
Beliebter Neißenfluß,
Und sende deine Hempelin
Zu mir mit gutem Willen hin!
Komm, wähle hier
Auch unter meinen Söhnen!
Gesetzt nun, es gefiele dir
Darunter auch ein Bräutigam
Vor eine deiner Schönen,
So hast du allemal
Hierinnen eine freie Wahl.
Genung, dass ich will alle Morgen
Dein schönes Kind mit Glück und Heil versorgen.

Waiting...

Poniechayże słów tych gorzkich,
Nisso, rzeko Ty Umiłowana
Panią Hempel k’mnie pośli
z nią niech chęć przyjazna będzie dana.
Przydź, wybieray tu, ieślibyś
w którym spomiędzy synów mych
upodobanie swoye znalazła,
zechcesz go nowożeniem uczynić
dla niektórey spośród Twych krasawic
tuć masz możność,
iżbyś go wybrała.
Dość, iż Twe piękne dziecię poranka każdego
obdarzę miarą szczęścia y zdrowia nowego.

Waiting...

5. Aria A

Mit Lachen und Scherzen,
Mit Küssen und Herzen
Verbindet die Liebe das ewige Band.

Da scheinen die Jahre wie Tage verschwunden,
Da werden auch selber die Stunden
Minuten genannt.

Waiting...

Ze śmiechem oraz konceptem,
z radosnym przytuleniem
dzięki miłości iest wieczna iednia.

Lata iakoby dni upływaią,
godziny jak minuty sie staią,
tako miłość i sam czas odmienia.

Waiting...

6. Recitativo A S

Alt
Wie lieblich wird sie nun
Von meinen Weibern aufgenommen!
Schau, wie sie freundlich mit ihr tun!
Sie heißen sie durch mich willkommen.

Sopran
Es sei, nachdem ich überführt,
Dass meine Hempelin
An ihrer Freude nichts verliert.
Geliebter Wolff; der ihr geneigt und treu,
Nimm sie in ihrem Kranze hin!

Alt
Die Haube wird sie morgen kriegen.

Sopran
Das ist ja so der Jungfern ihr Vergnügen.

Alt
Indessen schließ ich dieses Zwei
In mein getreues Wünschen ein.

Sopran
Mein Sinn soll wie der deine sein.

Waiting...

Pleyssa
Iak słodko me niewiasty ninie
powitały Onę w swym gronie!
Spoyrzyy, iak postępuią gościnnie
w me imię gotuią witanie.

Nissa
Skorom ią tuć przyprowadziła
chcęć ia, by[1] ma pani Hempel miła
nic z swey radości nie straciła.
Wolffie umiłowany, iey Tyżeś tak oddany,
przyim ią, ów skarb w weselne szaty iuże przybrany!

Pleyssa
Dzień iutrzeyszy weselny niesie iey wieniec.

Nissa
Dla panny toć zawżdy bywa zadowoleniem.

Pleyssa
Zasię parę tę niechay ogarną
życzliwe myśli, toć me życzenie.

Nissa
Zamysły me z Twymi iednią zostaną.

[1] Tu: by.

Waiting...

7. Aria (Duetto) A S

Alt
Heil und Segen
Müss euch, wertes Paar, verpflegen,
Wie mein Fluss die Auen labt.

Sopran
Und die Wonne, die ihr habt,
Soll und wird sich mit Ersprießen
Reicher als mein Strom ergießen.

Alt
So werden die Wiegen mit Kindern geziert

Sopran
So werden die Seelen mit Wollust geziert

Beide
Und solches je länger, je lieber geführt.

Waiting...

Pleyssa
Błogosławieństwo z pomyślnością wraz
musi, godna paro, nawiedzać was
jak woda ma rzeźwi niwy.

Nissa
Zaś wasz błogostan prawdziwy,
winien y będzie z każdą godziną
zasobniey niźli moy nurt płynął.

Pleyssa
Przeto będą kolebki dziećmi ozdobione

Nissa
Przeto będą dusze rozkoszmi ozdobione

Obie
im więcey tym z większem weselem powitane.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A
Entstehungszeit: 5. Februar 1728
Text: Christian Friedrich Henrici (Picander) 1729
Bemerkungen: Fragment
Anlass: Trauung
Diskussion: Aryeh Oron

Komentarz Filip Adam Zieliński

Poświęcone Najczcigodniejszej i Najłaskawszej PAni MAgister Grażynie BANDUCHÓWNIE. Przekładano w dniach 23 II, 25 II, 26 II, 4 III, 6 III A.D. 2018. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej autora przekładu: f.a.zielinski@interia.pl .

Komentarze użytkowników